Sanacija terase pred Osrednjo knjižnico Celje bo trajala dva meseca – igrišče bo mogoče tudi ostalo


Mestna občina Celje je v ponedeljek začela s celovito sanacijo terase pri Osrednji knjižnici Celje, ki bo trajala predvidoma dva meseca in bo stala okoli 48.000 evrov. Dela izvaja obrtno gradbeno podjetje Remont d.d.

Izvajalec del bo teraso, ki je doslej zamakala, na novo hidroizoliral, namestil toplotno izolacijo, opravil kleparska dela in na robovih kamnitih plošč naredil trajno elastične rege. Hkrati bo uredil tudi odvodnjavanje meteornih voda v prehodu med Splavarskim mostom in Muzejskim trgom. Igrala, ki so bila na terasi, je režijski obrat Mestne občine Celje odstranil in jih bo namestil v vrtcu Anice Černejeve v enoti Luna.

Po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja na zeleni terasi pred Osrednjo knjižnico Celje niso bila predvidena igrala.

Z MOC so še sporočili, da si prizadevajo, da bi projektanti in predstavniki Zavoda za kulturno dediščino Slovenije dosegli konsenz za ponovno vzpostavitev igrišča.