Precepljenost zaposlenih v celjskih in okoliških šolah in vrtcih pred začetkom šolskega leta


V sredo se v šolske klopi in vrtčevske igralnice vračajo otroci. Še drugo leto zapored bo začetek šole v znamenju epidemije novega koronavirusa. Ob skorajšnjem začetku šolskega leta je tako ena izmed glavnih želja tako učencev in učiteljev kot tudi staršev, da bi šole in vrtci ostali odprti skozi celotno šolsko leto.

Ker pri zagotavljanje odprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov veliko vlogo, poleg ostalih ukrepov, igra tudi precepljenost, smo na Celje.info preverili kakšna je precepljenost med zaposlenimi v šolah in vrtcih na Celjskem.

Na podlagi podatkov vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki smo jih pridobili, je povprečna precepljenost 62 %. Najnižja je v vrtcih (okoli 54 % precepljenost), sledijo osnovne šole (okoli 62 % precepljenost) in srednje šole (okoli 69 % precepljenost).

Precepljenost v vrtcih (povprečje precepljenosti v vrtcih na Celjskem okoli 55 %)

Vrtec Tončke Čečeve Celje: skupni delež cepljenih v vseh enotah je 49 %

Vrtec Zarja Celje: vrtec deluje na petih lokacija, zaposlenih je 113 delavcev. Delež cepljenih med vsemi zaposlenimi je 43 %, delež prebolevnikov je 11,3 % in delež zaposlenih, ki opravljajo redno testiranje pa je 45,3 %

Vrtec Anice Černejeve Celje: delež cepljenih in prebolevnikov je skupaj 40 %, testira se 60 % zaposlenih

Vrtec Laško: na dan 30. 8. je cepljenih 48,9 % zaposlenih

Vrtec Mavrica Vojnik: polno cepljenih je 40 % zaposlenih

Vrtec Dobrna: v vrtcu in šoli je skupaj ceplenih 60 % zaposlenih

Vrtec Polzela: cepljenih je 73 % zaposlenih

Vrtec Podčetrtek: podatkov na VIZ OŠ Podčetrtek še nimajo, naj bi bila pa precepljenost v vrtcu nižja kot v tamkajšnji šoli, kjer beležijo 76 % precepljenost.

Vrtec Bistrica ob Sotli: skupaj šolo je cepljenih 72 % zaposlenih

Vrtec Vitanje: v zavodu (šola, vrtec) je zaposlenih 43, od tega je 21 cepljenih oz. 49 %. Enak delež je tako v šoli kot v vrtcu

Vrtec Rogaška Slatina: delež cepljenih je 39 %

Vrtec Šmarje: delež cepljenih zaposlenih je okoli 40%, veliko zaposlenih je prebolevnikov

Zasebni vrtec Viljem Julijan Šentjur: delež cepljenih vzgojiteljev v Zasebnem vrtcu Viljem Julijan je 100 %

Vrtec Kozje: Skupaj je delež cepljenih strokovnih delavcev (učiteljev in vzgojiteljev) šole z enoto vrtca 76%.

Precepljenost v osnovnih šolah (povprečna precepljenost v OŠ na Celjskem okoli 68 %)

OŠ Lava: izmed vseh 64 zaposlenih je cepljenih 35 zaposlenih oz. 55 %, prebolevnikov je 7 oz. 11 %, redno se jih testira 22 oz. 34 %

OŠ Hudinja: od skupaj 58 zaposlenih je cepljenih 43, kar je 74 % učiteljic/učiteljev

OŠ Glazija: cepljenih je 62 % zaposlenih

II. OŠ Celje: trenutno je cepljenih 70 % zaposlenih

III. OŠ Celje: delež cepljenih učiteljev na 67 %

IV. OŠ Celje: delež je okrog 75 %

OŠ Frana Kranjca Celje: cepljenih je 61 % zaposlenih

OŠ Ljubečna: od 52 zaposlenih delavcev jih je cepljenih 42 oz. okoli 81 %.

