Odprli novo Bežigrajsko cesto


Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in predsednik upravnega odbora podjetja Ceste mostovi Celje Marjan Vengust sta minuli konec tedna s simboličnim odkritjem table na novem krožišču odprla novo Bežigrajsko cesto.

Vrednost investicije znaša 3.031.675,70 evrov, od česar je 2.436.185,00 evrov nepovratnih sredstev Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Predmet investicije je bila izgradnja manjkajočega dela Bežigrajske ceste z novimi tehničnimi elementi ceste in povezavami na servisne ceste. Dela so se izvajala pod delovanjem aktivne EU projektne skupine Mestne občine Celje, izvajalec pa je bilo podjetje Ceste mostovi Celje.

Cilj izgradnje je gospodarstvu in prebivalcem zagotoviti učinkovito mobilnost, omogočiti najboljše izkoriščanje prostorskih potencialov ter ustvariti pogoje gospodarskega razvoja. Pričakujejo pa tudi povečanje aktivnosti območja in odprtje dodatnih možnosti za nova delovna mesta v poslovno industrijski coni. Izboljšal naj bi se pretok prometa, zmanjšali zastoji in se zagotovila večja prometna varnost.

Na otvoritvi je bil prisoten tudi celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, ki je blagoslovil novo cesto. Ob tem je poudaril problem črne statistike žrtev na naših cestah in izpostavil skrb udeležencev v prometu za varno in srečno vožnjo.

Na novo je torej zgrajenih 420 metrov ceste, novo krožišče, preuredili so tri industrijske tire, uredili dva železniška prehoda z zapornicami in svetlobno signalnimi napravami ter uredili 700 m razsvetljave. Seveda ne smemo pozabiti na dokončanje mostu čez vzhodno Ložnico in rekonstrukcija ceste v Gaje.

Vabimo vas k ogledu izjav župana Mestne občine Celje Bojana Šrota in predsednika upravnega odbora podjetja Ceste mostovi Celje Marjana Vengusta.

v/t/f: eH