Rezultati poklicne in splošne mature 2019: tako so se odrezali dijaki srednjih šol na Celjskem


Znani so rezultati spomladanskega roka splošne in poklicne mature 2019 s čimer se je večina dijakov zadnjih letnikov tudi formalno poslovila od srednje šole.

Na Celje.info smo preverili, kako so se v spomladanskem roku splošne in poklicne mature odrezali dijaki celjskih srednjih šol.

Letos se je k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature prijavilo 6.343 kandidatov (lani 6.356) s 84 šol (lani 85 šol), 5330 od teh je maturo opravljajo prvič in v celoti.

na spomladanski izpitni rok poklicne mature oa je bilo prijavljenih 10.391 kandidatov (lani 10.393) s 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij (lani 145 šol).

Letošnja uspešnost pri splošni maturi nekoliko odstopa navzgor, saj je maturo uspešno opravilo 90,3 odstotka dijakov (lani 88 %).  Uspešnih pri poklicni maturi je bilo 91,4 odstotka kandidatov (lani 90,5 %).

Kljub višjemu odstotku uspešnih dijakov, pa je bilo letos nekoliko manj zlatih maturantov. Teh je bilo lani 271, letos pa je maturo “z odliko” opravilo 236 kandidatov, od tega 137 deklet in 99 fantov, ki so dosegli od 30 do 34 točk. Z najvišjim možnim uspehom pa se lahko pohvali osem kandidatov.

Na ravni celotne države je izjemen uspeh pri poklicni maturi, to so tisti dijaki, ki so osvojili 22 ali 23 točk, doseglo 345 kandidatov (lani 337) in prihajajo iz 82 šol. Najvišji možni uspeh (23 točk) je doseglo 206 kandidatov.

Na poklicni maturi je sicer mogoče dobiti največ 23 točk, na splošni maturi pa 34 točk.

Kako so se odrezali kandidati srednjih šol na Celjskem?

Na celjskih srednjih šolah je bilo v spomladanskem roku poklicne mature 2019 v povprečju uspešnih 95 % kandidatov, na splošni maturi 2019 pa 97 %, kar je visoko nad slovenskim povprečjem.

Najvišjo uspešnost (97 %) pri splošni maturi beležijo na Gimnaziji Celje – CenterGimnaziji LavaI. gimnaziji v Celju in ŠC Rogaška Slatina. Z največ zlatimi maturanti pa se lahko pohvali I. gimnazija v Celju, ki jih ima kar 14.

Najvišjo uspešnost (100 %) pri poklicni maturi pa beležijo Gimnazija Celje – Center in Ekonomska šola Celje. Z največ zlatimi maturanti pa se lahko pohvali Srednja zdravstvena šola Celje, ki jih ima kar 14.

Podrobnejši rezultati SPLOŠNE MATURE po šolah so naslednji:

I. gimnazija v Celju

Splošno maturo je na spomladanskem roku opravljalo 191 dijakov I. gimnazije v Celju. Med temi je bilo 123 dijakov splošne gimnazije (povprečno število točk 22,32), 15 dijakov klasične gimnazije (22,53), 45 športnikov (18,88) in 8 glasbenikov (19,75).

Opravilo jo je 186 kandidatov ali 97,4 % (vsi glasbeniki, vsi klasiki in tudi skoraj vsi splošni in športniki). Povsem padel ni nihče, popravni izpit pa bo na jesenskem roku opravljalo 5 dijakov, od tega dva športnika, sicer pa vrhunska rokometaša in državna reprezentanta. Povprečno število točk za šolo kot celoto je 21,44 (na državni ravni 20,17).

Letošnji zlati maturanti so: Špela Jezovšek (30), Živa Nardin (33), Špela Polak (33), Vid Rojc (32), Beno Učakar (33), Vita Komel (31), Ana Pilko (33), Lea Zahrastnik (30), Sanja Puljek (30), Mojca Rozman (31), Sandra Smajilović (30), Neja Fajdiga (31), Ana Trbovc (30) in Tjaša Škerl Rifelj (32).

Šest maturantov je doseglo 29 točk, zato se lahko zgornjemu seznamu pridruži še kdo.

Tri maturantke I. gimnazije v Celju so se znašle tudi med letošnjimi 5.330 slovenskimi maturanti, ki so dosegli absolutno najboljši rezultat pri posameznih predmetih. To so Vita Komel – matematika, višja raven (99 %); Lara Bizjak – angleščina, višja raven (96 %) in Nastja Zupanc – geografija (98 %). Gre za zavidanja vreden uspeh saj so tovrstni uspehi izjemno redki.

