Odprto novo otroško igrišče na Šmartinskem jezeru. Okoli jezera kmalu tudi nove pridobitve (foto, video)


Šmartinsko jezero je bogatejše za novo otroško igrišče, ki je dopolnilo že obstoječa igrala na tej atraktivni celjski lokaciji. Najmlajšim je na novem igrišču na voljo dvojni 30-metrski ‘zipline’, tobogan, plezalna stena ter trampolina.

Novo igrišče so s kratkim kulturnim programom odprli otroci OŠ Šmartno v Rožni dolini, ki so skupaj z županom Mestne občine Celje tudi prerezali trak.

Šmartinsko jezero je v zadnjih letih pridobilo kar nekaj nove infrastrukture, istočasno pa se okoli njega čedalje bolj oživlja tudi turistično rekreacijska ponudba. Zadnja izmed pridobitev je bila na tej priljubljeni lokaciji namenu predana danes. Obstoječe otroško igrišče je namreč dobilo razširitev, kjer si bodo lahko otroci privoščili še atraktivnejšo igro ob jezeru. Razširitev se ponaša z dvema 30-metrskima jeklenicama (t.i. zipline), toboganom, plezalno steno, in z dvema v tla vdelanima trampolinoma.

Šmartinsko jezero bo s tem še bolj privlačno za družine, otroci pa bodo lahko obisk izkoristili za še atraktivnejše preživetje časa v naravi. To je, kot je poudaril župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, tudi namen tovrstnih investicij. Torej da bi otroci več časa preživeli v naravi oz. bodo kar sami tisti, ki bodo starše spodbudili za izlet na jezero.

Namesto hotela, srednje velik kamp

V nagovoru je župan spregovoril tudi o načrtih s to celjsko oazo oz. nekakšen še ne v popolnosti izkoriščen biser. Kot je dejal, občina v bližnji prihodnosti načrtujejo še izgradnjo urejenega prostora za druženje, na severnem delu jezera pa tudi kamp. Ureditev slednjega je, kot je poudaril župan, odvisna predvsem od urejanja lastniških razmerij okoli jezera, Mestna občina Celje je namreč lastnica le slabe polovice območja ob jezeru. “Po državnem lokacijskem načrtu, ki je bil narejen pred približno 15 leti, je bil sicer na tem delu predviden hotel apartmajskega tipa. Vendar na občini menimo, da bi bilo bolj smiselno zgraditi prijeten, srednje velik kamp.”

Za določene investicije ob jezeru, si občina želi pridobiti tudi investitorje, cilja pa je, da Šmartinsko jezero v prihodnje postane še bolj prijetno mesto za preživljanje prostega časa. Ob pogledu v prihodnost Šmartinskega jezera pa je župan še poudaril, da je treba stremeti tudi k temu, da jezero ostane čim bolj takšno kot je, unikatno. “Je sicer umetno jezero, ki pa ima izjemno lep naravni habitat, ki se je ustvaril v teh 50 letih. Zato na občini stremimo predvsem k izgradnji takšne infrastrukture, ki bo k temu pripomogla,” je dejal in tako odgovoril na pogosto slišane očitke, da se jezero ne razvija podobno, kot nekatera druga jezera v Sloveniji.

V zadnjih letih izvedenih že veliko projektov, na mestu čolnarne bo gostinsko-panoramski objekt

Mestna občina Celje je v zadnjih letih na Šmartinskem jezeru izvedla že številne projekte. Med drugim sta bili postavljeni akrobatski skakalnici za skoke v vodo, wake žičnica za smučanje na vodi, zgrajene so bile tudi nove javne sanitarije. V Runtolah je občina odkupila zemljišče in uredila parkirišče za osebna vozila in avtodome z vso potrebno opremo.

Občina je odkupila tudi objekt čolnarne in umaknila dotrajani plavajoči ladji. Trenutno je v izdelavi projektantska zasnova širše ureditve kompleksa. Na tem mestu je predvidena izgradnja večjega gostinsko-panoramskega objekta. Načrtujejo tudi izgradnjo dodatnih pomolov za izplov supov. Že pred časom je občina sprejeli smo tudi odlok o plovbnem režimu na Šmartinskem jezeru.

Mestna občina Celje trenutno osredotočena na dve točki razvoja jezera

Mestna občina Celje se zato, kot je še razložil župan Šrot, na Šmartinskem jezeru trenutno v glavnem osredotoča na dve točki. To je “dograditev manjkajoče kanalizacije (op. p. večinski del izgradnje te, je odvisen od soglasij lastnikov zemljišč), kar bo izboljšalo kakovost jezerske vode, in dokončanje sprehajalne poti po celotni obali jezera, ki je dolga okoli 10 kilometrov.” Ob tem je povedal, da je tretjina poti že urejene, z nadaljnjo ureditvijo pa da bo Mestna občina Celje nadaljevala naslednje leto. Pri tem bo velik del opravilo tudi Javno podjetje Zelenice, ki je sodelovalo tudi pri ureditvi otroškega igrišča.

Šmartinsko jezero predvsem za vikende obiskuje veliko domačinov in turistov, sicer pa je najbolj znano po ribolovnem turizmu. Jezero je namreč dom številnih t.i. kapitalnih rib (somi, krapi,…), zaradi česar ni priljubljeno le med slovenskimi ribiči, temveč tudi evropskimi.

Ureditev igrišče je del projekta ‘Doza narave, v malhi zabave’ ter delno financirano iz sredstev za razvoj podeželja LAS, delno pa iz proračuna Mestne občine Celje. Tokrat odprti del igrišča je stal okoli 59 tisoč evrov. Projekt ‘Doza narave, v malhi zabave’ bo sicer v celoti dokončan prihodnje leto.

B.S.