Rezultati poklicne in splošne mature 2020: tako so se odrezali dijaki srednjih šol na Celjskem

13. 07. 2020 14:45

Danes so bili dijaki splošnih gimnazij obveščeni o uspehu na splošni maturi, medtem ko so dijaki poklicnih srednjih šol rezultate poklicne mature izvedeli že prejšnji teden. S tem se je tako večina slovenskih dijakov tudi formalno poslovila od srednje šole. Letos je poslovilno leto potekalo nekoliko drugače zaradi epidemije novega koronavirusa.

Na Celje.info smo preverili, kako so se v spomladanskem roku splošne in poklicne mature odrezali dijaki srednjih šol na Celjskem.

Maturo je letos prvič opravljalo 13.764 slovenskih dijakov (8.204 – poklicna matura in 5.560 – splošna matura). K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je na 83 šolah po Sloveniji prijavilo skupno 6.572 kandidatov, izpitov pa se je udeležilo 6.169 kandidatov (6.183 leta 2019). Kandidati so opravljali splošno maturo iz 35 maturitetnih predmetov. Splošni uspeh kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem letniku gimnazije in jo opravili, je v povprečju 20,35 točke (julija lani 20,17).

K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 10.273 kandidatov (lani 10.395), izpitov se je na 142 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 8.649 kandidatov, od tega 7.682 dijakov in 967 ostalih. Splošni uspeh kandidatov, ki so poklicno maturo opravljali prvič, je bil v povprečju 16,01 točk (lani 16,02).

Splošno maturo je opravilo 93,92 odstotka dijakov četrtih letnikov, ki so maturo opravljali prvič. Poklicno maturo pa je opravilo 92,59 odstotka maturantov.

Na splošni maturi je bilo po podatkih Državne izpitne komisije letos 280 zlatih dijakov (lani 236) in dijakinj. Med njimi je 184 deklet in 96 fantov. Prihajajo iz 43 gimnazij po vsej Sloveniji, in sicer iz 32 krajev. Diamantnih maturantov, torej tistih, ki so dosegli najvišje število točk, je letos 11 (lani jih je bilo 8). Diamantnih je sedem deklet in štirje fantje. Poklicno maturo je letos z odliko opravilo 388 maturantov, ki so s tem postali zlati maturantje. Mednarodno maturo je opravljalo 63 maturantov, od tega 26 tujcev. Letos so dosegli boljši uspeh, 42 kandidatov pa je prejelo 40 ali več točk. Za dodatni maturitetni izpit se je prijavilo 1989 kandidatov (lani 1860).

Na poklicni maturi je sicer mogoče dobiti največ 23 točk, na splošni maturi pa 34 točk.

Kako so se odrezali kandidati srednjih šol na Celjskem?

Najvišjo uspešnost (98 %) opravljenega preizkusa splošne mature beležijo na Gimnaziji Lava. Z največ zlatimi maturanti pa se lahko pohvali I. gimnazija v Celju, ki jih ima kar 19.

Najvišjo uspešnost (100 %) pri poklicni maturi pa beležijo na Šolskem centru Rogaška Slatina. Največ zlatih maturantov pri poklicni maturi, kar 20, pa ima Gimnazija CeljeCenter.

Podrobnejši rezultati SPLOŠNE MATURE po šolah na Celjskem so naslednji:
I. gimnazija v Celju

Na 212-letni I. gimnaziji v Celju se znova veselijo odličnih rezultatov, ki potrjujejo vsestransko kakovost dela in življenja na najstarejši celjski gimnaziji.

I. gimnazija v Celju ima diamantno maturantko z doseženimi vsemi 34 možnimi točkami. To je kajuhovka Anamarija Mežnar. Diamantnih maturantov splošne mature je vsako leto v Sloveniji zanemarljivo malo (letos jih je bilo le 11 med več kot 6000 maturanti), zato je to še posebej dragocen dosežek.

