Celjska Karitas o aktivnostih v minulem letu in načrtih za leto 2012


Karitas je mednarodna organizacija za humanitarno pomoč Rimskokatoliške cerkve, katere delo in poslanstvo temeljita na številnih področjih pomoči prebivalstvu ob naravnih katastrofah, ob epidemijah raznih bolezni, pomoči ostarelim, otrokom, šolam, pomoči ob razvojnih težavah prebivalstvu v številnih državah po svetu. Škofijska Karitas Celje (ŠKC), ki svoje poslanstvo opravlja v edinosti s celjskim škofom in v pastoralnih okvirih Škofije Celje, že vrsto let skrbi za pomoč ljudem v stiski, katerih število je v zadnjih letih močno v porastu.

Pred kratkim so na ŠKC za širšo javnost pripravili pregled aktivnosti v letu 2011 in načrte za leto 2012. Tudi v minulem letu so s 1.052 sodelavkami in sodelavci v 71 ŽK celjske škofije pomagali številnim družinam in posameznikom, otrokom, dijakom in študentom, starejšim, bolnim, invalidom in onemoglim ter tujcem in migrantom. Vsako prošnjo in klic na pomoč so obravnavali individualno in iskali najustreznejše rešitve za odpravo oz. omilitev stisk. Posebno skrb so namenili delavcem in njihovim družinam, ki so neredno prejemali osebne dohodke in izgubili zaposlitev. V sodelovanju z NŠKMB sta zaščito in pomoč ženam, nosečnicam in materam, nudila dva materinska domova; v Žalcu in Mozirju. Zabeležili so veliko porast starejših, ki s pokojnino ne morejo poravnati vseh življenjskih stroškov in posameznikov, oseb, mlajših od 65 let, ki živijo same, in so najpogosteje prejemniki pravic iz javnih sredstev.

Med dejavnostmi v letu 2011 na ŠKC posebej izpostavljajo hitro prvo pomoč tistim, ki so ostali brez rednih osebnih dohodkov (7 podjetij, 731 delavcev), letovanja socialno šibkih družin, otrok in starejših ter izlet na morje za družine (več kot 100 oseb), akcijo “Otroci nas potrebujejo” in delitev šolskih potrebščin (pomagali so 2.104-im otrokom), zbiranje in delitev ozimnice (zbrali so je 25.000 kg), razvoz in razdelitev treh dobav hrane iz intervencijskih zalog ES (skupaj 358 ton), velikonočne in božične pakete z živili, obogatene s tradicionalnimi jedmi (za skupaj 9.037 oseb), brezplačno delitev kruha v mestu Celju (razdelili so 13.000 kg kruha), brezplačno izposojevalnico medicinsko-tehničnih pripomočkov, obiske novorojenčkov in program Nasmeh upanju, tri humanitarne konvoje, odposlane v Makedonijo ter različne načine zbiranja materialnih in denarnih oblik pomoči.

ŠKC je v službi človeka ter vedno in povsod zagovarja in brani njegovo dostojanstvo, skrbno ščiti osebne podatke in varuje identiteto prosilcev. Težišče mrežnega povezovanja in sodelovanja z ostalimi Župnijskimi Karitasi (ŽK) je odkrivanje stisk in pomoč ubogim na bazi prostovoljnega dela.

Kot prednostne naloge v letu 2012 so izpostavili posebno pozornost skrbi za celostno ureditev pravnega statusa ŽK, urediti želijo vse potrebno za pridobitev statusa prostovoljske organizacije, največji izziv jim bo zagotovo zagotavljanje stabilnih in relativno trajnih virov za materialno pomoč.

Po pisanju generalnega tajnika tajnika ŠKC Mateja Pirnata in predsednika ŠKC Roka Metličarja pričakujejo, da se bo socialna ranljivost poglabljala, stiske pa še povečevale. Iz tega izhaja, da se bo obseg njihovega dela povečeval, zavedajo se dejstva, da se bodo nekateri viri pomoči (hrana iz intervencijskih zalog ES) zmanjševali in postopno popolnoma usahnili. Temeljita priprava na spremembe terja nadaljevanje dobre prakse sodelovanja z različnimi podjetji in trgovinami, ki podarjajo izdelke, predvsem živila, ki iz različnih vzrokov niso primerni za prodajo, so pa primerni za brezplačno delitev ljudem in povsem varni za uporabo.

Po besedah predstavnikov ŠKC bodo tudi v letu 2012 nadaljevali z vključevanjem različnih oseb na usposabljanja na delovnem mestu, sodelovali pri izvajanju ukrepov dela v splošno korist in v povezovanju s sorodnimi ustanovami pomagali pri polnejši integraciji ranljivih skupin prebivalstva v družbo. Budno bomo spremljali socialno stanje na ozemlju celjske škofije in na podlagi zbranih informacij iskali hitre in ustrezne rešitve.

Vsem tistim, ki so v minulem letu skušali omiliti stisko, obljubljajo spremljanje in podporo tudi vnaprej. Obljubljajo, da bodo tudi naprej budno spremljali socialno stanje na ozemlju celjske škofije in na podlagi zbranih informacij iskali hitre in ustrezne rešitve.

Vir: Škofijska Karitas Celje

Foto: Egon Horvat