Nadaljuje se padanje števila okuženih in hospitaliziranih. Bi lahko že v naslednjem tednu prešli v oranžno fazo?

22. 01. 2021 13:15

Včeraj je bilo opravljenih 11.149 testov (PCR + HAT) na virus SARS-CoV-2. Izvidi testov so potrdili skupno 1439 okužb.

Opravljenih je bilo 4872 PCR testov, ki so potrdili 1115 okužb z deležom pozitivnih izvidov 22,9 %.

Opravljenih je bilo 6277 hitrih antigenskih testov (HAT), ki pa so potrdili 324 okužb z deležom pozitivnih izvidov 5,2 %.

Včeraj je umrlo 25 bolnikov obolelih za covidom-19. Od začetka epidemije pa je skupaj umrlo že 3309 covidnih bolnikov.

7-dnevno povprečje potrjeno okuženih je po podatkih covid-19 sledilnika na državni ravni padlo na 1242. Oranžno fazo smo tako že dosegli, ob takšnem upadanju pa bi lahko na nacionalni ravni že naslednji teden prešli tudi v oranžno fazo, ki zahteva 7-dnevno povprečje števila okuženih pod 1000 in manj kot 1000 hospitaliziranih covid bolnikov. V minulih sedmih dneh se je 7-dnevno povprečje znižalo za 223 okuženih, število hospitaliziranih pa za 126. Trenutno je hospitaliziranih 1140 bolnikov s covidom-19.

V oranžni fazi se poleg ostalega v šole vrnili vsi osnovnošolci in dijaki zadnjih letnikov. Po podatkih NIJZ-a pa je 7-dnevno povprečje okuženih 1229, saj so iz izračuna izločili potrjeno okužene tujce in neznane potrjene okužbe, ki jih je bilo v povprečju zadnjih sedem dni 23.

V naši regiji (Savinjski) se je povprečno 7-dnevno število okuženih že včeraj zmanjšalo pod zahtevanih “rdečih” 168. Trenutno je 7-dnevno povprečje okuženih v Savinjski regiji 147 (včeraj 152). Za sproščanje v oranžni fazi bi moralo biti to povprečje 125. V zadnjem tednu se je 7-dnevno povprečje števiula okuženih v Savinjski regiji zmanjšalo za 53 okuženih. 

Po vladnem načrtu se drugo regionalno sproščanje lahko pričelo po tem, ko bo 7-dnevno nacionalno povprečje okuženih pod 1000, hospitaliziranih pa pod 1000. Podrobnosti vladnega načrta najdete v novici tukaj.

 

Število aktivno okuženih prebivalcev Slovenije je padlo pod 20 tisoč in je 19.008.

Po podatkih covid sledilnika je bilo na dan 20. januar v Sloveniji cepljenih že 46.467 oseb 2,2 odstotka vseh državljanov Slovenije.


Poudarki:

 • statistični podatki
 • kako bo od torka v šolah potekal pouk in kaj vse se še odpira

Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 v slovenskih bolnišnicah se je včeraj zmanjšalo za 19. Sprejetih je bilo 97 covid bolnikov (3 manj kot dan prej). V domačo oskrbo so odpustili 95 bolnikov oz. enako kot dan prej. V bolnišnicah je umrlo 25 bolnikov obolelih za covidom-19, 1 od teh na intenzivni terapiji. V intenzivni enoti se zdravijo 4 covid bolniki več kot dan prej.

Trenutno je hospitaliziranih 1140 covid bolnikov, kar zadostuje vladnemu kriteriju za sproščanje v rdeči fazi, ki zahteva manj kot 1200 hospitaliziranih, v oranžni fazi pa mora biti hospitaliziranih pod 1000. Na intenzivni negi se jih zdravi 186.

Splošni bolnišnici Celje se zdravi 126 covid bolnikov (3 več kot dan prej). 15 izmed vseh bolnikov s covid-19 je na intenzivni negi. V SB Celje so včeraj sprejeli 19 covid bolnikov, v domačo oskrbo so odpustili 13. V celjski bolnišnici so včeraj umrli 3 bolniki s covidom-19. Skupaj je od 24. septembra v celjski bolnišnici umrlo že 316 obolelih za koronavirusno boleznijo 19. V prvem valu je v SB Celje umrlo 10 bolnikov, skupaj pa v celjski bolnišnici doslej beležijo 326 umrlih covid bolnikov.

Na Celjskem oz. Savinjski regiji so bile včeraj potrjenih 162 okužb. Največ v občini Celje 24, sledijo Vojnik 18, Velenje 15, Žalec 13, Šmarje pri Jelšah 12, Laško 11, Rogaška Slatina 10, Šentjur 10, Slovenske Konjice 7, Polzela 6, Šoštanj 6, Prebold 5, Kozje 4, Braslovče 3, Ljubno 3, Dobrna 2, Podčetrtek 2, Štore 2, Vitanje 2, Zreče 2, Dobje 1, Nazarje 1, Rogatec 1, Šmartno ob Paki 1, Vransko 1.

7-dnevno povprečje števila okuženih v Savinjski regiji je trenutno 147 (včeraj 152), za prvo sproščanje ukrepov je pogoj povprečje 168, še prej pa morajo biti izpolnjeni tudi kriterije na državni ravni. Podrobnosti najdete v novici tukaj.

