Nov plovbni režim na Šmartinskem jezeru in Savinji za celjske vodoplovce


Mestni svet Mestne občine Celje je na 23. redni seji (povzetek seje), ki je bila zadnja pred poletnimi počitnicami, med drugim sprejel nov odlok o plovbnem režimu na območju Mestne občine Celje, ki po letu 1999 na novo, in po veljavnih predpisih, ureja območja plovbe na Šmartinskem jezeru in reki Savinji.

Odlok določa kje je dovoljeno plovbno območje, s kakšnimi plovili se je dovoljeno voziti po tem območju ter kdaj. Plovba v Mestni občini Celje je dovoljena 24 ur na dan od 1. marca do 31. oktobra. Izjeme glede časa plovbe so javne službe, ribiške organizacije, plovila zaščite in reševanja, in podobno. Prav tako med izjeme sodi poligon Kajak kanu kluba Nivo Celje, zaradi omogočanja nemotenega izvajanja treningov skozi celo leto.

Na območju Mestne občine Celje je do sedaj plovbni režim urejala uredba iz leta 1999, ki pa vsebuje predpise, ki niso več veljavni. Oddelek za okolje in prostor ter komunalo je zato v zadnjih mesecih vendarle pripravil nov odlok, ki na novo definira območje dovoljene plovbe za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, po trenutno veljavnih predpisih in zakonih.

Klemen Trbovc z Oddelek za okolje in prostor ter komunalo MOC je na seji predstavil nove predpise. Pojasnil je, da odlok na novo ureja plovbno območje, torej območje, kjer je dovoljena plovba. “Na Mestni občini Celje smo za to območje predvideli Šmartinsko jezero in reko Savinjo,” pove in doda, da so v ta namen izdelali tudi grafične prikaze (mape) iz katerih je jasno razvidno kje je dovoljena plovba, kje so dovoljene vstopne in izstopne točke (mesta kjer je dovoljeno vplutje in izplutje oz. vkrcanje in izkrcanje oseb) in kje pristanišča, kjer se lahko sidra in priveže plovila (grafični prikaz). Pri določitvi območij dovoljene plovbe na Šmartinskem jezeru pa je občina pridobila tudi soglasja Ribiške družine Celje, Direkcije za vode RS in Ministrstva za infrastrukturo.

Odlok definira tudi vrste plovil, s katerimi je dovoljena plovba na plovbnem območju

Na plovbnem območju Šmartinskega jezera je tako dovoljena plovba z naslednjimi plovili brez motornega pogona: čolni, športnimi veslaškimi čolni, kajaki, kanuji, rafti, jadrnicami, jadralnimi deskami, pedalini, kajti, supi, splavi in z morebitnimi drugimi plovili, ki zagotavljajo varstvo voda pred onesnaženjem ter ohranjanje naravnega ravnovesja v vodnih in obvodnih ekosistemih, oziroma s plovili na pogon, ki ne povzroča ogljičnega odtisa ali negativnega okoljskega vpliva (npr. elektrika). Plovila s katerimi je dovoljena plovba na plovbnem območju Šmartinskega jezera, lahko merijo v dolžino največ 12,0 metrov, v širino največ 4,0 metre in v globino največ 1,0 meter, njihova izmerjena plovbna hitrost pa ne sme presegati 5 km/h.

Na plovbnem območju reke Savinje na območju MOC je dovoljena plovba z naslednjimi plovili brez motornega pogona: športnimi veslaškimi čolni, kajaki, kanuji in z morebitnimi drugimi plovili, ki zagotavljajo varstvo voda pred onesnaženjem ter ohranjanje naravnega ravnovesja v vodnih in obvodnih ekosistemih. Plovila s katerimi je dovoljena plovba na plovbnem območju reke Savinje na območju MOC, lahko merijo v dolžino največ 5,0 metrov, v širino največ 1,5 metre in v globino največ 0,5 meter, njihova izmerjena plovbna hitrost pa ne sme presegati 5 km/h. Plovba s plovilom, ki odstopa od mer in hitrosti, določenih v prejšnjem stavku, je dovoljena na podlagi predhodno pridobljenega soglasja skrbnika.

Kot še navaja odlok, pa je uporaba plovil na motorni pogon na plovbnem območju dovoljena izključno v skladu s pogoji, ki jih določi Vlada RS z uredbo. Uporaba plovil na motorni pogon na plovbnem območju ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena je dovoljena za potrebe izvajanja javnih služb po predpisih, ki urejajo upravljanje s celinskimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči, varstva voda, izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe države.

Odlok predvideva tudi skrbnika plovbnega območja, ki skrbi za nadzor nad območjem, odreja dovoljenja in prepovedi za plovbo plovil, itd..

Mapa plovbnega območja na Savinji – klik

Mapa plovbnega območja na Šmartinskem jezeru – klik

Odlok o plovbnem režimu na območju Mestne občine Celje – klik

B.S.