Zemljino pri vrtcu na Hudinji bodo sanirali, ampak mnoge skrbi prisotnost težkih kovin tudi v zemlji drugih celjskih vrtcev

12. 07. 2017 14:42

Nedavno smo na Celje.info že poročali o rezultatih analize tal otroškega igrišča Vrtca Tončke Čečeve na Hudinji, ki je pokazala močno presežene vrednosti težkih kovin, zato je bila priporočena takojšnja sanacija otroškega igrišča, ki jo bo Mestna občina Celje sedaj izvedla.

A glede na analize izpred let naj bi bila, kot piše Delo, s težkimi kovinami onesnažena tudi večina ostalih celjskih vrtcev.

Po pisanju Dela naj bi bili rezultati iz analize leta 2005, ki jo je naročila Občina Celje, še slabši kot letošnji iz hudinjskega vrtca. Po tem tudi utemeljeno sklepanje, da je zemljina celjskih vrtcev onesnažena še danes. Toda, ali je osnažena v tolikšni meri, da vpliva na zdravje otrok?

Zemlje namreč takrat niso zamenjali tudi zaradi ocene takratnega direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje prim. dr. Ivana Eržena, zdaj direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je ugotovil, da stanje ne predstavlja tveganja za otroke.

Analiza leta 2005 je sicer pokazala, da je bila ustrezna zgolj zemljina na otroškem igrišču vrtca na Ljubečni. Povsod drugod pa so bile presežene mejne in opozorilne vrednosti kadmija in cinka, enota Gaberje, ki je najbliže območju Stare cinkarne, pa je imela presežene kritične vrednosti tako svinca kot kadmija.

delo-svineckadmijvrtcicelje
vir: delo.si

MO Celje je na podlagi te analize leta 2007 naročila posebno raziskavo glede ocene tveganja za zdravje otrok zaradi igranja na otroških igriščih.

Prim. doc. dr. Ivan Eržen, takrat direktor ZZV Celje, je v zaključnem poročilu leta 2009 ugotovil, da je prispevek k skupni obremenitvi z določeno kovino zanemarljivo majhen. Torej, da zaradi igranja na igriščih vrtcev v Celju ne prihaja do povečanega tveganja za zdravje otrok, zato se za zamenjavo zemljine niso odločili. Je pa bilo sicer že nekaj let prej v evropski direktivi zapisano, da ni mogoče določiti praga, pod katerim te snovi ne pomenijo tveganja za zdravje ljudi.

Tudi na Celje.info smo lani, v obsežnem prispevku, predstavili rezultate analiz zemlje, kakor tudi krvi 26 otrok, katerih starši so zahtevali laboratorijsko preiskavo.

Marko Zupan, ki je v imenu Biotehniške fakultete analiziral vzorce zemlje, je takrat povedal: »Izmerjene vrednosti vseh treh elementov so malo večje od opozorilnih vrednosti in precej manjše od kritičnih vrednosti, zato v splošnem takšna tla sicer smatramo kot onesnažena, vendar bi lahko uporabili tudi pridevnik ne močno onesnažena.«

Takrat so tudi laboratorijske analize vzorcev krvi potrdile, da presežene vrednosti svinca in kadmija v mivki niso ogrozile zdravja in razvoja teh otrok.

Občina se zaradi vseh teh okoliščin do danes še ni odločila za sanacijo zemlje okoli celjskih vrtcev. Na podlagi analiz in strokovnih mnenj, ki so resnici na ljubo pogostokrat zelo različna, namreč ni mogoče potrditi, da je otroška igra na igriščih teh vrtcev res nevarna. Na drugi strani pa starši otrok brezpogojno zahtevajo takojšnje ukrepanje in sanacijo stanja. 

Kljub vsemu bo MO Celje to poletje sanirala zemljino v vrtcu Tončke Čečeve na Hudinji, kjer so letos odkrili kritične vrednosti kadmija in cinka ter presežne vrednosti bakra, svinca in arzena. V tem primeru je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sicer presodil, da otroci med bivanjem v vrtcu niso bili izpostavljeni onesnaževanju toliko, da bi imeli težave v razvoju, a so kljub temu priporočili sanacijo območja. 

Za igrišča v drugih celjskih vrtcih pa bodo očitno potrebne še nekatere dodatne analize in strokovna mnenja.

Vir slike: www.vrtec-toncke-ceceve.si

B.S.

flos-polsi-2017

Oznake: , , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
157 queries in 1,246 seconds.