Slavnostna akademija ob 50-letnici Centra za socialno delo Celje (video)


Včeraj je v Narodnem domu v Celju potekala slavnostna akademija, s katero so počastili 50 let neprekinjenega delovanja Centra za socialno delo Celje. Dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve, Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje in mag. Olga Bezenšek Lalić, direktorica Centra za socialno delo Celje, so bili slavnostni govorniki, ki so počastili visoko obletnico Centra za socialno delo Celje.

V petdesetletni zgodovini CSD Celje lahko zasledimo kar nekaj pomembnih letnic. Najpomembnejša je zagotovo 1961, ko je bil 2. marca z odlokom Občinskega ljudskega odbora ustanovljen CSD . Štiri leta kasneje so bile iz občine prenesene vse naloge s področja socialnega varstva, dve leti za tem je bil opravljen prenos vseh pristojnosti od upravnih organov na center.

Direktorica celjskega centra za socialno delo Olga Bezenšek Lalić je v nagovoru na kratko povzela 50 letno zgodovino delovanja CSD Celje, poslanstvo, namen centra, ter pozdravila pomembnejše osebe, ki so centru pustile svoj pečat.

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je obletnico delovanja centra postavil ob bok letošnji že 560. obletnici podelitve mestnih pravic Celju. Pohvalil je delo strokovnih služb, ki po njegovih besedah niso zgolj službe kot take, ampak gre za posebno poslanstvo, izraženo v pomoči tistim, ki so v socialnih stiskah. Zahvalil se je za odlično sodelovanje z Mestno občino Celje, za korektno delo preteklost in jim zaželel uspešno opravljanje poslanstva v prihodnje.

Osrednji govornik, minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik, je delo centrov za socialno delo kljub pomanjkanju kadrov ocenil kot dobro. Izpostavil je napovedano informatizacijo dela centrov, ki bo precej olajšala administrativna dela, kar posledično pomeni, da se bodo socialni delavci bolj posvečali vsebinskemu delu. Ob petdeseti obletnici delovanja se jim je v imenu države zahvalil za preteklo delo in jim zaželel veliko uspehov in dobrih rezultatov v prihodnje.

Prireditev so popestrili nastopajoči Miha Alujevič in Urban Ulrych, plesalke Plesnega studia Igen, pevski zbor iz Doma ob Savinji Celje, starejši otroški pevski zbor OŠ Glazija in skupina MOČ.

Vabljeni k ogledu spodnjih video prispevkov, kjer smo za vas posneli nagovore vseh treh slavnostnih govornikov.

v/t/f: eH