MOC izbrala izvajalca za sanacijo zemljine vrtca na Hudinji


Včeraj je Mestna občina Celje podpisala pogodbo »Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca na Hudinji« z izvajalcem del VOC CELJE d.d. Izvajalec bo v delo uveden danes.

O tej problematiki smo na celje.info pisali tukaj.

Naročnik Mestna občina Celje je po izvedenem postopku javnega naročanja včeraj sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila »Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca na Hudinji« z izvajalcem VOC CELJE, d.d.

Izvajalec bo v delo uveden danes in je zavezan začeti z deli po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokončati v roku 20 zaporednih koledarskih dni od uvedbe v delo. Pogodbena vrednost del znaša 128.523,53 EUR z DDV.

Izvajalec bo s strojnim izkopom odstranil vrhnjo plast zemljine v debelini od 50 do 60 cm. Ves izkopan material v obsegu cca. 1400 m 3 bo odpeljal na gradbišče nasipa Severne vezne ceste, kjer se bo zemlja začasno skladiščila na ločenem kupu do odvzema vzorcev za izvedbo ocene odpadka, ki jo bo izvedlo podjetje Erico d.o.o.

Izvajalec bo na odkopani teren v območju vrtca položil geotekstil, nanj plast drenažnega tampona v debelini cca. 20 cm, na to plast pa ponovno položil geotekstil, da se onemogoči povratni kapilarni transport težkih kovin iz spodnjih plasti nazaj v zgornje.

Na tako urejen teren bo nasipana pripeljana nova, čista zemlja v minimalni debelini 30 cm, ki se zatravi s travnim tepihom in/ali s sejanjem trave. Ves pripeljani material (drenažni pesek in zemlja) bo že predhodno in prav tako na mestu pred samo vgradnjo ponovno preverjen s strani zunanjega pooblaščenega strokovnjaka (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja), glede skladnosti s priloženim certifikatom dobavitelja materiala.

Za ves vgrajen material (drenažni pesek, geotekstil, zemlja, travna ruša…) bo izvajalec pred vgradnjo predložil v pregled in potrditev ustrezne certifikate, ateste in ostalo potrebno dokumentacijo projektantu, strokovnemu nadzoru in investitorju.

Vir slike: www.vrtec-toncke-ceceve.si

flos-polsi-2017