Tudi lani je I. gimnazija v Celju imela tri takšne maturante: Nik Globočnik – matematika, višja raven (100 %); Saša Klezin – angleščina, višja raven (97 %) in Urban Plaskan – kemija (100 %).

Gimnazija Celje-Center

Na Gimnaziji Celje – Center, ki sodi med največje srednje šole na Celjskem, je v spomladanskem roku splošno maturo opravljalo 130 dijakov (lani 96 dijakov). Uspešno jo je opravilo 126 dijakov, kar predstavlja 97 % uspeh.

Gimnazija Celje – Center ima letos kar 9 zlatih maturantov (lani dva) iz smeri splošne in umetniške gimnazije – likovne smeri.

V zlato knjigo maturantov splošne mature se bodo tako letos vpisali Manca Strah (33 točk), Lucija Pirnovar, Karin Cerovšek, Anže Lečnik (32 točk), Leila Bohorč, Iva Planko, Tjaša Videc, Enej Vidovič (31 točk) in Maja Knapić (30 točk).

Gimnazija Lava

Splošno maturo v spomladanskem roku je na Gimnaziji Lava opravljalo 128 dijakov (107 splošna gimnazija, 21 dijakov tehniška gimnazija). Skupna uspešnost opravljene mature pa je bilo 97 %.

V splošni gimnaziji je bilo uspešnih 96,3 % kandidatov, povprečno število točk pa je bilo 19,3 točke.

V tehniški gimnaziji so vsi dijaki opravili splošno maturo, s povprečnimi točkami 21,2 točke, kar je za dve točki nad slovenskim povprečjem.

Na Gimnaziji Lava imajo tri zlate maturante (Anej Jesenek, Matija Krumpak, Aljaž Rodič), poleg njih je odličnih še 26 maturantov, kar pomeni, da je skoraj četrtina dijakov dosegla odličen uspeh.

Ekonomska šola Celje, gimnazija in srednja šola

Na Ekonomski šoli Celje je splošno maturo v spomladanskem roku opravljalo 21 dijakov. 19 dijakov je bilo uspešnih, kar predstavlja 91 % uspešnost.

Šolski center Rogaška Slatina

K opravljanju spomladanskega roka splošne mature je na ŠC Rogaška Slatina pristopila 16. generacija gimnazijcev, ki je štela 35 redno vpisanih dijakov splošne gimnazije.

Uspešnih je bilo 34 dijakov, kar predstavlja 97,14 % uspešnost. Do popolnega izkupička je ŠCRS ločil zgolj izpit iz enega predmeta na katerem je bila njihova dijakinja žal neuspešna.

V povprečju so sicer dijaki ŠCRS dosegli 18,8 točk. Kar nekaj dijakov je doseglo precej visoko število točk, žal pa letos zlatega maturanta na tej šoli niso imeli.

Podrobnejši rezultati POKLICNE MATURE po šolah so naslednji:

Gimnazija Celje-Center

gcc-poklicna-matura-zlate-maturantke-2019-foto-rok-rakun
Od leve proti desni: Gregor Deleja in zlate maturantke Maja Lobnikar, Vesna Ploštajner Mužar, Nina Jazbec, Katja Ovčar

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) je poklicno maturo na programu predšolska vzgoja letos opravljalo 81 kandidatov. Prav vsi so poklicno maturo tudi uspešno opravili, kar torej predstavlja 100 % uspešnost opravljanja poklicne mature.

 

Povprečno število točk, ki so jih dosegli dijaki GCC je 17,5 točke, kar je enako kot lani. GCC je letos v zlato knjigo vpisal 4 zlate maturantke, ki so dosegle 22 od 23 točk.

Zlate maturantke generacije 2019 programa predšolska vzgoja na Gimnaziji Celje – Center so: Maja Lobnikar, Vesna Ploštajner Mužar, Nina Jazbec in Katja Ovčar.

GCC ima na splošni in poklicni maturi skupno 13 zlatih maturantov, 100 % uspeh na poklicni in 97 % uspeh na splošni maturi. Na maturo je pristopilo 211 kandidatov.

Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola

Na Ekonomski šoli Celje je poklicno maturo letos opravljalo 81 kandidatov. Tudi na Ekonomski šoli Celje je bil delež dijakov, ki so uspešno opravili poklicno maturo 100 %. Od teh je ena dijakinja dosegla 22 od 23 možnih točk in postala zlata maturantka. Povprečno število točk, ki so jih dosegli dijaki Ekonomske šole Celje je 15,3 točke.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje je letos poklicno maturo opravljal0 97 dijakov (lani 101 dijak). Uspešnih je bilo 90 dijakov (lani 91 dijakov), kar predstavlja 93 % uspešnost (lani 90 %). SŠGT Celje ima letos tri zlate maturantke, ena od njih je dosegla maksimalno število točk, ostali dve pa po 22.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

K poklicni maturi na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je pristopilo skupaj 40 dijakov (lni 39 dijakov) iz programov aranžerski tehnik in hortikulturni tehnik. Maturo je uspešno opravilo 37 dijakov (lani 38 dijakov), kar pomeni, da je bil delež uspešnosti 93 % (lani 97,4 %). ŠHVU ima tudi dve zlati maturantki, ki sta dosegli po 22 točk. V povprečju so dijaki na tej šoli sicer letos dosegli po 16,7 točke.

Srednja zdravstvena šola Celje

Na Srednji zdravstveni šoli Celje je k poklicni maturi v spomladanskem roku pristopilo 220 kandidatovprogramov Zdravstvena nega in kozmetični tehnik. Maturo je opravilo 215 kandidatov, kar pomeni 98 %uspešnost.

Izmed uspešnih so tri dijakinje so dosegle maksimalno število točk. Vseh zlatih maturantov pa je bilo na Srednji zdravstveni šoli Celje kar 17 (14 + 3).

Srednja šola za gradbeništvo Celje (ŠCC)

ssg-scc-generacija-2019Poklicno maturo na Srednji šoli za gradbeništvo Celje je opravljalo 55 dijakov. Od teh jih je bilo uspešnih 51, kar predstavlja 93 % uspešnost. Dijaki SŠG Celje so v povprečju dosegli po 16,6 točk.

Srednja šola za gradbeništvo Celje (ŠCC) ima letos pet zlatih maturantov. To so v programu gradbeni tehnik: ERIKA FIŠER, URH JAKOB, ANDREJ KUMPREJ, ADRIJAN VREČUN (23 točk), v programu okoljevarstveni tehnik pa NIKA IVANUŠ (23 točk).

Osem dijakov je uspešno opravilo tudi dodatni predmet (4 iz matematike, 4 iz angleščine) na splošni maturi.

Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije (ŠCC)

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje je zaključni izpit opravljalo 77 dijakov. Zaključni izpit so opravili vsi, kar pomeni 100 % uspešnost. 8 dijakov je zaključni izpit opravilo s pohvalo in odličnim uspehom.

K poklicni maturi je v celoti pristopilo 164 dijakov. Zgolj en je bil neuspešen, kar predstavlja 99,4 % uspešnost. Zlatih maturantov imajo na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije 12, med temi je eden osvojil vse točke. Dobra tretjina dijakov je dosegla 18 točk ali več in s tem odličen uspeh.

Šolski center Šentjur

Na Šolskem centru Šentjur je na spomladanski izpitni rok poklicne mature pristopilo 44 dijakov. Od teh jih je maturo uspešno opravilo 38, torej 86,4 % vseh prijavljenih kandidatov.

ŠC Šentjur ima tudi tri zlate maturante, ki so dosegli 22 od 23 možnih točk

Povprečno število osvojenih točk na ŠC Šentjur je bilo sicer 15,9 točke.

Šolski center Rogaška Slatina

Na Šolskem centru Rogaška Slatina je k opravljanju spomladanskega izpitnega roka pri poklicni maturi 2019 pristopilo 30 dijakov, ki so se šolali v programu tehnik optik, in 7 dijakov, ki so se šolali v programu tehnik steklarstva, skupaj torej 37 kandidatov.

Maturo je v celoti uspešno opravilo kar 97 %dijakov. Maksimalno število točk sta dosegli dve dijakinji. Skupno pa je ŠC Rogaška Slatina imel 4 zlate maturante.

Povprečno število doseženih točk v programu tehnik optik je 17,2, v programu tehnik steklarstva pa 16 točk. Za primerjavo, lansko slovensko povprečje je bilo 15,95.

Odličen rezultat dijakov so dopolnili še odrasli kandidati, ki so se izobraževali v programu tehnik optik. Od 11 kandidatov je poklicno maturo uspešno opravilo 10 kandidatov, ena kandidatka je dosegla maksimalno število točk.

Skupaj je torej na ŠCRS k spomladanskemu roku poklicne mature 2019 pristopilo 48 kandidatov, od tega je bilo zlatih maturantov pet, med njimi pa so kar trije taki, ki so dosegli maksimalno številno točk.

Rezultate drugih srednjih šol s Celjskega še pričakujemo…