4000 odjemalcev Energetike Celje mora najti novega dobavitelja zemeljskega plina. Ukinitev ne bo vplivala na daljinsko ogrevanje


V družbi Energetiki Celje so potrdili, da predvidoma s 1. novembrom ukinjajo dejavnost dobave zemeljskega plina, o čemer smo poročali tukaj. Kot so pojasnili v Energetiki Celje, so se za ta korak odločili zaradi uvedbe reguliranih cen energentov. Z ukinitvijo dobave želijo v podjetju odpraviti oz. zmanjšati potencialno izgubo. 4000 dobaviteljev bo tako moralo zamenjati dobavitelja. Odjemalci bodo k spremembi dobavitelja pozvani tudi pisno.

Njihovo odločitev o ukinitvi dobave mora naslednji teden potrditi še nadzorni svet. Nadzorni svet bo odločitev po vsej verjetnosti potrdil v ponedeljek.

Kot so pojasnili iz podjetja, je Vlada RS z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema zamejila prodajne cene zemeljskega plina, medtem ko so nabavne cene še vedno na izjemno visokih nivojih. Brez kompenzacije s strani Vlade RS je takšna situacija za Energetiko Celje finančno nevzdržna in ogroža poslovanje celotnega podjetja, so poudarili. Zato so v podjetju sprejeli odločitev, da v čim krajšem možnem času oziroma predvidoma 1. 11. 2022 ukinejo dejavnost dobave zemeljskega plina.

Energetika Celje je vse odjemalce o težkih razmerah na trgu zemeljskega plina in nevzdržnih nabavnih cenah ter možnosti ukinitve dejavnosti oskrbe s plinom obvestila z več dopisi, zaradi česar je del njihovih odjemalcev že v preteklih mesecih prešel k drugim dobaviteljem. V podjetju so aktivirali tudi klicni center za pomoč in informacije v zvezi z menjavo dobavitelja, zato verjamejo, da bodo vsi njihovi odjemalci pravočasno našli novega dobavitelja in se izognili prehodu na nadomestno oskrbo, ki je bila vzpostavljena z novelo Zakona o oskrbi s plinom in ne bo nujno najcenejša možnost.

Kot je poudaril direktor podjetja Energetika Celje mag. Aleksander Mirt na današnji novinarski konferenci, so se za sklic konference pred sejo odločili zato, ker so informacije o nameravani ukinitvi preko Agencije za energijo prišle v javnost predčasno in so zato želeli posredovati dodatna pojasnila ter pomiriti odjemalce. »Odjemalce bomo o načrtovani ukinitvi dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom obvestili z dopisi, ki jih bomo poslali 27. septembra, zato da si čim prej poiščejo novega dobavitelja. Postopek menjave je utečen. Ko si odjemalec izbere novega dobavitelja, z njim sklene pogodbo in nato dobavitelj uredi vse potrebno. Kljub temu smo za vprašanja in pomoč na voljo tudi na Energetiki Celje, kjer smo odprli klicni center,« je pojasnil mag. Mirt, ki v kratkem roku tudi ne vidi rešitve za nastalo situacijo. Dodal je, da je podjetje že lani, predvsem zaradi enormnih podražitev zemeljskega plina na svetovnih trgih, ustvarilo več kot dva milijona evrov izgube. Dobro jim ne kaže niti letos, saj je situacija zaradi situacije v Ukrajini še naprej nepredvidljiva. Mirt meni, da bo morala država slej kot prej sprejeti kompenzacijsko shemo za tiste, ki ostajajo v tem poslu.

Občani priključeni na daljinsko ogrevanje so lahko brez skrbi

Energetika Celje je sicer tudi sistemski operater distribucijskega omrežja, na katerega je preko njih priključenih okoli 8000 odjemalcev, a jih je v preteklosti že kar nekaj zamenjalo dobavitelja plina, medtem ko jih je pri njih še okoli 4000. Za te velja poziv, da si čim prej poiščejo novega dobavitelja. To naredijo tako, da pokličejo novega dobavitelja, in se z njim dogovorijo za prestop. Novi dobavitelj tudi opravi vse potrebno z obveščanjem prejšnjega dobavitelja.

Energetika Celje pa ob tem zagotavlja, da skrbi ne bodo imeli tisti, ki so pri njih priključeni na daljinsko ogrevanje. Gre za okoli 8000 odjemalcev, za katere ogrevanje že nekaj časa zagotavljajo predvsem s pomočjo termične obdelave odpadkov, medtem ko plin predstavlja le okoli desetino vira.

Ocenjujemo, da bi lahko cene daljinskega ogrevanja ostale na približno sedanji ravni, tako da bomo z izjemo Velenja še naprej eni najcenejših v državi,” je poudaril Mirt.

B.S.