Med letošnimi 280 slovenskimi zlatimi maturanti je 21 (7,5 %) kajuhovcev: Tilen Brečko (31), Zala Božanić (30), Tea Dular (32), Lara Gobec (31), Lara Kristina Golmajer (30), Nika Gradišek (30), Luka Horjak (31), Matija Kocbek (31), Zarja Križnik (31), Mia Malinger (32), Anamarija Mežnar (34), Eva Nograšek (33), Nika Pavlin (32), Eva Posilovič (31), Sven Pungartnik Rauter (30), Tjaša Šuc (32), Janez Tomšič (32), Jana Ušen (33), Jan Žekar (30), Zala Gazvoda (30) in Hana Marija Žibert (30).

Maturo je letos opravljalo 180 kandidatov in kandidatk; zlatih je 10,5 %. Dosegli so 96,7 %, le 6 jih je, ki imajo popravni izpit, padel pa ni nihče. Posebej se veselijo, da so odlično opravili maturo tudi dijaki, ki predstavljajo specifiko njihove gimnazije: klasiki so 100 %, športniki 97,8 %, glasbeniki 95 %… Povprečno število točk je za celoto 21,71, posebej za splošno gimnazijo pa 23,44.

Mogoče bodo imeli še kakšnega zlatega ali zlato – še 5 jih ima namreč 29 točk; med zlatimi pa so 3 dekleta, ki imajo 33 točk.

Vsa maturitetna leta ima I. gimnazija vedno tudi koga med absolutno najboljšimi pri katerem od maturitetnih predmetov. Na maturi 2020 blesti Tijana Krutil, ki je zmagovalka med letošnjimi 6.169 splošnimi maturanti kar pri dveh predmetih(!): pri slovenščini je dosegla rekordnih 97 %, pri sociologiji pa tudi 97 %. Med absolutno najboljšimi sta tudi Zarja Križnik pri angleščini na višjem nivoju (97 %) in Eva Nograšek pri biologiji (97 %).

Gimnazija Celje-Center

Na Gimnaziji Celje – Center imajo v nenavadnem šolskem letu 20 zlatih maturantov na poklicni maturi (predšolska vzgoja), 97 % uspeh na poklicni in 96 % uspeh na splošni maturi.

Z rezultati splošne in poklicne mature, ki jo je v pomladanskem roku opravljalo 225 dijakov se na Gimnaziji Celje – Center zaključuje nenavadno šolsko leto 2019/2020, ki s tremi izobraževalnimi programi in več kot 930 dijaki sodi med največje srednje šole na Celjskem.

Gimnazija Lava

Letošnja generacija maturantov je bila na Gimnaziji Lava najmanjša v zadnjih letih. Splošno maturo je opravljalo 93 dijakov (68 splošna gimnazija, 25 dijakov tehniška gimnazija). Skupen uspeh je bil 98 %.

V splošni gimnaziji je bil uspeh 99 %, povprečno število točk je bilo 20,5.

V tehniški gimnaziji je bil uspeh 96 %, povprečno število točk je bilo 21,1.

Imajo tri zlate maturante : Brina Prah – 33 točk, Jaka Baš – 32 točk in Maruša Žučko – 30 točk. Poleg njih je odličnih še 28 maturantov, kar pomeni, da je tretjina dijakov dosegla odličen uspeh.

Ekonomska šola Celje, gimnazija in srednja šola

Uspeh na splošni maturi – 9 prijavljenih , uspešni 4 – uspeh 45 %

Šolski center Rogaška Slatina

K opravljanju splošne mature je na splošni gimnaziji ŠC Rogaška Slatina pristopilo 33 kandidatov. Uspešnih je bilo 31 kandidatov oz. 94 %, ki so v povprečju dosegli 21 točk.

Naziv zlati maturant si je pridobil Simon Šipec.

