Od decembra spremenjena prometna ureditev na območju Splošne bolnišnice Celje

20. 11. 2013 12:09

Iz Splošne bolnišnice Celje so sporočili, da je konec oktobra 2013 Ministrstvo za zdravje podpisalo pogodbo za izgradnjo Urgentnega centra Celje (UCC), ki je del nacionalnega projekta »Mreža urgentnih centrov«. S tem je bil izpolnjen še zadnji pogoj za začetek gradnje prvega slovenskega urgentnega centra, ki ga bo delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nov Urgentni center Celje bo stal na mestu pritlične etaže načrtovane nadomestne novogradnje, ki se ji je morala bolnišnica zaradi finančne situacije v državi začasno odpovedati. Z njim bo celjska bolnišnica pridobila približno 1.500 m2 novih površin za delovanje urgentnega centra. V novih prostorih bodo dve triažni ambulanti za predbolnišnično enoto, štirje prostori za kirurške ambulante, ambulantna operacijska soba, mavčarna, dva reanimacijska prostora, operacijska dvorana, rentgenološka in CT diagnostika, opazovalna enota s 7 posteljami (za intenzivno nego) ter opazovalna enota z 8 posteljami za internistične bolnike. Nov Urgentni center Celje bo stal na prostoru med vzhodnim podaljškom Gizeline bolnišnice in stavbo Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja.

Vrednost investicije, ki se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Mreža urgentnih centrov, je 9,6 milijonov evrov. Delno jo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj financira Evropska unija. Vrednost nepovratnih sredstev znaša približno 6,2 milijona evrov, pri čemer je 85 % nepovratnih sredstev namenskih sredstev EU, ostalih 15 % nepovratnih sredstev pa je slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike. Podpisana pogodba za gradbeni del in vgradno opremo znaša 7,6 milijonov evrov. Za premično medicinsko opremo bo javno naročilo še treba izvesti. Nov Urgentni center Celje (UCC) mora biti zaradi črpanja evropskih sredstev končan do konca leta 2014.

Ker bo novi urgentni center umeščen v samo središče bolnišničnega kompleksa, bo gradnja močno posegla v ustaljeno prometno ureditev na območju bolnišnice. Gradbišče bo namreč zasedlo celotni prostor med vzhodnim podaljškom Gizeline bolnišnice in zgradbo, v kateri je Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter travnik, na katerem so zdaj potekali nujni helikopterski prevozi. Tako bo prekinjena prometna povezava med uvozom v bolnišnični kompleks z Oblakove ulice in stavbo, v kateri je danes Urgentni center bolnišnice. Prav tako s tega uvoza ne bo več dostopna urgentna ambulanta Otroškega oddelka.

Za zagotavljanje nemotenega delovanja bolnišnice ter oskrbovanja vseh njenih delov je za čas gradnje urgentnega centra pripravljena začasna prometna ureditev, ki bo začela veljati po odprtju novih prometnih poti in postavitvi gradbišča. Nove uvoze na območje bolnišnice in prometno signalizacijo na občinskih cestah bo v skladu z dogovorom zagotovila Mestna občina Celje.

Glavna prometna pot (rdeča pot) do sedanjega bolnišničnega urgentnega centra (vhod št. 6) bo potekala po novo odprtem odcepu iz Kersnikove ulice (UVOZ A). Po isti poti bo dostopna tudi Urgentna ambulanta na Otroškem oddelku (vhod št. 14). Po novem odcepu iz Kersnikove ulice bo potekala tudi vsa potrebna dostava (zelena pot) službam, ki so locirane na tem, vzhodnem delu bolnišničnega območja. Oba dostopa bosta omejena z zapornico, ki jo bo ves čas nadzoroval vratar. Vsa vozila, ki bodo na teh točkah vstopala na območje bolnišnice, ga bodo večino časa gradnje zapuščala skozi izvoz na krožišče na Kersnikovi ulici (IZVOZ B).

Današnji glavni uvoz na območje bolnišnice (UVOZ/IZVOZ C), ki stoji na Oblakovi ulici, bo v času gradnje namenjen gradbišču. Pacienti bodo po njem dostopali do urgentne ambulante Ginekološko-porodniškega oddelka (vhod št. 9) in urgentne ambulante Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja (nov vhod). Asfaltirano parkirišče na desni strani tega uvoza bo poslej proti plačilu namenjeno pacientom in njihovim svojcem ter drugim obiskovalcem bolnišnice. Tisti zaposleni, ki so doslej parkirali na območju bolnišnice se namreč vsi s svojimi vozili umikajo z območja bolnišnice. Ker bo po tej poti potekala tudi vsa potrebna dostava službam, ki so locirane na zahodnem delu  bolnišničnega območja, bo ob Ginekološko-porodniškem oddelku narejen enosmerni odcep na Ipavčevo ulico (IZVOZ D), po katerem bo potekal izvoz iz zahodnega dela bolnišničnega območja.

Bolniki, ki bodo v bolnišnico prihajali na nenujne preglede ali posege, in jih bodo tja pripeljali drugi, bodo do glavnega vhoda na bolnišnično polikliniko lahko dostopali z Ljubljanske ceste (UVOZ/IZVOZ E). Parkiranje tam ne bo mogoče, saj bo omejeno parkirišče pred stavbo namenjeno le reševalnim vozilom na neinterventnih vožnjah. Na vseh uvozih bodo promet nadzirali vratarji.

Začasna prometna ureditev bo začela veljati po vzpostavitvi novih prometnih povezav na Kersnikovo in Ipavčevo ulico, predvidoma v začetku decembra 2013.

Gradbišče Urgentnega centra in pripadajoče zunanje ureditve bo občasno poseglo tudi v površine, po katerih bo potekal začasni promet na bolnišničnem območju. Vse spremembe bo bolnišnica sproti objavljala na svoji spletni strani www.sb-celje.si , s spremembami pa bodo obiskovalce seznanjali tudi vratarji na uvozih.

Nova prometna ureditev bo posegla v večdesetletne ustaljene navade in kdaj morda povzročila nekaj zmede ali slabe volje. V Splošni bolnišnici Celje bomo naredili, kar je v naših močeh, da bodo spremembe čim manj vplivale na delovanje bolnišnice in izvajanje zdravstvene oskrbe pacientov.

Sporočilo in fotomaterial pripravila: Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon., vodja službe za odnose z javnostmi, Splošna bolnišnica Celje

Oznake: , , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
193 queries in 0,953 seconds.