Rezultati splošne mature 2022: Celje zaenkrat z dvema diamantnima maturantoma, a pričakuje se še kakšen

11. 07. 2022 12:06

Potem ko so prejšnji teden z rezultati mature bili seznanjeni kandidati na poklicni maturi – o rezultatih smo pisali tukaj, so tokrat rezultate prejeli še kandidati na splošni maturi.

Znova so bili odlični tudi maturantje s Celjskega. Preverili smo, kakšne uspehe so dosegli po posameznih gimnazijah. Imamo kopico zlatih maturantov, ter zaenkrat dva diamantna. En diamantni maturant s širšega Celjskega prihaja še iz Velenja.

Nekaj diamantnih lahko Celjsko pridobi še s postopkom ponovnega pregleda rezultatov pri tistih, ki jim je do popolnega točkovnega izplena zmanjkala le ena točka.

K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je na 82 šolah po Sloveniji prijavilo skupno 6475 kandidatov, izpitov pa se je udeležilo 5865 kandidatov (6134 leta 2021).

Letos se je k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature prvič prijavilo 6116 kandidatov (lani 6247). Izpite je opravljalo 5600 kandidatov (lani 5794), uspešnih pa je bilo 5288 ali 94,43 % (lani 5562 ali 96 %).

Od 5444 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije (62,56 % deklet in 37,44 % fantov) in so splošno maturo opravljali prvič, je izpite uspešno opravilo 5194 kandidatov ali 95,41 %, kar je nekoliko manj kot preteklo leto, ko je bilo uspešnih 97,26 %. Neuspešnih je bilo 250 kandidatov ali 4,59 %, od tega 150 ali 60 % deklet in 100 ali 40 % fantov. Lansko leto je bilo neuspešnih 2,74 % kandidatov. Najnižje število točk pri uspešno opravljeni splošni maturi je 10, najvišje pa 34.

Državna komisija za splošno maturo je tudi letos določila, da prejmejo maturitetno spričevalo s pohvalo kandidati, ki so bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami. Letos sta takšna 302 maturanta (julija lani 302), med njimi je 172 deklet in 130 fantov. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 18 kandidatov (julija lani 15).

Splošni uspeh kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem letniku gimnazije (redni dijaki) in jo opravili, je v povprečju 20,79 točke (julija lani 20,99). Povprečna ocena pri slovenščini je 3,67 (julija lani 3,59), pri matematiki 3,44 (julija lani 3,58), pri angleščini 3,85 (julija lani 3,87) in pri nemščini 3,91 (julija lani 3,88). (vir: RIC – celotno letošnje poročilo o maturi najdete tukaj)

Katere gimnazije v Celju so dosegle najboljši uspeh?

Najvišjo uspešnost opravljenega preizkusa splošne mature v Celju beležijo na Gimnaziji Lava, in sicer 99-odstotna uspešnost. Na širšem Celjskem pa se lahko s 100-odstotno uspešnostjo pohvalijo na Gimnaziji Šolskega centra Rogaška Slatina.

največ zlatimi maturanti se lahko pohvali I. gimnazija v Celju, ki jih ima kar 28 (lani je I. gimnazija v Celju imela 25 zlatih).

S celjskih gimnazij zaenkrat prihajata dva diamantna maturanta (vse dosežene točke), ena maturantka z Gimnazije Lava in eden maturant z Gimnazije Center – Celje. Enega diamantnega maturanta ima tudi Gimnazija ŠC Velenje.

Najvišje povprečno število točk so dosegli maturanti I. gimnazije v Celju, in sicer 22,4 točk.

Podrobnejši rezultati SPLOŠNE MATURE po gimnazijah na Celjskem
I. gimnazija v Celju:

Na I. gimnaziji v Celju je na prvem roku splošno maturo prvič in v celoti opravljalo 211 maturantov. Na nivoju države sta 302 zlata, delež kajuhovcev med njimi je 9,3 %. Med 211 maturanti je na I. gimnaziji v Celju 28 zlatih (13,3 %), od teh kar šest s 33 točkami.