Podrobnejši rezultati POKLICNE MATURE po šolah na Celjskem so naslednji:
Gimnazija Celje-Center

Poklicno maturo na GCC je letos opravljalo 93 dijakov. Od teh je bilo uspešnih 90 dijakov. S 97 % uspešnostjo, 19,4 povprečnimi točkami in 20 zlatimi maturanti (od tega jih je 10 imelo vse možne točke) se lahko pohvalijo maturanti programa predšolska vzgoja, 96 % uspeh in povprečje 19,5 točk pa so dosegli dijaki splošne in umetniške gimnazije – likovne smeri. Zlato knjigo poklicnih maturantov so s svojimi podpisi dopolnili diamantni Martina Lenko, Eva Ocepek, Marija Rozoničnik, Aljaž Stropnik, Ana Zeme, Nives Žagar, Rebeka Govedič, Kaja Pešec, Patricija Bele in Lara Strgaršek s 23 točkami, 22 točk pa so dosegle Julija Atelšek, Maruša Kajzba, Nina Gračner, Tjaša Gradišnik, Jovana Miladinović, Nika Muzel, Lucija Užmah, Sara Bokal, Sara Korenjak in Tjaša Ravnikar.

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije (ŠCC)
Poklicno maturo v spomladanskem izpitnem roku je na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije opravljalo 173 maturantk in maturantov. Uspešnih je bilo 168 dijakov oz. 97 %.

38 % maturantov je na poklicni maturi doseglo 18 točk ali več, s čimer so dosegli odličen uspeh. Pohvalijo se lahko tudi z 12 zlatimi maturanti, od katerih je eden dosegel vseh možnih 23 točk.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje je iz programa SSI Gastronomija in turizem k poklicni maturi pristopilo 79 kandidatov. Uspešno jo je opravilo 74 ali 94%. Od tega so štirje dijaki dosegli izjemni učni uspeh na poklicni maturi, eden od teh z vsemi točkami.
V programu PTI Gastronomija pa je k poklicni maturi pristopilo 23 kandidatov. Uspešno jo je opravilo 15 ali 65%.

Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (ŠCC)

Na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje so bili dijaki na zaključnem izpitu in poklicni maturi zelo uspešni.

Na zaključni izpit je pristopilo vseh 22 dijakov zadnjega letnika v programu elektrikar. Vsi so izpit tudi uspešno opravili. Trije dijaki so prejeli spričevalo s pohvalo.

Poklicno maturo je opravljalo 115 dijakinj in dijakov programov elektrotehnik, kemijski tehnik in tehnik računalništva. Uspešnih je bilo 113 oz. 98,3 %. Dva (en elektrotehnik, en tehnik računalništva) sta doseglas 22 od 23 točk in postala zlata maturanta. Vseh možnih 23 točk je doseglo 5 dijakov (en tehnik računalništva, štirje kemijski tehnik tehnik). Povprečno število osvojenih točk na letošnji poklicni maturi je bilo 17,4. Več podrobnosti tukaj.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Na letošnji poklicni maturi je bilo 37 kandidatov. Maturo je opravilo 70 % oz. 26 dijakov. Dijaki, ki niso opravili, so dijaki s pedagoškimi pogodbami.

Ena dijakinja je dosegla 22 točk in je postala zlata maturantka. En dijak je dosegel 21 točk in ena dijakinja 20 točk.

Povprečno število doseženih točk je bilo 16,10.

Na zaključnem izpitu pri programu cvetličar so imeli dve dijakinji z oceno odlično, torej sta opravili zaključni izpit s pohvalo.

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko (ŠCC)

V spomladanskem roku je k poklicni maturi pristopilo 76 dijakov, uspešnih je bilo 68 oz. 89 %. Imajo enega zlatega maturanta, to je Nejc Podkoritnik. V povprečju so bile na njihovi šoli ocene visoke, zato so z rezultati zadovoljni.

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja so imeli tri zaključke izobraževanja: iskani in odlično usposobljeni dijaki poklicnih programov tesar in polagalec keramičnih oblog ter programa gradbeni tehnik, ki – z opravljenim strokovnim izpitom – po novem gradbenem zakonu izpolnjuje pogojem za vodjo del na gradbišču. Letos je šolanje končala tudi 12. generacija okoljevarstvenih tehnikov.

