To so celjski aduti Slovenske ljudske stranke za ponoven vstop v parlament

11. 05. 2018 06:31

Slovenska ljudska stranka (SLS) se na prihajajoče državnozborske volitve odpravlja odločno in z jasnim programom, ob tem pa je v njihovih vrstah zavel tudi svež veter, saj stavijo na močno in pomlajeno ekipo kandidatov ter na volilni program, ki temelji na treh zavezah – sobivamo varno, znamo gospodarno in delujemo lokalno.

Svojo vizijo, ki jo bo popeljala nazaj v parlamentarne vrste, je Slovenska ljudska stranka v sredo predstavila na Starem gradu Celje. Ob tej priložnosti je mag. Marko Zidanšek, predsednik stranke, izpostavil njihovo poslanstvo, ki temelji na treh komponentah: #Varno, #Gospodarno in #Lokalno. “Slovenska ljudska stranka letos praznuje tudi 30 let od ustanovitve kot prva demokratična stranka v Sloveniji. Orali smo ledino in smo v bistvu vstajniki, zato smo si tudi izbrali slogan, da smo Prva in hkrati tudi Prava izbira,” je dejal Zidanšek, čigar stranka se z močno ekipo 84 kandidatov odločno odpravlja na volitve.

sls

Ob tej priložnosti so se predstavili tudi kandidati za poslance, ki so zvesti svojemu lokalnemu okolju. Jože Krulec kandidira v volilnem okraju Žalec in stavi na srčnost in delavnost, s svojimi odločitvami pa želi vplivati ne enakomeren ragionalni razvoj, zdravo gospodarstvo, kmetijstvo, ureditev anomalij v zdravstvu, bankah in nekaterih državnih institucijah, bolj prijazno šolstvo in povrnitev zaupanja v sodstvo. Branka Gal prihaja iz Dobrne, najpomembnejše pa se ji zdi spodbujanje lokalnega okolja in življenja v njem.

Predstavil se je tudi Rafael Goršek, ki kandidira v volilnem okraju Velenje, ki bi v Državnem zboru  zagovarjal sistem zaščite in reševanja, pri čemer se bo najbolj zavzemal za status prostovoljnega gasilca, ureditev pokojninske reforme, tretjo razvojno os v svoji regiji in reševanje težav z emigranti. Mihaela Rožej bo dajala glas občinama Šentjur in Dobje, pri katerih si bo aktivno prizadevala za pričetek gradnje navezovalne ceste Dramlje – Kameno – Šentjur ter ostale državne ceste. Zavzemala se bo za decentralizacijo in več finančnih sredstev za lokalne skupnosti.

Volilni okraj Slovenj Gradec je za Slovensko ljudsko stranko zastopal Peter Cesar, ki želi s svojo kandidaturo prispevati k ponovnemu vstopu SLS v Državni zbor in k razvoju domačega kraja ter celotne Koroške. Mihael Letonje že četrti mandat opravlja funkcijo svetnika v Mestni občini Velenje, kot poslanec pa se bo zavzemal za skladen razvoj podeželja in manjših lokalnih središč, več širše veljavnosti za Velenje, sprejetje zakona o renti in zakon o zapiranju rudnika itd.

Mag. Darja Turk, podžupanja Mestne občine Celje, bi kot poslanka stremela k pravičnemu  financiranju lokalnih skupnosti, poenostavitvi birokratskih postopkov, spremembi davčne zakonodaje, ki bo omogočala mladim koriščenje olajšave pri rešitvi stanovanjskega problema in učinkovito zemljiško politiko v pristojnosti lokalnih skupnosti. Janez Lenci iz Vranskega pa kot potencialni poslanec stavi na prijetno Slovenijo, ki bi bila varna, gospodarno – učinkovita in lokalno enakomerno razvita.

