Novi stanovanjski enoti in učna pot na Golovcu


V prejšnjem mesecu so v Centru za varstvo in delo Golovec odprli dve novi stanovanjski skupini za svoje uporabnike.

Zanje to predstavlja pomembno pridobitev, saj se lahko uporabniki novih stanovanjskih enot uspešneje vključujejo v lokalno skupnost, krepijo družbene vezi in razvijajo svoje potenciale.

Projekt je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Utrinek s srečanja v maju; foto: CVDG

V maju so v parku v bližini CVDG odprli tudi Učno pot rastlinstva.

CVDG je javni zavod, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in po pridobljenih poškodbah možganov, v okviru svojih programov, zagotavlja kakovostne pogoje za delo in življenje.