Povišane koncentracije kadmija v korenju in krompirju pridelanem na območju Bukovžlaka


V Cinkarni Celje so danes domačinom, ki živijo v neposredni bližini pod Odlagališčem nenevarnih odpadkov Bukovžlak predstavili rezultate »Toksikološke ocene tveganja za ljudi«.

V testiranih pridelkih so izmerili povišane koncentracije kadmija v krompirju in korenju, vendar še ne morejo potrditi ali je vir kadmija voda ali tla.

Sledijo še dodatna vzorčenja tal.

rp_Sanacija-stara-Cinkarna-300x225.jpgKot so danes sporočili iz Cinkarne je bil ocena tveganja opravljena med septembrom 2017 in januarjem 2018. Njen glavni cilj je bil določitev morebitnih učinkov onesnažene viseče podzemne vode na zdravje ljudi, ki uživajo lokalno pridelane kmetijske pridelke pod Odlagališčem nevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB).

Ocena tveganja je vključevala vzorčenje in kemijsko analizo pridelkov iz sadovnjakov in vrtov ter krme za živino s pašnikov pod ONOB ter oceno morebitnega toksikološkega tveganja za ljudi zaradi uživanja teh pridelkov in je temeljila na predpisih Evropske komisije in priporočilih Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), ki določajo maksimalne ravni za posamezna onesnažila v hrani in živilih.

Skladno z rezultati preteklih preiskav in študij, opravljenih na ONOB, onesnažena viseča podzemna voda teče v tanki plasti proti severu in odteka s pobočja, ki je blizu stanovanjskega območja. Pri tem naj bi le manjši del onesnažene vode pronical v začasne izvire vode v neposredni bližini vrtov prebivalcev ter bi lahko morebiti vplival na kakovost lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov.

Sanacija ONOB je sicer delno že izvedena vendar bi onesnaževala, ki so prešla to področje v preteklosti, lahko potencialno še vedno vplivajo na kakovost danes pridelanih kmetijskih pridelkov.

Zato je Nacionalni inštitut za zdravje, hrano in okolje leta 2017 izvedel vzorčenje lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov. V vzorčenje so zajeli vse takrat razpoložljive pridelke (19 sestavljenih vzorcev sadja, zelenjave in trave) ter analizirali vsebnost kadmija, svinca, arzena ter cinka. V testiranih pridelkih so izmerili povišane koncentracije kadmija v krompirju in korenju.

Načrtovane dodatne analize tal

Kot je znano, so v regionalnih študijah celotnega celjskega območja, objavljenih leta 2001 in 2016, ugotovili povišane koncentracije kovin v sadju in zelenjavi. Zaključek študij je bil, da tla zato na tem območju niso primerna za pridelavo pridelkov, za katere obstaja velika verjetnost kopičenja kadmija, arzena ter svinca.

Ob upoštevanju ugotovljenega povišanega regionalnega ozadja, je zelo malo verjetno, da izmerjene količine kadmija v prej navedenih pridelkih temeljijo na scenariju izpostavljenosti onesnaženi viseči podzemni vodi, ki priteka iz ONOB. Na osnovi zdaj znanega je bolj verjetno, da so vir ugotovljenih koncentracij v vrtninah tla, vendar z dobljenimi rezultati analiz zaenkrat ni moč dokončno potrditi ne vira kadmija ne poti prenosa.

Da bi lahko dokončno opredelili morebitno tveganje zaradi onesnažene viseče podzemne vode, bodo na posameznih zemljiščih po globini od vrha do nivoja viseče podzemne vode opravili dodatno vzorčenje tal in analizirali kadmij in druge bistvene parametre. S tem postopkom bodo preverili, ali povišane količine kadmija v pridelani hrani na konkretni lokaciji povzroča onesnažena viseča podzemna voda ali kakšna druga degradacija okolja (npr. uporaba gnojil, namakanje z onesnaženo vodo v preteklosti itd.).

Dela se bodo predvidoma začela letos spomladi in končala po eni ali dveh rastnih sezonah, odvisno od vmesnih rezultatov.

Vir: Cinkarna Celje