Slavnostno ob zaključku obnove cest v Šmartnem v Rožni dolini


Na območju Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini so se nedavno veselili končanja obnove dveh cest, v teku pa je še nekaj obnovitvenih del.

Obnova 600 metrov ceste oziroma javne poti Otemna–Jezerce je sodila v sklop obnov poškodovanih cest po neurjih, vodni ujmi in vetrolomu v minulem letu.

Sanacijo je izvedlo podjetje Vodovod-Kanalizacija Celje, ki izvaja gospodarsko javno službo in skrbi za redno vzdrževanje cest ter večja vzdrževalna dela na cestah v Mestni občini Celje.

Dela, ki so se začela lansko jesen, so vključevala sanacijo poškodb na cestišču in asfaltiranje. Obnova je bila večinoma financirana iz državnih sredstev za povrnitev škode po neurjih in poplavah, ki je bila prijavljena v sistem AJDA, in sicer v skupni vrednosti  67 tisoč evrov brez DDV. Pri tem so delež sofinanciranja prispevali krajani v višini 10 tisoč evrov, pri domačiji Kos pa so prispevali tudi vložek z delom.

Kot so nam sporočili z MOC je bila hkrati izvedena obnova 200-metrskega odseka javne poti Jezerce do Drevesnice Čerčnik, ki je vključevala razširitev ceste, asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja, ki doslej ni bilo urejeno. Vrednost te obnove je znašala nekaj več kot 32 tisoč evrov brez DDV in jo bo MOC pokrila iz občinskega proračuna. Sofinanciranje krajanov je pri tem znašalo 4 tisoč evrov.

V teku še nekaj obnov

Na območju KS Šmartno v Rožni dolini iz sredstev za sanacijo škode po neurjih in poplavah obnavljajo še nekaj cest. Gre za cestna odseka Rožni vrh–Brezova v dolžini približno 600 metrov, kjer je prav tako predvideno asfaltiranje in ter Rožni vrh–Hrenova, kjer se izvaja odvodnjavanje, sanacija plazov in stabilizacija brežin. Na območju Slatine je podjetje Vodovod–kanalizacija Celje obnovilo cestni odsek v dolžini 180 metrov, ki je bil poškodovan zaradi zmrzali.

Preberite tudi:

Končno začetek gradnje optičnega omrežja RUNE v Celju in okoliških občinah