Zaključni izpit: Zaključni izpit so opravili dijaki srednjega poklicnega izobraževanja v programih: tesar (7), pečar – polagalec keramičnih oblog (6), zidar (2) ter dijaki nižjega poklicnega programa: pomočnik pri tehnologiji gradnje (9). Vsi so uspešno zaključili z izobraževanjem. Dijaka – tesarja: Blaž Lavbič in Tilen Peček sta zaključni izpit opravila z odličnim uspehom.

Poklicna matura: Poklicno maturo je opravljalo 44 dijakov – gradbenih tehnikov (22) in okoljevarstvenih tehnikov ( 22) – od 45 vpisanih v oba programa. Uspešno je zaključilo 39 dijakov. 10 dijakov je doseglo odličen uspeh. Povprečno doseženo število točk je 16,4. Nika Guček iz programa okoljevarstveni tehnik je zlata maturantka.

5. predmet: Uspešno opravljenega 5. oz. dodatnega predmeta (iz matematike ali angleščine) na splošni maturi veselili štirje dijaki. Vsi se bodo lahko vpisali na izbrane univerzitetni študijske programe.

Srednja zdravstvena šola Celje

Na Srednji zdravstveni šoli Celje je k poklicni maturi pristopilo 137 kandidatov programov Zdravstvena nega (vsi so bili uspešni  – torej 100%), 60 kandidatk Kozmetični tehnik (uspešnih je bilo 58, kar je 97%), 18 kandidatov programa Zdravstvena nega PTI (uspešnih je bilo 14, kar je 78%).

Skupaj je k poklicni maturi na Srednji zdravstveni šoli pristopilo 215 kandidatov, od tega 209 uspešnih, kar je 97%.

Vseh zlatih maturantov je bilo 18 (11+7). Sedem dijakov je doseglo vseh 23 točk.

Povprečna ocena v programu Zdravstvena nega je bila 16,38 v programu Kozmetični tehnik 15,34 .

Ekonomska šola Celje, gimnazija in srednja šola

Uspeh na poklicni maturi: 58 prijavljenih, 54 uspešnih – uspeh 93 %.

Šolski center Šentjur

Spomladanski rok poklicne mature je potekal od 30. 5. 2020 do 23. 6. 2020, začenši s pisnim izpitom iz angleščine. Sledili so pisni izpit iz slovenščine, pisni izpit iz matematike ter pisni izpit iz strokovnih predmetov: kmetijstvo ter živilstvo in prehrana. Spomladanski izpitni rok se je nadaljeval še v mesecu juniju z ustnimi izpiti.

Na spomladanskem roku je od 40 kandidatov poklicno maturo uspešno opravilo 38 kandidatov (95 %), 2 kandidata nista bila uspešna (5 %). Povprečno število doseženih točk je bilo 15,34.

Izjemen uspeh –  22 od 23 možnih točk je dosegla ena dijakinja, kar pomeni, da je postala »zlata maturantka«.

Šolski center Rogaška Slatina

Na ŠC Rogaška Slatina so se razveselili visokega povprečnega števila točk, 100-odstotne uspešnosti in kar 5 zlatih maturantov.

K poklicni maturi je v spomladanskem roku 2020 pristopilo 25 dijakov, ki so zaključili izobraževanje v programu tehnik optik, in 11 dijakov iz programa tehnik steklarstva. Vsi so poklicno maturo uspešno opravili. Povprečno število točk, ki so jih dosegli, je 16,9 (od 23 možnih).

Maturitetno spričevalo s pohvalo so prejeli t. i. zlati maturanti – to so dijaki, ki so pri poklicni maturi dosegli 22 ali 23 točk. Zlati maturanti letošnje generacije so: Kim KobanMaša PliberšekSara KaučičMatej Miklavčič in Nejc Kraner, ki so s tem postali tudi prejemniki zlatih plaket Šolskega centra Rogaška Slatina. Fotografije s podelitve najdete tukaj.

Vse podrobnosti rezultatov letošnje poklicne in splošne mature najdete TUKAJ.
Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
163 queries in 2,386 seconds.