Na Mestni občini Celje v letu 2016 dobro gospodarili


Včeraj je župan Mestne občine Celje Bojan Šrot na tradicionalni letni novinarski konferenci podal oceno delovanja občine v iztekajočem se letu, predstavljal pa je tudi dosežke in načrte za prihodnje leto. Dobro gospodarjenje v sicer povprečnem letu, ki je minilo brez evropskih razpisov. Proračun bodo predvidoma sprejeli na redni seji Mestnega sveta MOC, ki bo prihodnji torek. 

Nadaljevanje investicij tudi v letu 2017

Šrot je uvodoma predstavil najpomembnejše projekte, med katerimi je izpostavil zaključek izgradnje Paviljona za prezentacijo arheologije in za namene Turistično Informacijskega Centra na Glavnem trgu, v letu 2017 bodo nadaljevali s protipoplavnimi ukrepi, rekonstrukcijo Muzejska trga, gradnjo telovadnice na 1. osnovni šoli.

V prihodnjem letu je predvidena še obnova mestnega parka, ureditev okolice Šmartinskega jezera, začetek del na območju severne vezne ceste, lotili pa se bodo tudi celovite energetske prenove javnih stavb.

Šrot je delovanje občine v letu, ki se izteka ocenil kot dobro, predvsem z vidika gospodarjenja.
Šrot je delovanje občine v letu, ki se izteka ocenil kot dobro, predvsem z vidika gospodarjenja.

Predvideni projekti na področju komunalne in prometne infrastrukture

V letu 2017 je predvidena ureditev lokalne ceste Trnovlje – Zadobrova s pripadajočo infrastrukturo ter nekaj sanacij odsekov ceste in ulic (Lisce – Petriček; Primorske, Vipavske in Tržaške ulice v Liscah; ureditev dela Popovičeve ceste). Sanirali bodo plazove, zaključili bodo s pripravo Celostne prometne strategije.

Na področju okolja bodo med drugim uvedli kontrolni monitoring otroških igrišč vrtcev in šol ter območij vrtičkarstva, v okviru projekta geostatične ocene onesnaženosti tal pa napovedujejo izdelavo realne prostorske ocene onesnaženosti z dopolnilnim monitoringom za 20 lokacij. 

V Mestnem parku bodo vzporedno s Partizansko cesto uredili drevored, na Mestnem pokopališču Celje pa bodo zgradili žarno steno.

Denar tudi za socialo in zdravstvo

Mestna občina Celje bo nadaljevala z zagotavljanjem sredstev za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, v smislu zagotavljanja javnega interesa na področju humanitarnih aktivnosti, ki jih bo izbrani izvajalec porabil za izvajanje svojega socialnega programa. V letu 2016 je za sofinanciranje navedenih programov zagotovila 129.648 EUR.

Sredstva pa zagotavlja tudi za pripravo in razdeljevanje dnevno toplih obrokov vse dni v letu, za zagotavljanje mreže javne službe pomoč družini na domu, za pravico do družinskega pomočnika, doplačuje oskrbo v institucionalnem varstvu tistim svojim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev.

V iztekajočem se letu je do vključno novembra izplačala 415 enkratnih denarnih pomoči za novorojence, mesečne prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje krije povprečno med 2.100 in 2.200 upravičencem. 

08-novinarska_moc_december_2016-8

 

Izvedli so desetdnevna letovanja za približno 230 predšolskih in šoloobveznih otrok iz socialno šibkih družin ter šole v naravi celjskih osnovnih šol v Celjskem domu v Baški na otoku Krku.

Občina mesečno plačuje subvencije najemnin za povprečno 740 upravičencev.

Šrot je ob koncu pregleda izstopajočih projektov in dogodkov, ki so se odvili v 2016 in načrtih v letu 2017 odgovarjal na novinarska vprašanja, nato pa skupaj z njimi nazdravil na prihajajoče leto.

oh-teater-vojnik-polsi-klik