OŠ Dobrna: v vrtcu in šoli je skupaj ceplenih 60 % zaposlenih

OŠ Slivnica pri Celju: trenutno je cepljenih 45 % zaposlenih

OŠ Polzela:  na ravni zavoda (vrtec, podružnica, matična šola) je precepljenost 66 %, na POŠ Andraž je delež cepljenih 75 %

OŠ Zreče: cepljenih je 50 % zaposlenih

OŠ Podčetrtek: proti covid-19 je cepljenih 76 % učiteljic/učiteljev

III. OŠ Rogaška Slatina: delež cepljenih strokovnih delavcev je 36,4 % in prebolelih (od okužbe manj kot 6 mesecev) 9 %, skupaj 45,4 %.

OŠ Bistrica ob Sotli: skupaj z vrtcem je cepljenih 72 % zaposlenih

OŠ Vitanje: v zavodu (šola, vrtec) je zaposlenih 43, od tega je 21 cepljenih oz. 49 %. Enak delež je tako v šoli kot v vrtcu

OŠ Franja Malgaja Šentjur: med strokovnim delavci (učitelji, ravnatelj, pedagoginja, itd.) je cepljenih 75 % zaposlenih, na POŠ Blagovna pa je zaposlenih 7 učiteljic, 5 jih je cepljenih oz. 71 %.

OŠ Ponikva: delež cepljenih učiteljev je 68 %

OŠ Dobje: cepljenih je 80 % zaposlenih

I. OŠ Rogaška Slatina: cepljenih je 52 % zaposlenih

OŠ Planina pri Sevnici: cepljenih je 21 od 27 delavcev šole oz. 78 %

OŠ Hruševec Šentjur: na centralni šoli je delež cepljenih 60 %, na POŠ Kalobje pa 0 %. Skupaj s prebolevniki pa je delež zaščitenih na centralni šoli 64 %, na POŠ Kalobje pa 50 %

II. OŠ Rogaška Slatina: trenutno je v zavodu (centralna šola in obe podružnični OŠ Kostrivnica in Sv. Florijan) zaposlenih 83 strokovnih in tehničnih delavcev, trenutno je cepljenih 42 zaposlenih oz. 51 %

OŠ Kozje: Skupaj je delež cepljenih strokovnih delavcev (učiteljev in vzgojiteljev) šole z enoto vrtca 76%

Precepljenost v srednjih šolah (povprečje precepljenosti okoli 70 %)

I. gimnazija v Celju: od 74 zaposlenih jih je po zadnjih podatkih cepljenih 60 %, nekaj se jih je cepilo še v zadnjih dneh, prebolevnikov je 5 oz. 6,7 %

Šolski center Celje (ŠCC): na ŠCC je skupaj zaposlenih 315 oseb, cepljenih je okoli 65 % zaposlenih, okoli 13 % je prebolevnikov. okoli 22 % se jih redno testira

Gimnazija Celje – Center: med zaposlenimi je okoli 56 % cepljenih in 24 % prebolevnikov, okoli 20 % se jih testira

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja (ŠCC): izmed 26 učiteljev je cepljenih 24 oz. 92 %

Ekonomska šola Celje: cepljenih je 72 % zaposlenih

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje: od trenutno 33 zaposlenih je cepljenih 27 zaposlenih oz. 82 %

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje: cepljenih učiteljic/učiteljev je 67 %

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje: na šoli je zaposlenih 88 oseb, od tega je strokovnih delavcev 76, delež cepljenih na vse zaposlene je 65 %

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje: trenutno je cepljenih 65 % zaposlenih

Šolski center Rogaška Slatina: na dan 25. 8. 2021 je bilo cepljenih cepljenih 71 % redno zaposlenih profesorjev

Šolski center Šentjur: precepljenost je 64 %

*Z nekaterih šol/vrtcev nam informacij še niso posredovali, na OŠ Rogatec pa ravnateljica Alenka Virant podatka o precepljenosti ni želela deliti z javnostjo, sklicujoč se na varstvo osebnih podatkov, saj da je odločitev za cepljenje zaupne narave vsakega posameznika, od ministrstva pa po besedah ravnateljice naj tudi še ne bi prejeli pooblastila za preverjanje PCT pogojev, zaradi česar tega na šoli ne izvajajo.

Pred dnevi so sicer ravnatelji osnovnih šol od vlade prejeli okrožnico, kako morajo ukrepati, če bodo zaposleni zavračali pogoj PCT.

B.S.