Mestno občino Celje razburil članek o visečem mostu


Pred dnevi objavljen članek, ki problematizira zloglasni celjski projekt visečega mostu in dolgotrajne postopke, ki ga spremljajo, je v slabo voljo spravil Mestno občino Celje. Ta se je tako nedavno odzvala na nekatere navedbe v članku.

Na Mestni občini Celje trdijo, da je v članku objavljenem na spletnem Večeru , ki piše o gradnji turistične brvi v Celju, navrženih nekaj trditev in ocen, ki po njihovo ne držijo.

Čakanje, ki odtehta kakšen milijon

Glede domnevnega oklevanja Mestne občine Celje (MOC) v zvezi z uresničitvijo projekta visečega mostu, na občini pojasnjujejo, da je za razpis za izvajalca del potrebno imeti še kaj več kot samo projekte in gradbeno dovoljenje. “Zagotovljena morajo biti sredstva v ustrezni višini, čemur pravimo zaprta finančna konstrukcija. Kot smo že večkrat pojasnili, čakamo na rezultat še enega razpisa za nepovratna sredstva. Ko bomo prejeli odločitev, bomo vedeli, koliko sredstev moramo zagotoviti sami. Prepričani smo, da bo odločitev o drugem razpisu prispela kmalu, nakar bomo pričakovano lahko začeli s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca, ki bi lahko začel z delom v nekaj mesecih, kot smo že povedali. Glede na navedeno menimo, da nekaj mesecev čakanja vsekakor odtehta kakšen milijon več, ki bi ga pridobili na javnih razpisih in posledično kakšen milijon evrov manj, ki bi ga morali zagotoviti sami iz občinskega proračuna,” zapišejo v odzivu.

Dodajajo, da si tudi sami želijo, da bi bil viseči most čim prej zgrajen, a “ker smo porabniki javnih sredstev, moramo gospodarnemu obnašanju dati prednost pred neučakanostjo, ki veje iz besed Nandeta Korpnika. Zato želimo izkoristiti vse možnosti, ki so na voljo za pridobitev nepovratnih sredstev. Bilo bi na mestu, da bi nas novinarka z očitki »o odlašanju, ker ne vemo, kako naj ravnamo«, ki jih je izrekel celjski arhitekt, član strokovne ekipe, ki je most projektirala, seznanila in da bi v članku predstavila tudi naše stališče glede tega, s tem bi bil članek bolj objektiven,” še zapišejo.

MOC: Očitki o netransparentnosti niso utemeljeni

Na MOC-u so se odzvali tudi na očitke, da projekt visečega mostu ni bil dovolj in transparentno predstavljen v javnosti. Očitke označujejo kot neutemeljene, saj da je v minulih letih javnost bila redno in obširno obveščena o projektu visečega mostu. “O njem smo obveščali na županovih novinarskih konferencah in srečanjih z novinarji, s sporočili za javnost, informacijami na sejah mestnega sveta, odgovori na vprašanja svetnikov na teh sejah. Župan je v svojih intervjujih za medije vselej odkrito in brez zadržkov pojasnjeval projekt, na novinarska vprašanja v zvezi s tem, smo vedno celovito in objektivno odgovarjali. Zato ocenjujemo, da javne predstavitve projekta visečega mostu, bili pa sta dve, ki jih pogrešata novinarka in Nande Korpnik, niso edina protiutež domnevnemu manku informacij o projektu,” očitke zavračajo na občini.

Temu dodajajo, da tudi ne vidijo nič spornega v tem, da katerakoli politična stranka sama poda pobudo za širšo javno razpravo o gradnji visečega mostu. Nande Korpnik v članku tudi navaja, da je sam ponujal, tako zagovornikom in kritikom mostu naj pripravijo okrogle mize, na kar pa da se je odzvala le celjska podružnica stranke SDS. “Kot smo se z navzočnostjo župana, ki je pojasnil namen projekta, in prisotnostjo predstavnikov strokovnih služb odzvali na javni okrogli mizi lokalnega odbora SDS, bi se kot MOC na vsakem drugem tovrstnem javnem dogodku,” trdijo na občini.

Politični oportunizem Bojana Šrota

V članku je projektant mostu Nande Korpnik tudi podal oceno, da Bojan Šrot zaradi volitev ne bo tvegal gradnjo mostu zaradi česar je celjskemu županu očital politični oportunizem. Navedbe na občini ocenjujejo kot povsem neutemeljene in nekorektne pri čemer dodajajo, da, kot velevajo novinarski standardi, v članku ob tem pogrešajo županov odziv na omenjeno izjavo Nandeta Korpnika. Na občini namreč trdijo, da se novinarka zanj ni obrnila ne na občinsko službo za odnose z javnostmi, ne na na župana. Zakaj pa do gradnje še ni prišlo, pa da so navedli v uvodu odziva na članek.

“Za župana projekt visečega mostu ni edini in ključni, na katerega naj bi domnevno vezal svoj mandat, so še številni drugi projekti, ki so načrtovani za prihodnje obdobje. Kot pa je že večkrat pojasnil, je projekt visečega mostu po njegovi oceni zelo dobrodošel in pomemben, saj bo mestu dal novo vsebino in prispeval k njegovemu razvoju,” zaključijo na celjski občini.