Mestna občina Celje letos sofinancira obnovo šestih uličnih fasad


Mestna občina Celje bo letos sofinancirala obnovo šestih uličnih fasad na stavbah v starem mestnem jedru. V ta namen je v proračunu namenila 100.000 evrov.

Namen javnega razpisa za sofinanciranje obnove stavb in obnove kulturne ter sakralne dediščine v Mestni občini Celje, ki je bil objavljen aprila letos, je trajnostna prenova stavb, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Prednost ima sofinanciranje obnove stavb na tako imenovanem območju mestnega križa oziroma območja za pešce. Gre za območje, ki zajema ulice, dele ulic ali trge, ki so bili prenovljeni v okviru projektov I. in II. faze obnove dela starega mestnega jedra v Celju.

Na razpis je prispelo 9 vlog, od katerih je bilo 6 izbranih za sofinanciranje. Mestna občina Celje bo tako sofinancirala obnovo uličnih fasad na zgradbah na Stanetovi 14 in 7, na Ljubljanski cesti 6-8, na Okopih 2, na Ulici Ivanke Uranjekove 4 in na večstanovanjski zgradbi, ki meji na Pleteršnikovo ulico, Razlagovo in Ulico 14. divizije Izbrani izvajalec del je že začel obnavljati fasade na Stanetovi 14, Na okopih 2 in na Ulici Ivanke Uranjekove 4. Z obnovitvenimi deli na ostalih treh stavbah bo začel v prihodnjih dneh.

Lani je Mestna občina Celje s 100.000 evri sofinancirala obnovo štirih uličnih fasad ter ene strehe in s tem pripomogla k lepšemu videzu mesta.

macke-rasstvava-polsi