Spet boljši časi za celjsko tržnico, a strah pred posledicami koronavirusne situacije ostaja


Celjska tržnica je v zadnjem času ponovno oživela. Zdi se, da se ljudje vse bolj vračajo k obiskovanju tržnice in kupovanju “domačih” izdelkov.

Tržnica je že od nekdaj kraj, kjer ljudje ne samo kupujejo in prodajajo, temveč se tudi družijo in zabavajo. Pred časom smo pisali, kako tržnica zamira, kako je vse manj obiskovalcev in kaj so glavni razlogi za to.

Po obisku celjske tržnice v preteklih dneh in pogovorih s prodajalci ugotavljamo, da se je situacija glede pomanjkanja kupcev obrnila na bolje. Po besedah tedenskih prodajalcev na tržnici so se ljudje začeli vračati in ponovno lahko spregovorijo o boljšem zaslužku, ki je za marsikaterega prodajalca glavni ali celo edini vir dohodkov.

V času po “korona” krizi so začeli ljudje bolj množično prihajati in kupovati na tržnici. Tako so sobote zopet “veseli” dnevi na tržnici, ko v okolico odmeva smeh otrok, pogovori prijateljev in lepa beseda trgovcev, ko s kupci sprejmejo dobro kupčijo.

Eden izmed rednih prodajalcev Celjske tržnice nam je povedal, da so najbolj dobičkonosne običajno sobote. Med tednom pravi, da zaslužek ni kaj prida, konec tedna pa se prodaja obrestuje. So tudi sobote kdaj slabše obiskane, a splošno gledano se stanje izboljšuje.

Parkirišča še vedno velik problem…

Še vedno obstaja problem dostopnosti tržnice, saj v neposredni bližini ni parkirnih prostorov, ki bi jih lahko stranke uporabljale za namene kupovanja na tržnici. S primernimi parkirnimi prostori bi se po mnenju stalnih strank obisk še povečal.

Na obrobju tržnice je možno pustiti avtomobil le za kratek čas, da trgovci razložijo robo. Obiskovalci pa morajo avtomobile pustiti na bližnjih parkiriščih.

Strah o ponovnem upadu prometa…

Veliko prodajalcev je zelo zaskrbljenih, kaj bo prinesel prihajajoče praznično obdobje. Bojijo se namreč, da nam jo bo “korona” ponovno zagodla. Bojijo se zapiranja v državi, omejitve gibanja in druženj. Tovrstni ukrepi utegnejo za seboj povleči ponovni upad obiskovalcev in potem vnovično obdobje postopnega vračanja.

Glede na situacijo v državi prodajalci glede prihajajočega obdobja niso nič kaj optimistični.

Kljub temu, da se stanje in položaj tržnice z vidika obiska ljudi in prodaje izboljšuje, utegne stanje v državi in morebitno zaostrovanje ukrepov situacijo ponovno poslabšati.

Celjska tržnica se torej vedno bolj vrača. Vedno več ljudi se zaveda pomena lokalno pridelane hrane in pomembnosti podpore domačih trgovcev, zato tržnica še vedno živi.

Kljub nerešeni problematiki s parkirišči se ljudje vseeno zbirajo na tem območju in prihajajo v večjem številu. Strah o morebitnem vnovičnem poslabšanju pa je z vedno slabšim stanjem v državi, vse večji.

L.K.