Profesorica z univerze: “Morali se bomo prilagoditi delovanju vode reke Savinje in njenih pritokov”


Po katastrofalnih poplavah, ki so na širšem Celjskem prizadele številne kraje v zgornjem toku Savinje, je oživela razprava o ukrepih.

Tako v občini Braslovče razmišljajo, da bi preselili celotno sosesko v Letušu s t.i. gmajn. Gre za sklop okoli 150 hiš, za morebitno novo lokacijo pa se v tem trenutku omenjajo Rakovlje.

Profesorica geografije z mariborske pedagoške fakultete, ddr. Ana Vovk, je v zadnjem času na omrežju Facebook objavila kar nekaj zapisov kako ravnati z onesnaženo zemljo. Prav tako pa je objavila krajšo informacijo o možnostih ukrepov ob Savinji.

Ob misli iz naslova poudarja, da bo razmišljanje o suhih zadrževalnikih z visokimi nasipi v srednjem toku reke v okolici Žalca preozko, kajti probleme velikih količin hudourniških voda bo treba reševati že v zgornjem toku Savinje.

Objava je doživela precej odmeva, prav tako so povedni tudi komentarji ob njej:

Odmevna so tudi njena priporočila za oživitev poplavljene zemlje: