Učenci OŠ Lava na MOS navdušili s predstavitvijo svoje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti


»Spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih bi moralo postati redna praksa v osnovnih šolah,« so bili soglasni udeleženci ponedeljkove novinarske konference na MOS, kjer so predstavili projekt UPI za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih v osnovnih in srednjih šolah. Nosilec 3-letnega programa je Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), za izvedbo na osnovnih šolah pa preko območnih zbornic skrbi OZS.

V projekt so se preko območnih podjetniško-obrtnih zbornic aktivno

Pokrovitelj prispevka: InoxAndrej - montaža vseh vrst inox ograj. GSM: 070 732 977, epošta: [email protected] , www.inoxandrej.com

vključili podjetniki in obrtniki. Kot je povedala sekretarka OOZ Bežigrad Magdalena Zupanc, so se otroci na OŠ Danile Kumar iz Ljubljane, kjer je bila mentorica krožka UPI, spoznali z različnimi obrtmi in smermi podjetništva. To so dosegli s pomočjo deležnikov – podjetnikov, obrtnikov, inovatorjev in umetnikov. »Končni projekt krožka je bil velik koncert, ki so ga otroci pripravili ob 50. obletnici OŠ Danile Kumar. V krožku so izdelali poslovni načrt, strategijo, finančni načrt in izvedli promocijo za dogodek,« je razložila Zupančeva.

Svoje dejavnosti v krožku UPI so predstavili otroci iz OŠ Lava Celje. Tudi oni so za projekt Organizacija poletnih filmskih večerov izdelali poslovni in finančni načrt, strategijo za izvedbo in oglaševanje. Še posebej uspešni so bili na področju marketinga, saj so k sodelovanju uspeli pridobiti kar nekaj znanih celjskih podjetij. »V največje zadovoljstvo nam je bilo, ko smo projekt uspešno pripeljali do konca,« je povedal osnovnošolec Žan Šumiga. Njihova predstavitev je navdušila prisotne na novinarski konferenci.

»V času, ko se za podjetnike uporabljajo oznake kot so tajkuni, povzpetniki, ljudje, ki želijo le kapitalski dobiček in se grebejo po materialnih dobrinah, smo danes ugotovili, da to ni res. Mladi hlepijo po znanju, imajo ideje, želijo ustvarjati,« je povedal generalni sekretar OZS Dušan Krajnik. S projektom UPI so več kot zadovoljni tudi na OŠ Lava. Ravnateljica Marijana Kolenko je povedala: »Vesela sem, da smo bili med prvimi šolami, ki so pristopile k projektu. Že pred tem smo izpostavljali nujo po povezovanju podjetništva in izobraževalnega sistema. Želimo si, da bi spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti postalo redna praksa v vseh slovenskih osnovnih šolah.«

Z rezultati so zadovoljni tudi na JAPTI. »Na predstavitvi sem videla, da rezultati so, mladi se zanimajo za program. Na nekaterih področjih so rezultati celo presegli naša pričakovanja,« je povedala Dominika Sambolič iz JAPTI. »Naša ideja je predvsem spodbujanje ustvarjalnosti, ki lahko sčasoma preraste v podjetništvo. Želimo si, da otroci razmišljajo kreativno, da v prihodnosti ne bodo samo zaposleni ampak bodo postali zaposlovalci,« je še povedala Samboličeva.

t/f: mK

»Spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih bi moralo postati redna praksa v osnovnih šolah,« so bili soglasni udeleženci današnje novinarske konference na MOS, kjer so predstavili projekt UPI za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih v osnovnih in srednjih šolah. Nosilec 3-letnega programa je Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), za izvedbo na osnovnih šolah pa preko območnih zbornic skrbi OZS.

Projekt se izvaja od novembra 2010, z rezultati pa so na JAPTI in OZS zadovoljni. Kot nam je povedala vodja izobraževalnega centra OZS in vodja projekta Barbara Vrhovnik, se je v prvem letu v projekt vključilo 31 osnovnih šol iz 8 statističnih regij. »V lanskem šolskem letu smo začeli z izvajanjem krožkov UPI. Za ta namen smo strokovno usposobili 150 mentorjev, pripravili delovne zvezke in ostalo učno gradivo. V krožke UPI je bilo lani vključenih 818 osnovnošolcev, ki so izdelali 64 poslovnih načrtov oziroma izdelkov,« je povedala Vrhovnikova.

V projekt so se preko območnih podjetniško-obrtnih zbornic aktivno vključili podjetniki in obrtniki. Kot je povedala sekretarka OOZ Bežigrad Magdalena Zupanc, so se otroci na OŠ Danile Kumar iz Ljubljane, kjer je bila mentorica krožka UPI, spoznali z različnimi obrtmi in smermi podjetništva. To so dosegli s pomočjo deležnikov – podjetnikov, obrtnikov, inovatorjev in umetnikov. »Končni projekt krožka je bil velik koncert, ki so ga otroci pripravili ob 50. obletnici OŠ Danile Kumar. V krožku so izdelali poslovni načrt, strategijo, finančni načrt in izvedli promocijo za dogodek,« je razložila Zupančeva.

Svoje dejavnosti v krožku UPI so predstavili otroci iz OŠ Lava Celje. Tudi oni so za projekt Organizacija poletnih filmskih večerov izdelali poslovni in finančni načrt, strategijo za izvedbo in oglaševanje. Še posebej uspešni so bili na področju marketinga, saj so k sodelovanju uspeli pridobiti kar nekaj znanih celjskih podjetij. »V največje zadovoljstvo nam je bilo, ko smo projekt uspešno pripeljali do konca,« je povedal osnovnošolec Žan Šumiga. Njihova predstavitev je navdušila prisotne na novinarski konferenci.

»V času, ko se za podjetnike uporabljajo oznake kot so tajkuni, povzpetniki, ljudje, ki želijo le kapitalski dobiček in se grebejo po materialnih dobrinah, smo danes ugotovili, da to ni res. Mladi hlepijo po znanju, imajo ideje, želijo ustvarjati,« je povedal generalni sekretar OZS Dušan Krajnik. S projektom UPI so več kot zadovoljni tudi na OŠ Lava. Ravnateljica Marijana Kolenko je povedala: »Vesela sem, da smo bili med prvimi šolami, ki so pristopile k projektu. Že pred tem smo izpostavljali nujo po povezovanju podjetništva in izobraževalnega sistema. Želimo si, da bi spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti postalo redna praksa v vseh slovenskih osnovnih šolah.«

Z rezultati so zadovoljni tudi na JAPTI. »Na predstavitvi sem videla, da rezultati so, mladi se zanimajo za program. Na nekaterih področjih so rezultati celo presegli naša pričakovanja,« je povedala Dominika Sambolič iz JAPTI. »Naša ideja je predvsem spodbujanje ustvarjalnosti, ki lahko sčasoma preraste v podjetništvo. Želimo si, da otroci razmišljajo kreativno, da v prihodnosti ne bodo samo zaposleni ampak bodo postali zaposlovalci,« je še povedala Samboličeva.