Toplarna Celje uspešno prestala inšpekcijski pregled

31. 01. 2019 09:02

Državni inšpektorji in strokovnjaki so do konca lanskega leta opravili nadzor 70 izdanih okoljevarstvenih dovoljenj za naprave ali obrate, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega. Le v dveh primerih niso ugotovili nobenih nepravilnosti, in sicer v Energetiki Celje in v družbi Nafta – Petrochem, ki pa je v stečaju.

Leta 2017 je takratna okoljska ministrica Irena Majcen po požaru v podjetju Ekosistemi napovedala pregled vseh izdanih okoljevarstvenih dovoljenj v državi. Delo inšpekcijskih in povezanih služb na tem projektu se je začelo septembra lani, sedaj pa je ministrstvo predstavilo prve rezultate. Naprav, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega (IED-naprave), je v Sloveniji skupno 210, inšpektorji pa so jih do sedaj uspeli pregledati 70.

Kaj vse so preverjali?

Preverjali so, ali zavezanci delujejo v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) in varnostnim poročilom, spoštujejo določila Zakona o varstvu okolja in Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, ali delujejo skladno z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami in ali delujejo v skladu z energetsko zakonodajo. V zvezi z nadzorom in z zahtevami izdanega OVD je bil opravljen nadzor ravnanja z odpadki, hrupa, emisij snovi v vode, emisij snovi v zrak, rabe vode, ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, okoljevarstvenih zahtev za učinkovito rabo vode in energije, skladiščenja nevarnih snovi in drugih posebnih zahtev iz OVD. Pri tem so ugotovili, da poleg Nafte Petrochem, ki je v stečaju, le še Toplarna Celje obratuje povsem skladno s številnimi okoljevarstvenimi predpisi.

Podrobnosti inšpekcijskega nadzora (klik!)

10 let od začetka poskusnega obratovanja celjske toplarne

Januarja letos mineva ravno 10 let od začetka poskusnega obratovanja Toplarne Celje, ki je še vedno edina naprava v Sloveniji za sežig predhodno obdelanih komunalnih odpadkov. V času obratovanja se je večkrat pojavljala dilema o vplivih delovanja naprav za termično obdelavo odpadkov na okolje. Samo v Evropi obratuje že več kot 500 sežigalnic za odpadke v 23 državah, tudi v večjih mestih, kot so npr. Dunaj, Madrid, Berlin, Zürich, München, Oslo, …

V celotnem času obratovanja so v TC oddali več kot 270.000 MWh toplotne energije in preko 53.000 MWh električne energije. Zaradi soproizvodnje toplote in električne energije so se cene daljinskega ogrevanja v Celju znižale.

Termično obdelujejo nereciklabilne odpadke

Po petstopenjski hierarhični lestvici ravnanja z odpadki lahko preprečujemo nastajanje novih odpadkov oziroma jih ponovno uporabimo, tako da predmete, ki jih ne potrebujemo podarimo, prodamo, posodimo, popravimo, …

Kot zadnja možnost ostaja snovna predelava, recikliranje tistih odpadnih materialov, ki jih zberejo (ločeno). Vedno bo del odpadkov, ki je umazan, pomešan, sestavljen iz več različnih snovi, skratka neuporaben za reciklažo. Pri termični obdelavi predhodno obdelanih odpadkov se sprošča energija, ki jo je moč izrabiti za ogrevanje, kot je to primer v Celju.

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
162 queries in 0,796 seconds.