Kmalu začetek gradnje štorskega dela kolesarske povezave Celje – Štore – Šentjur


Občina Štore bo naslednje leto začela graditi kolesarsko stezo, ki bo del regionalne kolesarske mreže in bo povezovala Celje, Štore in Šentjur.

Kolesarska steza skozi Štore naj bi bila dokončana najkasneje do konca leta 2022. KolesCE, ki ga bodo implementirali tudi v štorski kolesarski sistem, pa naj bi zaživel še letos.

Kot so za Celje.info povedali na Občini Štore se v Štorah načrtuje izgradnja 4,52 km kolesarske povezave. Gre za projekt katerega nosilec je Direkcija RS za infrastrukturo in v sklopu katerega se načrtuje izgradnja državne kolesarske povezave Celje – Štore – Šentjur v skupni dolžini 10,95 km.

Po idejnem projektu je ocenjena vrednost investicije v 4,52 km kolesarske steze v Štorah 1,7 mio evrov, čemur pa na občini dodajajo, da bo natančnejša ocena znana konec leta 2019, ko bo izdelana izvedbena projektna dokumentacija, ki vključuje tudi nekaj sprememb. Občina Štore je sicer v okviru Dogovora za razvoj Savinjske regije zagotovila približno 1,5 mio evrov, razliko do končne vrednosti pa bo sofinancirala Direkcija RS za infrastrukturo.

Glede na to, da je dinamika črpanja EU sredstev za izgradnjo predvidena v letih od 2020 do 2022, gre sklepati, da bi lahko bila kolesarska steza skozi občino Štore dokončana že do konca leta 2022.

Ker kolesarska steza poteka ob reki Voglajni, bo potrebno zgraditi tudi nekaj dodatne infrastrukture. Na Občini Štore ocenjujejo, da bodo najzahtevnejši gradbeni posegi premostitveni objekti čez reko Voglajno pri podjetju Štore Steel, pri Ribiškem domu in v Mostah. Pa tudi podvoz pod železniško progo v Prožinski vasi. Sicer pa so, kot še pojasnujejo na občini, v idejnem projektu projektanti upoštevali, da se za vse premostitvene objekte čez Voglajno uporabi jeklena konstrukcija, ker so Štore dobro znane po železarstvu.

V sklopu projekta so v Štorah načrtovane tudi postaje za izposojo koles – KolesCE. Sistem KolesCE naj bi bil na Lipi na voljo že letos, v prihodnosti pa v Štorah načrtujejo še vsaj eno dodatno postajališče za izposojo koles.

kolesarska_steza_celje_store_skica
Trasa kolesarske steze na relaciji Celje – Štore

B.S.