Na Šmartinskem jezeru bo že letos stala nova skakalnica


 

skakalnici-na-smartinskem-jezeru-druga-copy
Dotrajani skakalnici na Šmartinskem jezeru

Na Šmartinskem jezeru se letos obeta dodatna ponudba. Občina bo namreč ob jezeru zgradila novo skakalnico. Eno od že obstoječih pa bo obnovila.

Poleg tega bodo postavili tudi novo tribuno za gledalce, trampolin in skate rampo. 

Mestna občina Celje bo s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja do oktobra letos na Šmartinskem jezeru zgradila novo skakalnico, eno od obstoječih pa bo obnovila. Hkrati bo postavila še tribuno za gledalce, trampolin in skate rampo.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je namreč pred kratkim izdala odločbo, s katero je Mestni občini Celje odobrila 103.477,87 evrov nepovratnih sredstev iz pod ukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Projekt, ki je sicer ocenjen na 150.863,68 evrov, bo zagotovo prispeval k večjemu število obiskovalcev Šmartinskega jezera, pestrejši športno – rekreacijski ponudbi, oživitvi podeželskega zaledja in med drugim tudi k večji prepoznavnosti regije. Ostali del potrebnega denarja bo občina zagotovila iz občinskega proračuna.

Na Mestni občini Celje si že vrsto let prizadevajo za oživitev Šmartinskega jezera zato so dodeljena sredstva zelo dobrodošla. Območje, ki sicer privablja vsako leto več obiskovalcev, ima namreč velik potencial za razvoj športno rekreacijskih, turističnih, kmetijskih, študijskih in izobraževalnih dejavnosti, hkrati pa predstavlja dobro podporno okolje za razvoj počitniških programov za otroke, raznih taborov ter drugih dejavnosti, ki so povezani z okoljem in podeželjem.

Občina se je sicer v razvoj tega območja usmerila že leta 2005, ko je sprejela Razvojno programski načrt turističnega območja Šmartinskega jezera z zaledjem. Pet let kasneje je država sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za območje Šmartinsko jezero. Oba dokumenta opredeljujeta območje
ob pregradi kot doživljajski oziroma »event« center, v katerem so med drugim predvideni športno – rekreacijski objekti, ki bodo hkrati z delno zgrajeno peš potjo, vključeno učno-izobraževalno vsebino, obstoječo gostinsko ponudbo in otroškim igriščem pomembno prispevali k dolgoročnemu razvoju Šmartinskega jezera.

foto: MOC

bumfest-zalec-polsi-klik