Zlati maturanti 2022 so: Rok Hladin (30), Jakob Dolenc (30), Tilen Šket (30), Ambrož Leban (31), Jan Bajc (31), Nika Škornik (32), Blaž Čerenak (31), Taja Govejšek (32), Jan Juhart (33), Jaka Križnik (32), Eneja Paradiž (33), Primož Povše (32), Nika Razgoršek (30), Luka Andrenšek (33), Stella Alexandra Heath (33), Eva Leskovšek (30), Manca Romih (30), Valentin Romih (30), Nik Verstovšek (30), Blaž Aristovnik (31), Julija Dolinšek (30), Patricija Polutnik (32), Doroteja Berložnik (33), Hana Firer (30), Iza Zakošek (30), Teja Balaško (30), Žana Košenina (32) in Nika Zabukovšek (33).

Na prvem roku mature so dosegli 98,1 % uspeh. Le štirje so, ki so padli iz kakšnega predmeta. Odlično so maturo opravili dijaki prav vseh 8 razredov; v skoraj vseh pa so tudi zlati maturanti, tudi med klasiki in športniki, ki so specifika I. gimnazije v Celju.

I. gimnazija v Celju lahko v prihajajočih dneh dobi še kakšnega dodatnega zlatega maturanta ali zlato maturantko, saj ima enajst maturantov 28 ali 29 točk; med zlatimi pa jih je še šest s 33 točkami, zato je mogoče, da bo kdo od teh po ponovnem pregledu izpitnih rezultatov tudi še diamanten z vsemi možnimi 34 točkami. V celi Sloveniji je takšnih trenutno (pred morebitnimi zahtevami za ponovni pregled) 18.

Na I. gimnaziji v Celju so izjemno ponosni, da so maturo opravili tudi vsi dijaki s posebnimi potrebami, zlasti dva, ki sta se vsa leta vzorno trudila, z njima pa požrtvovalno (tudi na individualni ravni) profesorji – dijak avtist in skoraj čisto slep dijak, ki je eden najboljših na maturi 2022. “Osebno menim, da je to največja, prav zgodovinska zmaga I. gimnazije, ki tudi tako dokazuje, da je visoko kakovostna, dijakom in staršem pa res prijazna šola,” je ob tem uspehu dejal ravnatelj dr. Anton Šepetavc.

Na I. gimnaziji v Celju so bili znova nad državnim povprečjem doseženih točk (20,79 točk), saj je šola kot celota dosegla povprečje 22,4 točke. Med štirimi programi, ki jih izvajajo, izrazito izstopa splošna gimnazija s povprečjem 24,3 točke. Po predmetih je povprečna ocena povsod precej višja kot na državni ravni, okrog 4 ali več (trije obvezni predmeti: slovenščina s 4,12; angleščina (OR) s 3,68, angleščina (VR) s 4,23; matematika (OR) s 3,51, matematika (VR) s 4,18; kemija s 4,21; španščina s 4,14; glasba s 4,30; nemščina (VR) s 4,50; francoščina s 5,00; latinščina s 5.00 itd.)

“Ker smo izrazito heterogena gimnazija, je prav in se spodobi, da izpostavimo tudi včasih v javnosti premalo opaženo dejstvo, da glasbeniki in športniki (pa še marsikdo v naši ambiciozni šoli) živijo zelo naporno dvojno gimnazijsko življenje, zato je njihove maturitetne rezultate treba toliko bolj spoštovati,” je dodal dr. Šepetavc.

Vsa maturitetna leta imajo na Kajuhu vedno tudi koga med absolutno najboljšimi pri katerem od maturitetnih predmetov. Na letošnji maturi med našimi blestijo Valentin Romih (matematika – višja raven 100 %; fizika 97 %, kemija 97 %); Luka Andrenšek (matematika – višja raven 97 %, fizika 98 %, kemija 98 %); Rok Hladin (matematika – višja raven 99 %), Tilen Šket (matematika – višja raven 98 %, fizika 98 %); Primož Povše (matematika – višja raven 97 %, slovenščina 97 %); Doroteja Berložnik (slovenščina 97 %, latinščina 95 %); Stella Alexandra Heath (slovenščina 98 %); Patricija Polutnik (kemija 96 %); Sara Garič (matematika – osnovna raven 98 %); Taja Govejšek (kemija 96 %, zgodovina 95 %); Nika Razgoršek (slovenščina 95 %, francoščina 96 %) … in še več takih, ki si zaslužijo posebno omembo in pohvalo, dodajajo na I. gimnaziji v Celju.

