Med Dramljami in Celjem ter na Vranskem sekcijskega merjenja hitrosti (za zdaj) ne bo


sekcijsko-merjenje

Družba DARS je ustavila javni razpis za dobavo, vzpostavitev delovanja in vzdrževanja opreme ter sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na avtocestah in hitrih cestah. Policija namreč ni želela podpisati dogovora o upravljanju sistema in izdajanju glob.

Sekcijskega merjenja hitrosti zato zaenkrat ne bo tudi med Dramljami in Celjem ter na Vranskem. A v prihodnosti vzpostavitev sistema vseeno lahko pričakujemo.

Iz družbe DARS d.d. so sporočili, da so ustavili javni razpis za dobavo, vzpostavitev delovanja in vzdrževanja opreme ter sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na odsekih avtocest in hitrih cest v njihovem upravljanju.

Razlog je v tem, da Policija ni podpisala dogovora o vzpostavitvi sistemov sekcijskega merjenja hitrosti, po katerem bi morala vzpostavljene sisteme prevzeti v uporabo in s sistemom v celoti upravljati oziroma izdajati globe za kršitelje.

DARS bo vztrajal

Kljub temu v družbi DARS zagotavljajo, da od projekta ne nameravajo odstopiti. Kot so zapisali, si bodo prizadevali, da se dokončno določi, kdo je za posamezno fazo projekta zadolžen ter kdo bo s sistemom upravljal in na kakšen način. Njihove pobude in prošnje, naslovljene pristojnim ministrstvom, se bodo zato nadaljevale, nato pa bo razpis ponovljen.

V Policiji sicer ravno tako podpirajo projekt in so pri njem pripravljeni sodelovati tudi v prihodnje, vendar so želeli pred podpisom dogovora prek področnih ministrstev za pravosodje in infrastrukturo doseči spremembo prekrškovne zakonodaje skozi prizmo poenostavitve postopkov. Ministrstvo za notranje zadeve je lani novembra namreč prevzelo stališče, da lahko Policija sisteme za sekcijsko merjenje hitrosti prevzame v uporabo, ko bo zakonodaja na tem področju ustrezno spremenjena. Do te spremembe žal ni prišlo.

Pilotni projekt se je izkazal za učinkovitega

Odločitev za nabavo nove opreme je sicer padla na podlagi dobrih izkušenj iz pilotnega projekta sekcijskega merjenja hitrosti, ki je na približno petkilometrskem odseku štajerske avtoceste med Trojanami in Podmiljem deloval do sredine oktobra lani. V poskusni dobi projekta na avtocesti čez Trojane je bilo dokazano, da se hitrosti znatno znižajo, če uporabniki vedo, da je nadzor prisoten in da bo globa neizbežna, če bodo vozniki delali prekrške.

Globe za prekoračitev hitrosti bi se sicer v celoti stekale v državni proračun.

vir: DARS