Minister Gašperšič preveril, kako poteka nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje


Minister dr. Peter Gašperšič je obiskal Mestno občino Celje, kjer sta z županom Bojanom Šrotom govorila o infrastrukturnih projektih.

Glede reševanja problema tovornega tranzitnega prometa skozi staro mestno jedro sta se pogovarjala o morebitni rešitvi preusmeritve na t.i. vzhodno obvoznico. Pogovarjali so se tudi o križanju dveh glavnih državnih cest v Celju, kjer se bo preučila možnost vzpostavitve krožnega križišča. 

Skupaj sta si nato ogledala potek nadgradnje železniške proge Zidani Most – Celje oziroma posodobitve železniške postaje Celje, kjer dela za zdaj potekajo po načrtu.

Na postaji Celje so z deli začeli letos februarja, in sicer na tovornem delu postaje, kjer se v tem trenutku že izvajajo zaključna dela. Glavnina del v Celju se trenutno izvaja na potniškem delu postaje, kjer je za nadgradnjo predvidenih skupno 6 tirov ter rekonstrukcija obstoječih objektov – podhod v Celju ter podvoz na Teharski. Vsa dela naj bi bila zaključena do aprila 2018.

Slovenija je za projekt posodobitve železniške proge Zidani Most–Celje v dolžini 26,2 km, februarja 2016 uspešno kandidirala na razpisu Evropske komisije za EU nepovratna sredstva v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Novembra 2016 sta ministrstvo za infrastrukturo in Evropska komisija tako podpisali sporazum o dodelitvi sredstev v višini 90,6 mio EUR.

Upravičeno obdobje za dokončanje projekta je 31. december 2020, celotna ocenjena investicijska vrednost pa po tekočih cenah znaša dobrih 292 milijonov evrov. Izvedba projekta je sicer predvidena v petih glavnih fazah in sicer nadgradnja postaj Celje in Laško, nadgradnja odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje, nadgradnja odseka Zidani Most–Rimske Toplice in postaje Rimske Toplice, izvedba protihrupnih ograj in izvedba mostu čez Savinjo.

Cilj nadgradnje je med drugim povečanje zagotovitev nosilnosti proge, povečanje prepustne zmogljivosti proge iz 328 vlakov na 354 vlakov dnevno, povečanje prevozne zmogljivosti proge, skrajšanje voznih časov vlakov za 5 ur na dan in povečanje prometne varnosti.

Spodaj si lahko ogledate izjavo ministra:

Minister Gašperšič na delovnem obisku v CeljuMinister dr. Peter Gašperšič se je udeležil sestanka na Mestni občini Celje, kjer sta z županom Bojanom Šrotom govorila o infrastrukturnih projektih.Glede reševanja problema tovornega tranzitnega prometa skozi staro mestno jedro sta se pogovarjala o morebitni rešitvi preusmeritve na t.i. vzhodno obvoznico.

Skupaj sta si nato ogledala potek nadgradnje železniške proge Zidani Most – Celje oziroma posodobitve železniške postaje Celje.

Več na: http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8807/

Posted by Ministrstvo za infrastrukturo on Friday, July 21, 2017

 

flos-polsi-2017