V šole se vrača 1. triada učencev, vrtci se polno odpirajo
V ponedeljek, 25. 1. 2021 vrata odpira Stari grad Celje. Likovni salon Celje pa bo odprt od torka, 26. 1. 2021 naprej, medtem ko Galerija sodobne umetnosti zaradi prenove ostaja zaprta. Stari grad Celje bo odprt po januarskem obratovalnem času, to je od 10.00 do 16.00. Zadnji vstop je pol ure pred zaprtjem. V Likovnem salonu Celje je trenutno postavljena razstava Calling Out For A Hero: Akcija onkraj artivizma. Likovni salon bo odprt po rednem odpiralnem času. Ob ponedeljkih in praznikih je zaprt, od torka do petka je odprt od 11.00 do 18.00, ob sobotah od 10.00 do 13.00 in ob nedeljah od 14.00 do 18.00. Galerija sodobne umetnosti zaradi delne prenove razstavnih prostorov in vzpostavitve nove info točke ostaja zaprt. Odprtje nove razstave načrtujejo za 12. marec 2021.
Učitelji, ki se ne bodo testirali, ne bodo mogli v živo izvajati pouka

V torek, 26. januarja 2021 se zopet odpirajo vrata vrtcev, prvih treh razredov osnovnih šol ter višješolskih in visokošolskih zavodov za izvedbo nujnih laboratorijskih vaj in sicer v devetih regijah z boljšo epidemiološko sliko. To so Savinjska, Pomurska, Podravska, Koroška, Zasavska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska in Obalno-kraška.

Zaradi še vedno slabe epidemiološke slike v naslednjem tednu tega ni možno izvesti v Posavski in Goriški regiji ter regiji JV Slovenija. Tam za vrtce še vedno velja, da opravljajo nujno varstvo za otroke, če tako oceni župan občine, kjer vrtec obratuje, v šolah pa pouk še naprej poteka na daljavo. O začetku pouka in polnem odprtju vrtcev za te regije bo odločitev znana na covid seji vlade naslednjo sredo.

Prav tako izobraževanje na daljavo v celotni državi v naslednjem tednu še vedno poteka od četrtega do devetega razreda osnovnih šol, v srednjih in višjih šolah, glasbenih šolah ter na fakultetah.

Vsi zaposleni bodo v ponedeljek, 25. januarja opravili hitro testiranje. Po odločitvi ministrstva za zdravje je testiranje učiteljev in vzgojiteljev obvezno. Pouk za učence prvih treh razredov bo potekal po že poznanem in preverjenim modelom C, iz katerega izhaja, da:

 • pouk poteka v homogenih skupinah
 • se skupine učencev med poukom ne mešajo med seboj
 • morajo šole izdelati natančne protokole izvajanja obveznega in razširjenega programa
 • se ne izvajajo ekskurzije, plavalni tečaji, šole v naravi ter interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci
 • razen v 1. razredu se neobvezni izbirni predmeti izvajajo na daljavo
 • dnevi dejavnosti se lahko za učence, ki se izobražujejo v šoli, izvajajo le v prostorih šole in ob upoštevanju strogih higienskih in drugih priporočil
 • učenci se med odmori zadržujejo v matičnih učilnicah in jih praviloma ne zapuščajo (v kolikor je mogoče, naj malicajo v učilnicah)
 • pouk športne vzgoje naj poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov
 • učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje naj bodo razporejeni v skupine, tako da se oddelki med seboj ne mešajo. Šola pri tem vodi natančno evidenco
 • učenkam in učencem, ki jim zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, šola prilagodi oblike in metode dela.

Vrnitev v vrtce in šole naj bo varna in trajna, zato je ministrica za šolstvo Simona Kustec ponovila poziv zavodom, da pri svojem delu upoštevajo smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. To pomeni, da v skladu s priporočili NIJZ, vsi zaposleni ves čas v šoli nosijo maske, učenke in učenci pa le izven učilnice oz. mehurčka. Poleg tega je potrebno prostore redno zračiti in razkuževati ter poskrbeti za strogo higieno rok in kašlja.

Odpirajo se smučišča, knjižnice, muzeji, galerije in dodatne dejavnosti

Od sobote naprej, je v devetih statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko dovoljeno obratovanje žičniških naprav, ob izvajanju hitrih testov oz. ob dokazovanju posameznika s potrdilom o negativnosti na covid test. Za izvajanje vadbe profesionalnih športnikov pravilo hitrih testov ni potrebno. Lahko pa smučišča v regiji uporabljajo le prebivalci znotraj tiste statistične regije, zato prehajanje med regijami ni dovoljeno.

Vlada je podaljšala oziroma sprejela nov Odlok o začasni prepovedi ponudbe ter prodaje blaga in storitev potrošnikom, ki velja od sobote, 23., do petka 29. januarja. Obstoječim izjemam, potrebnim za zagotavljanje osnovnih potreb družbe, se pridružujejo nove, ki pa bodo veljale le v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko.

Odpirajo se tudi knjižnice, muzeje in galerije, pod pogojem, da se zagotovi minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu ter redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov. Upoštevajo se vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Nove izjeme veljajo za:

 • premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • in specializirane prodajalne z otroškim programom
 • knjižnice, muzeji in galerije
Sodelujte v anketi o kvaliteti življenja v vaši občini.

Kako ste zadovoljni s kvaliteto življenja v vaši občini? Kaj vam je všeč in na katerih področjih pričakujete več? Sodelujte v anonimni anketi o vašem (ne)zadovoljstvu z bivanjem v vašem domačem okolišu.

Create your own user feedback survey

Rezultate bomo na Celje.info objavili v začetku februarja.

Oznake: , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
162 queries in 1,511 seconds.