Urin, fekalije in neprijeten vonj na ulicah Celja (foto)


Urin hišnih ljubljenčkov, ki jih lastniki pred odhodom v službo peljejo na potrebo, zaznamuje marsikatero pročelje hiše, svetilko ali spomenik v knežjem mestu.

Problematika hišnih ljubljenčkov, ki jih lastniki pred odhodom v službo za opravo potrebe peljejo kar do najbližjih objektov, je v Celju zelo očitna. Jutranji sprehod po centru Celja nam ponudi nemalo lužic, luž in tudi temnejših madežev. V fotogaleriji je problem nazorno prikazan. Seveda vse skupaj spremlja neprijeten vonj.

“Okrašeno” Celje. Foto: Sara

Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Sloveniji registriranih nekaj več kot 240.000 psov, od tega skoraj 4.700 v Mestni občini Celje.

Kakšne so dolžnosti lastnika psa?

Ana Maria Zagode in Mojca Varšek, licencirani inštruktorici iz Kinološkega društva Celje, poudarjata, da »so lastniki oziroma vodniki psov dolžni pobirati iztrebke za svojimi štirinožnimi prijatelji. Bonton posameznega človeka pa mu narekuje, kje dovoli svojemu štirinožnemu prijatelju opraviti malo potrebo.«

V MOC je na javnih površinah postavljenih okoli 60 košev za pasje iztrebke. Lastniki štirinožnih ljubljenčkov lahko vrečko z iztrebkom odvržejo tudi v koš za mešane odpadke.

Priporočeno je izobraževanje tako lastnika kot pasjega ljubljenčka

Samo v letu 2020 smo imeli okrog 80 novih tečajnikov. K temu pa prištejemo še redne člane, ki trenirajo s svojimi psi in se udeležujejo različnih tekmovanj. Šolanje priporočamo lastnikom, ki kupijo/posvojijo novega družinskega štirinožnega člana. Vsem lastnikom, ki imajo kakršnekoli težave s psom. To je lahko tudi starejši pes. Definitivno je to priporočilo tistim, ki si želijo aktivno in kvalitetno preživljati čas in sobivati s svojim štirinožnim družinskim članom. Predvsem je to šola za lastnike, kjer se naučijo sobivanja ljudi in psov v urbanem okolju. Poleg dobre socializacije psov se le ti naučijo poslušnosti. (odpoklic, sedi, prostor, čakaj, itd.)Kinološko društvo Celje
Katere odloke morajo spoštovati lastniki in kakšne so predpisane kazni?

Na podlagi Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje, imajo občinski redarji pristojnost ukrepanja, če opazijo lastnika, ki ni pobral iztrebkov za svojim psom na javni površini. Za takšno kršitev je predpisana globa 80 evrov.

Psi morajo biti na vseh javnih površinah na povodcu. Občinski redarji izvajajo reden nadzor nad ravnanjem lastnikov oziroma vodnikov psov predvsem na območju Mestnega parka, sprehajališča na Savinjskem nabrežju in starega mestnega jedra. Kadar lastnik psa nima na povodcu ali ne zagotavlja fizičnega varstva psa, imajo občinski redarji in policisti pristojnost, da ukrepajo na podlagi Zakona o zaščiti živali. Zoper lastnike, ki na javnih površinah psov niso imeli na povodcu, so občinski redarji lani izrekli 13, v letu 2019 pa 15 ukrepov. Predpisana globa za ta prekršek je 200 evrov.

Je rešitev park, ki bi bil namenjen psom?

Na Mestni občini Celje so o ureditvi pasjega parka pred leti že razmišljali in pridobili različna mnenja. Če bi se odločili za takšen projekt, bi v ograjenem prostoru morali zagotoviti senco, urbano opremo, pitno vodo, košnjo trave in redno vzdrževanje oziroma praznjenje košev za pasje iztrebke. Kot pravijo na MOC, pa imamo v Celju in okolici zelenih površin in gozdov zelo veliko, tako da lastniki nimajo težav s vprašanjem, kam bi svoje pasje prijatelje peljali na sprehod.

Navodila lastnikom psov
Strnjeno urbano okolje zahteva, da za svojim štirinožnim prijateljem tudi pospravimo. Torej odpravite se v naravo, kjer ne boste motili nikogar ali mu kakorkoli škodovali. Imeti psa ni mačji kašelj in je velika odgovornost, kar pomeni tudi skrb po opravljanju in zadovoljevanju osnovnih potreb vsakega psa.Kinološko društvo Celje

Na MOC pa dodajajo:

Javno podjetje Simbio urin očisti, koliko lahko na tlakih in kandelabrih, pri fasadah hiš je to težje. Menimo, da bi morali lastniki psov biti bolj občutljivi na to, kjer njihov pes ‘označuje’, nenazadnje se s časom po ulicah lahko širi tudi neprijeten vonj. Kamorkoli ga peljejo, je potrebno za njim pobrati iztrebke, s seboj vedno nositi vrečko in polno odvreči v navaden smetnjak ali v smetnjak za pasje iztrebke. Uradnih navodil za sprehajalce psov nimamo. Vsekakor pa priporočamo, da lastniki pse sprehajajo na zelenih površinah in ne v starem mestnem jedru Celja.Mestna občina Celje

 

Fotogalerija:

 

Članek: DejC, Foto: Sara