Smeti namesto v prazne zabojnike, odložili okoli njih. Koliko komunalnih odpadkov ustvarimo v Celju?

09. 07. 2020 06:00
Novi pametni zabojniki, a nespametni ljudje (foto: MOC)
Novi pametni zabojniki, a nespametni ljudje (foto: MOC)

Problem z neprimernim odlaganjem smeti je očitno v Celju zelo zakoreninjen v nekaterih občanih. Kljub nenehnim opozorilom se namreč v mestu še vedno pojavljajo nedopustni prizori neprimernega odlaganja odpadkov.

Eden takšnih je bil te dni opažen Pod gabri, kjer so se okoli novih praznih zabojnikov, le dva dni po njihovi namestitvi, nakopičili kupi smeti.

Kot kažejo podatki, povprečen prebivalec Mestne občine Celje ustvari veliko več komunalnih odpadkov od povprečnega Slovenca. Več celo od povprečnega prebivalca našega glavnega mesta.

Kot nerazumljivo dejanje pojasnjujejo na občini, so bili Pod gabri pred kratkim nameščeni novi pametni zabojniki za odpadke, ki ravno v izogib kopičenju odpadkov okoli njih omogočajo spremljanje napolnjenosti in s tem prilagajanje frekvence odvozov. Poleg tega imajo zabojniki tudi dovolj velike odprtine za vrsto odpadkov, ki v take zabojnike sodijo (embalaža, mešani komunalni odpadki, biološki odpadki, steklo in papir). Kljub temu pa so se, kot je razvidno s fotografije, le dva dni po namestitvi okoli novih in praznih zabojnikov nakopičili kupi smeti. Nerazumno dejanje, ki je vsekakor vredno obsojanja.

Če se bo takšno nedopustno odlaganje ponavljalo, bo javno podjetje moralo zaračunati stroške dodatnega čiščenja in odvoza, dodajajo na MOC.

V Celju so sicer takšni prizori dokaj pogosti, enega izmed podobnih primerov smo pred časom raziskovali tudi na Celje.info.

Koliko komunalnih odpadkov letno pridelamo v Celju?

V Sloveniji se je količina vseh nastalih komunalnih odpadkov¹ med leti 2014 in 2018 povečala za kar 15 % oz. 133.293 ton. V letih med 2014 in 2018 se je povečala tudi količina odpadkov, zbranih z javnim odvozom. V nasprotju s tem trendom, pa se je količina odloženih komunalnih odpadkov² po letu 2015 drastično zmanjšala. Razlog za takšen zasuk tiči v spremembi zakonodaje, političnih instrumentih in vzpostavitvi centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, kar je povzročilo boljše ločeno zbiranje ter obdelava vseh mešanih komunalnih odpadkov pred njihovim odlaganjem ter posledično večji odstotek predelanih komunalnih odpadkov.

V Mestni občini Celje smo glede ustvarjenih komunalnih odpadkov krepko nad slovenskim povprečjem. Zadnji dostopni podatki za leto 2018 namreč kažejo, da ustvarimo kar 76 kg komunalnih odpadkov na prebivalca več od povprečnega Slovenca. Povprečen prebivalec Celja je namreč v letu 2018 ustvaril 571 kg komunalnih odpadkov (Ljubljana 568 kg na prebivalca, Velenje 501 kg na prebivalca, Žalec 484 kg na prebivalca), medtem ko je povprečen Slovenec ustvaril 495 kg komunalnih odpadkov. Na prebivalca ustvarimo tudi veliko več komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, v Celju povprečno 437 kg na prebivalca, v Sloveniji pa povprečno 361 kg na prebivalca. Tudi odloženih komunalnih odpadkov na prebivalca je bilo v Celju leta 2018 ustvarjenih občutno več od slovenskega povprečja, v Celju je ta količina 64 kg na prebivalca, v Sloveniji pa zgolj 28 kg na prebivalca.

leto 2018 Nastali komunalni odpadki (tone) Nastali komunalni odpadki kg/prebivalca Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom kg/prebivalca Odloženi komunalni odpadki (tone) Odloženi komunalni odpadki kg/prebivalca
SLOVENIJA 1.025.001 495 747.535 361 57.276 28
Celje 28.264 571 21.624 437 3.156 64

¹ Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti.

² Komunalni odpadki, odloženi na urejenih komunalnih odlagališčih.

B.S.

 

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
158 queries in 8,732 seconds.