S slovesnostjo obeležili izjemen uspeh mesta


dl3u0582_purg

Na včerajšnji slovesnosti pred paviljonom za prezentacijo arheologije na Glavnem trgu smo v Celju obeležili izjemen uspeh mesta ob prejemu evropske nagrade na področju konservatorstva Europa Nostra Award / European Heritage Award.

Celje se je sprejemom nagrade zarisalo na zemljevid elitnih lokacij, ki svojo zgodovinsko in kulturno dediščino znajo ohranjati in prezentirati na edinstven in inovativen način.

dl3u0571_purgPaviljon je edinstven tako v svoji izvedbi kot v smislu prezentacije in ima posledično izjemen izobraževalni pomen. Enkratno zgodovinski dediščino varuje in predstavlja na unikaten, privlačen in sodoben način, hkrati pa se elegantno vključuje v obstoječi stavbni niz. Predvsem pa je plod ustvarjalne in strokovne sinergije najboljših posameznic in posameznikov, ki jih Celje premore na področju konservatorstva in arhitekture. V enakovrednem in s konstruktivnim dialogom prežetem procesu so strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Pokrajinskega muzeja Celje ter arhitekt Nande Korpnik ob posluhu financerja, Mestne občine Celje, mestu ponudili svetovno priznan presežek in hkrati začrtali pot, ki jo morajo v prihodnosti ubrati vsi podobni projekti.

Spomnimo naj, da je v letih 2013 in 2014 v Celju potekala obsežna renovacija mestnega jedra. Med menjavo tlaka in instalacij pred hišo na Glavnem trgu 17 so izvajalci naleteli na bogate, dotlej neslutene ostanke dveh rimskih vil in kleti srednjeveške mestne hiše. Kvaliteta najdbe je presenetila in zamajala nekatera do sedaj znana dejstva o antični Celei in na pobudo celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine so se opravila obsežnejša arheološka izkopavanja. Strokovnjaki Zavoda in Pokrajinskega muzeja Celje so kmalu spoznali, da gre za ostaline izjemnega pomena, ki jih je potrebno prezentirati in situ, torej na mestu najdbe samem. Projektu se je pridružil še avtor paviljona, arhitekt Nande Korpnik. Ker so bile najdbe neposredno pod prejšnjo pohodno površino, so v ustvarjalno-konzervatorskem timu sprejeli odločitev, da jih bodo prezentirali v sklopu paviljona, ki je bil slovesno odprt jeseni pred tremi leti. V njem je dom našel tudi Turistično-informacijski center.

Podžupanja Breda Arnšek je na slovesnosti med drugim povedala: »Ta paviljon in ta prezentacija sta še en dokaz, da je z dobrim sodelovanjem in z odlično vizijo mogoče doseči izjemen rezultat.
Zahvaljujem se vsem, ki so k temu pripomogli in seveda tistim, ki so prepoznali edinstvenost prezentacije in nam podelili to priznanje. S spoštovanjem do zgodovine in z odločnim pogledom naprej bomo tudi v prihodnosti gradili na veličastnih temeljih naših prednikov.«

Slovesnosti sta se udeležila tudi Pedro Ponce de Leon, član sveta fundacije Europa Nostra,
in Zoran Stanič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

V prihodnjih dneh bo v notranjost paviljona nameščeno obeležje, ki simbolizira nagrado Europa Nostra.

dl3u0845_purg
Od leve proti desni: član sveta fundacije Europa Nostra Pedro Ponce de Leon, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič, direktorica ZVKD OE Celje Danijela Brišnik, predstavnici ZVKD OE Celje Mateja Ravnik in Lucija Čakš Orač, kustos Jure Krajšek, arhitekt Nande Korpnik, podžupanja Breda Arnšek in direktor Pokrajinskega muzeja Celje Stane Rozman

foto: Andraž Purg