Slovenska ljudska stranka, prva in prava izbira

SLS je na pot do parlamentarnih volitev vstopila med prvimi s sloganom prva in prava izbira. Njihov program temelji na treh pomembnih komponentah, s katerimi želijo prepričati volivce:

  1.  Sobivamo varno

V prvi vrsti želijo preprečiti tujerodno ekspanzijo na slovenskem ozemlju, ki ga želijo zaščititi pred nevarnostmi tujenarodnih navalov. Fokus je torej predvsem na slovenski narodni zavesti in kulturi, ob čemer želijo velik poudarek nameniti temu, da bi slovenska družina zopet postala osnova naše družbe. Z davčnimi razbremenitvami družin in spodbudami za nova rojstva želijo zaustaviti izumiranje Slovencev.

Slovencem pa želijo omogočiti tudi čim boljši standard življenja, zaradi česar želijo vsakemu posameznemu državljanu omogočiti socialno varnost, upokojencem pa bodo povrnili ukradene pokojnine, ki so trud njihovega preteklega dela.

Glede na aktualno stanje se jim zdi pomembno zagotovitu tudi več boljših delovnih mest, ki bodo omogočala kakovostno življenje in evropsko primerljiv standard vsakemu državljanju. Ob tem igra veliko vlogo tudi zdravje, zaradi česar želijo vzpostaviti celostno in kakovostno zdravstveno oskrbo, ki bo vsakemu državljanu takoj dosegljiva.

2. Znamo gospodarno

Slovenska ljudska stranka bo v Sloveniji uveljavila pošteno gospodarstvo, pri čemer želi na vodilna mestja v podjetjih v pretežno državni lasti imenovati sposobne ljudi z znanjem in rezultati, ki bodo k uspehu spodbujali tudi druge. V korak s časom pa bodo stopili tudi s spodbujanjem uporabe sodobnih tehnologij, ob tem pa bi delo davčno razbremenili. Cilj je, da bodo Slovenci doma prejemali enako plačilo za enako delo kot v tujini, s čimer bi zagotovili tudi boljše delovne pogoje.

Z dohodninsko reformo in razvojno kapico bodo znižali davke in prilagodili zakonodajo, s tem pa bi vzpostavili prodorno gospodarsko okolje, ki ga podjetja in zaposleni že predolgo čakajo. Vstop na trg dela pa bi tudi že v razvojni fazi olajšali, saj želijo preurediti dosedanji šolski sistem, da bo usklajen s trgom dela in bolj prijazen do vseh udeleženih. Tako bi lahko ustvarjali srečne, odgovorne in tako zaposljive odrasla osebe. Še en poudarek iz njihovega programa pa je skrajšanje sodnih postopkov in zagotovitev enake obravnave za vse. Tako bi zaščitili upnike, zagotovili redno plačevanje socialnih prispevkov in ukinili nedotakljivost sodnikov.

3. Delujemo lokalno

Pomemben del programa SLS je namenjen tudi lokalnemu delovanju. Dobre prakse na lokalni ravni namreč želijo prenesti na državno raven. Tradicijo in modernost želijo voditi z roko v roki, pri čemer je velik poudarek tudi na pametnih vaseh kot modelu uspešnega lokalnega povezovanja. Uredili bodo tudi status družinskih kmetij in poskrbeli za trajnostni razvoj slovenskega podeželja. Zagotovili bodo tudi, da bo podeželje dobilo vso potrebno infrastrukturo.

SLS na dnevni bazi prepozna tudi dobro delo, zaradi česar bodo nagradili prostovoljce, še posebej gasilce, katerim bi podelili poseben status, ki v razumni meri omogoča, da se njihovo delo upošteva kot pripravništvo.

Vzpostaviti želijo privlačno bivalno okolje, ki bo za mlade bolj zanimivo kot tujina. Ker je t. i. beg možganov pereč problem v Sloveniji, bi v SLS mladim omogočili, da se razvijajo, osamosvojijo in ustvarijo lastno družino.

Slovenska ljudska stranka se tako na državnozborske volitve odpravlja z jasno vizijo, v okviru katere želijo vsakemu slehernemu Slovencu omogočiti boljše in lepše življenje na domačih tleh. Odpraviti želijo 1000 neumnosti, ki na dnevni bazi nižajo kvaliteto življenja in skrbijo za to, da nam lastna država polzi iz rok. Z volivci SLS pa bodo vrnili glas ljudi nazaj v parlament.

*Naročena objava

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
141 queries in 0,866 seconds.