Gimnazija Lava – ŠC Celje:

Letošnja generacija maturantov na Gimnaziji Lava je bila najmanjša v zadnjih letih, a izredno uspešna. Splošno maturo je opravljalo 82 dijakov (55 v splošni gimnaziji in 27 v tehniški gimnaziji), uspešno opravilo pa jo je 99 %, pri čemer je tehniška gimnazija dosegla 100-odstotni uspeh.

Povprečno število točk celotne generacije je 21,14, kar je nad državnim povprečjem, tehniški gimnazijci pa so se odrezali še bolje, saj so državno povprečje (20,79 točke) presegli več kot za 3 točke.

Na Gimnaziji Lava imajo tri zlate maturante 2022, od katerih je en diamantni. To so Andraž Hribernik (34 točk – diamantni maturant), Sara Mihajlik (31 točk) in Tomi Božak (30 točk). Poleg njih je še 26 maturantov, kar pomeni več kot tretjina, doseglo odličen učni uspeh.

“Vsem maturantom še enkrat iskreno čestitamo za uspeh in jim želimo dolgo poletje ter veliko ustvarjalne energije ob začetku študijskega leta,” so ob uspehu svojih maturantov zapisali na Gimnaziji Lava.

Prelistajte fotografije s svečane podelitve spričeval gimnazijcem Gimnazija Lava (foto: Rojnik):

Gimnazija Celje – Center:

Na Gimnaziji Celje – Center so na splošni maturi 2022 dosegli skupno 97 % uspeh. Maturo je opravljalo 137 maturantk in maturantov.
Vse točke na maturi je dosegla Tonja Venek. Zlata maturitetna spričevala letos prejmejo še Janez Simonič (32 točk), Ava Boštjančič (31 točk), Tija Lulik in Špela Šet (obe po 30 točk). Povprečno število doseženih točk v spomladanskem roku splošne mature na GCC je bilo 21.

Maturante bo Gimnazija Celje – Center s slavnostno podelitvijo spričeval in priznanj počastila nocoj v parku šole.

Ekonomska šola Celje:

Uspeh na splošni maturi na Ekonomski šoli Celje, Gimnazija in srednja šola je bil 88 %. Splošno maturo je opravljalo 26 dijakov, uspešnih je bilo 23 oz. 88 %. Povprečno število točk je 16.69. Zlatih maturantov ni bilo.

Gimnazija Šolskega centra Velenje:

Na Gimnaziji Šolskega centra Velenje je maturo letos opravljalo 72 kandidatov, od teh jih je maturo uspešno opravilo 68 ali 94,44 %. Povprečno število točk v programu gimnazija je 19,12.

Med 68 maturanti imajo tudi 16 maturantov, ki so dosegli odličen uspeh (25 točk in več), med njimi tudi tri zlate maturante, od njih je eden diamanten. Diamantni maturant je postal Rok Tadej Brunšek, ki je bil izbran tudi za naj dijaka Gimnazije in Šolskega centra Velenje, ter še dva zlata Žana Kukavica (33 točk) in Aljaž Sovič (30 točk).

Na šoli so ponosni, da so kljub težkim preteklim časom, maturantje pokazali, da so dovolj odgovorni in zreli ter tudi ob podpori učiteljev in staršev leto uspeli uspešno zaključiti. Danes ob 18.uri bodo v Kulturnem domu Velenje svečano podelili maturitetna spričevala.

Šolski center Rogaška Slatina:

19. generacija slatinskih gimnazijcev na Šolskem centru Rogaška Slatina je pri splošni maturi dosegla 100 % uspeh (maturo je opravljalo 21 dijakov). Povprečno število točk, ki so jih dosegli maturantje na ŠC Rogaška Slatina je 18,05. Na ŠC Rogaška Slatina letos na splošni maturi niso imeli zlatih maturantov.

Gimnazija Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

Na Gimnaziji Slovenske Konjice je v spomladanskem roku splošno maturo opravljalo 41 dijakov. Uspešnih je bilo 40 dijakov. Zlata maturantka je postala Katarina Kovačič. Več kot polovica konjiških gimnazijcev je dosegla 20 točk ali več.

B.S.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
143 queries in 1,114 seconds.