Prvi šolski dan šolskega leta 2019/2020 v Celju: manj prvošolcev in otrok v vrtcih, več vseh osnovnošolcev

02. 09. 2019 06:12

Otroci se po več kot dvomesečnem “dopustu” vračajo v šolske klopi. Predvsem je današnji dan poseben za generacijo otrok, rojeno po večini leta 2013, ki bo prvič prestopila šolski prag.

Letošnja generacija otrok v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah je še številčnejša od lanske. Šolsko leto torej pričenja številčno najmočnejša generacija otrok v zadnjih 15-ih letih.

V šolskem letu 2019/2020 bo 9 celjskih osnovnih šol obiskovalo skupaj 4120 učencev, celjski javni vrtci pa pričakujejo 1776 otrok.

V začetku  šolskega leta 2019/2020 bo v vse slovenske vrtce vključenih več kot 87.000 otrok, slovenske osnovne šole pa bo obiskovalo 187.525 učenk in učencev, od tega bo šolski prag prvič prestopilo 20.840 prvošolk in prvošolcev.

Kaj kažejo številke v Mestni občini Celje:
V vrtce se odpravlja nekaj manj otrok od lani

Celjski javni vrtci v mesecu septembru pričakujejo 1776 otrok, kar je za 11 otrok manj, kot v enakem obdobju lani, vendar se številka še spreminja, sicer pa bodo celjski vrtci letos sprejeli vse novince.

Dejavnost bo letos potekala v 103. oddelkih, medtem ko jih je lani bilo 105. Novost letošnjega šolskega leta je dodaten razvojni oddelek, kjer se izvaja prilagojeni program za otroke z izrazitejšimi težavami v razvoju.

Otrok, ki ostajajo v vrtcih zaradi enoletnega odloženega všolanja je 63, torej deset več kot lani.

Največ predšolskih otrok bo letos sprejel Vrtec Zarja, ki beleži 662 otrok (lani 659), od tega je 128 novincev (lani 136). Drugi največji obisk beleži Vrtec Tončke Čečeve, ki bo sprejel 634 otrok (lani 651), od tega je 119 novincev (lani 136)Vrtec Anice Černejeve pa bo letos obiskovalo 480 otrok (lani 577), od tega 103 novinci (lani 106).

Na čakalnih seznamih vrtcev za medletni sprejem je trenutno 84 otrok, v enakem obdobju lani je bilo na čakalnih seznamih 87 otrok. Vsi vrtci imajo še nekaj prostih mest tako v prvem kot drugem starostnem obdobju. Na čakalnem seznamu ostajajo otroci prvega starostnega obdobja, ki bodo pogoj za vključitev v vrtec izpolnili med šolskim letom.

Osnovnošolcev več kot lani, a manj prvošolcev

V šolskem letu 2019/2020 bo 9 celjskih osnovnih šol obiskovalo skupaj nekoliko več učencev, in sicer 4120, kar je 58 učencev več kot lani. V prve razrede je letos vpisanih 463 učencev (lani 524 učencev). Letos so oblikovani trije oddelki prvega razreda na dveh osnovnih šolah (I. osnovna šola Celje in Osnovna šola Hudinja), za razliko od lani, ko so bili po trije oddelki prvega razreda na kar štirih šolah. Povečalo se je tudi število otrok z odločbo o usmeritvi na 256 otrok, kar je 11 otrok več kot lani, od tega jih ima 18 pravico do spremljevalca.

ŠOLA ŠTEVILO PRVOŠOLCEV ŠTEVILO ODDDELKOV I. RAZREDA ŠTEVILO OTROK Z ODLOČBO O USMERITVI ŠTEVILO OTROK Z ODLOČBO O USMERITVI S SPREMLJEVALCEM ŠTEVILO VSEH UČENCEV V Š.L. 19/20
1 I. OŠ Celje 66 (lani 51) 3 20 2 458 (lani 432)
2 II. OŠ Celje 55 (54) 2 37 2 491 (489)
3 III. OŠ Celje 52 (70) 2 29 4 486 (479)
4 IV. OŠ Celje 47 (62) 2 23 2 440 (430)
5 OŠ Frana Kranjca 41 (54) 2 26 1 393 (396)
6 OŠ Frana Roša 44 (67) 2 26 4 444 (437)
7 OŠ Lava 49 (62) 2 27 2 460 (442)
8 OŠ Hudinja 65 (52) 3 23 0 496 (495)
9 OŠ Ljubečna 44 (56) 2 45 1 452 (465)
  SKUPAJ 463 20 256 18 4120

Povečan vpis je tudi na Osnovni šoli Glazija, ki jo bo obiskovalo 215 učencev, kar je 19 otrok več kot lani. Od vseh vpisanih jih bo 30 bivalo v domu šole.

V Glasbeno šolo Celje je letos v vseh programih osnovnega glasbenega izobraževanja, predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice in nadstandardnih programov vpisanih 777 učencev, medtem ko je na srednji stopnji izobraževanja vpisanih 87 dijakov. Skupaj bo v letošnjem šolskem letu vpisanih 864 učencev in dijakov, kar je za 5 več kot v lanskem šolskem letu.

Tudi za varnost otrok v prometu bo poskrbljeno

Pred začetkom novega šolskega leta je bila obnovljena vsa talna signalizacija, dopolnjena pa je bila tudi ostala prometna signalizacija ter izvedeni ostali ukrepi za povečanje prometne varnosti. Že v lanskem šolskem letu so se v Celju izvedli trije novi nivojski prehodi za pešce (Podjavorškova ulica in Čopova ulica), pričakuje pa se izvedba še enega nivojskega prehoda na lokaciji Medloga (ob Ronkovi ulici), kar bo pripomoglo k varnejšim šolskim potem.

Ob začetku šolskega leta se bo v terminu od ponedeljka, 2. 9. do petka, 6. 9. 2019 izvajalo varovanje na prehodih za pešce v okoliših vseh osnovnih šol v MOC – v času prihoda in odhoda osnovnošolcev v in iz šole, kar pomeni med 7.30 in 8.30 (ob prihodu otrok v šolo) ter 11.30 in 13.30 uro (ob odhodu otrok iz šole).

Preventivno akcijo je SPV Mestne občine Celje organiziral v sodelovanju z Društvi upokojencev v Mestni občini Celje, Policijsko postajo Celje, Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Mestne občine Celje in ZŠAM Celje.

Ob začetku šolskega leta bosta z namenom povečanja prometne varnosti Policijska postaja Celje ter Medobčinski inšpektorat na MOC izvajala poostren nadzor z meritvami hitrosti v okoliših šol v Celju.

Oznake: , , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
152 queries in 2,571 seconds.