Prvi šolski dan 2022/23: Šolarji se vračajo v šolske klopi. Število njih v Celju raste že več kot desetletje, tudi v vrtcih se povečuje število novincev


Trend povečevanja števila otrok v šolah in zmanjševanja števila otrok v vrtcih se v Mestni občini Celje vleče že nekaj let. Letos bo tako celjske osnovne šole obiskovalo 38 šolarjev več kot lani, kar sicer predstavlja slab odstotek več kot lani, celjske vrtce pa bodo obiskovali štirje otroci manj kot lani, je pa v primerjavi z lanskim letom v njih več novincev. V umetniško gimnazijo in programe Glasbene šole Celje je letos vpisanih 63 učencev in dijakov več kot lani.

Pet celjskih osnovnih šol v novo šolsko leto vstopa tudi z novimi ravnatelji. Trije od teh so šli v pokoj, dva pa sta odstopila.

Spodaj predstavljamo šolsko leto 2022/2023 v celjskih šolah in vrtcih v številkah.

Zdi se, da so se počitnice komaj začele, že se otroci pripravljajo za vnovičen odhod v šole in vrtce. V četrtek bo v celjske šolske klopi tako sedlo 4312 šoloobveznih otrok, 1582 vrtčevskih otrok. V programe Glasbene šole Celje je letos vpisanih 848 učencev, program umetniška gimnazija na I. gimnaziji v Celju pa bo obiskovalo 95 dijakov. Skupaj torej 943 učencev in dijakov.

Letos po dveh epidemičnih letih končno brez posebnih epidemioloških protokolov. V šolah bodo veljala le epidemiološka priporočila, ki vključujejo preventivne higienske ukrepe, redno prezračevanje prostorov ter prostovoljno samotestiranje oseb s simptomi covida-19.

Letos manj izrazito zmanjšanje števila otrok v celjskih vrtcih

Prvi dan novega šolskega leta 2022/23 bo v celjskih javnih vrtcih 1.582 otrok (v enakem obdobju lani 1.586 otrok). “Številka se sicer dnevno spreminja, saj vrtci na prosta mesta še vključujejo otroke, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem. So pa primeri, ko starši otroke zaradi selitev, sprejemov v drug vrtec in podobno tudi še izpisujejo,” pojasnjujejo na MOC.

S 1. septembrom 2022 bodo lahko vrtci sprejeli vse novince, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec. Teh otrok je letos 335 (lani: 318; leta 2020: 262).

V osnovne šole jeseni vstopajo otroci, ki bodo letos dopolnili šest let oziroma generacija otrok rojenih leta 2016. Nekateri starši zaradi različnih razlogov všolanje otrok prestavijo, a je zaznati upad števila otrok z odloženim všolanjem. Otrok, ki ostajajo v vrtcih zaradi enoletnega odloženega všolanja je 38 (lani: 53, leta 2020: 74).

Glede na starostno strukturo otrok in prostorske kapacitete je v vrtcih oblikovanih 98 oddelkov (lani: 100 oddelkov, leta 2020: 102 oddelka).

Na čakalnih seznamih vrtcev za medletni sprejem je trenutno 125 otrok, v enakem obdobju lani je bilo na čakalnih seznamih 80 otrok. Na prosta mesta, ki jih vrtci še imajo v posameznih oddelkih in enotah, bodo vključevali otroke, ki bodo izpolnjevali starostni pogoj (najmanj  11 mesecev) za vstop med letom.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v predšolsko vzgojo in izobraževanje na začetku šolskega leta 2021/22 v slovenske vrtce vključenih 83,7 % otrok. Delež vključenih otrok s stalnim prebivališčem v Celju v institucionalno varstvo na začetku šolskega leta 2021/22 pa je bil 79,8 odsoten, kar je za 1,9 odsotne točke manj kot leto poprej (podatki po šolskih letih: 2020/21: 81,7%;  2019/20: 81,3 %; 2018/19: 80,2 %, 2017/18:79,7%; 2016/17: 78,8 %, 2015/16: 81,2 %, 2014/15: 79,9%).

Trend rasti števila šoloobveznih otrok v celjskih šolah se prisoten že več kot deset let

V novem šolskem letu bo 9 celjskih osnovnih šol skupaj obiskovalo 4312 otrok (lani 4274). Šolski prag bo letos prvič prestopilo 474 učencev (lani 466). Na dveh osnovnih šolah (III. OŠ in OŠ Hudinja) so oblikovani trije oddelki prvega razreda.

Število otrok z odločbo o usmeritvi je 287. Pravico do spremljevalca ima 24 otrok.

Osnovno šolo Glazija bo letos obiskovalo 235 učencev (145 v prilagojenem programu in 90 v posebnem programu). Zaradi povečanega vpisa otrok bo šola tudi letos izvajala del vzgojno-izobraževalnega procesa v najetih prostorih Vile Regine. V šolskem letu 2022/2023 bo na šoli 16 oddelkov prilagojenega programa osnovne šole in 14 oddelkov posebnega programa. Vsi učenci na OŠ Glazija so vključeni na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ. Zaradi ovir in primanjkljajev na posameznih področjih učenja ima 14 učencev po odločbi odrejenega spremljevalca. V dom pri šoli bo letos vključenih 30 učencev.

V Glasbeno šolo Celje je letos v vseh programih osnovnega glasbenega izobraževanja, predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, programu GLASBA in nadstandardnih programih vpisanih 848 učencev, medtem ko je na srednji stopnji izobraževanja v programu umetniške gimnazije, ki se izvaja skupaj s I. gimnazijo v Celju, vpisanih 95 dijakov. Skupaj bo v letošnjem šolskem letu vpisanih 943 učencev in dijakov, kar je za 63 več kot v lanskem šolskem letu.

Število osnovnošolcev v Sloveniji narašča od šolskega leta 2010/11

Na ravni celotne države bodo šole v četrtek sprejele okoli 270.000 učencev in dijakov. Število učencev in dijakov v zadnjih letih narašča zaradi večjih generacij otrok.

V šolskem letu 2021/22 je bilo v redni in prilagojeni osnovnošolski program vključenih 195.414 učencev ali 1,2 % več kot v letu prej. Število osnovnošolcev narašča od šolskega leta 2010/11, ko smo zabeležili najmanjše število učencev v samostojni Sloveniji (161.046).

Varnost otrok v prometu na prvem mestu

Tako kot v preteklih letih bo v Celju tudi letos prometni varnosti učencev namenjena posebna pozornost. Varovanje na prehodih za pešce ob začetku šolskega leta, v okoliših vseh osnovnih šol v Mestni občini Celje bo letos zaradi kratkega prvega tedna (četrtek in petek) izvedeno v prvem šolskem tednu od 1.9. do 2.9. ter v drugem šolskem tednu od 5.9. do 7.9. in sicer v času prihoda učencev v šolo (od 7.30 do 8.30) in v času odhoda iz šole (od 11.30 do 13.30).

Preventivno akcijo je SPV Mestne občine Celje organiziral v sodelovanju z Društvi upokojencev v Mestni občini Celje, Policijsko postajo Celje, Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Mestne občine Celje ter ZŠAM Celje.

Da bi zagotovili večjo prometno varnost ob začetku šolskega leta, bosta Policijska postaja Celje in Medobčinski inšpektorat MOC izvajala poostren nadzor z meritvami hitrosti v okoliših šol v Celju.

B.S., vir: gradivo MO Celje in SURS, foto: pixabay