V Celju bodo spomladi pričeli z gradnjo nove splavarske brvi čez Savinjo


Zaradi poplavne varnosti obrečnega sveta bodo spomladi v Celju zamenjali današnjo armirano betonsko Splavarsko brv z novo mostno konstrukcijo, ki bo segala s svojo spodnjo ploskvijo iznad višine stoletnih voda reke Savinje, so sporočili iz kabineta župana MOC.

Ko dosedanja, bo tudi nova brv povezala levi breg Savinje izpred nove knjižnice z desnim bregom, kjer bo izven nivojsko prečkala Partizansko cesto in se na desnem bregu priključila na drevoredno promenadno pot, ki poteka ob mestnem parku vzporedno z reko oziroma s Partizansko cesto.

Projekt »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi« – nadomestna splavarska brv čez Savinjo v Celju, katerega investitor je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, izvajalec pa Nivo Eko, d. o. o., je projektiralo podjetje Hidrosvet, d. o. o., projektant gradbenih konstrukcij pa bo Alojz Rovan, Navor, d. o. o.

Zastavljena naloga je po besedah poznavalcev hkrati lahka in težka. Lahka zato, ker so urbanistični cilji in lokacija mostu nedvoumno že vnaprej opredeljeni. Težka pa zato, ker je lokacija obremenjena s številnimi in zahtevnimi omejitvami, ki otežujejo svobodno izbiro konstrukcije in arhitekture mostu. Zato so se pri snovanju načrtov oprijemali dveh robnih pogojev in sicer na ambientalno kvaliteto obstoječega obrečnega pejsaža s pogledom na srednjeveško mesto, ki je ena pomembnejših mestnih ikon in nepogrešljivi motiv celjskih mestnih razglednic ter na nizko niveleto rečnih obrežij, zaradi katere bo potrebno dodatno povišati varovalne nasipe.

Nova brv bo tako locirana z  rahlim vzporednim odmikom dolvodno po reki, tako da bo mogoče graditi novo konstrukcijo iz stare brvi, ki se bo kasneje porušila. Nova os brvi se bo uspešneje vpela v obstoječe prostorske konstante (vstopna ploščad pred knjižnico, prečna promenadna os v mestnem parku). Na levem bregu bodo dvignili niveleto obrežnega nasipa v rahli klančini in jo razširili pred knjižnico in novo brvjo v širšo vstopno ploščad. Na desnem bregu bodo poglobili Partizansko cesto za cca. 2 m, ki jo brv prečka v svetli višini 4,5 m oziroma v višini 3,0 m nad terenom parka. Na ta način bo nova brv prečkala tudi obrežno promenado v parku. V parku bo brv ovita okoli skupine obstoječih dreves in se bo v široki zanki spustila iz višine 3,0 m do obrežne promenade v parku.

S takšno rešitvijo naj bi bil rešen problem prečkanja Partizanske ceste, njena zmerna poglobitev, priključevanje brvi v mestni park in ohranjanje pogledov proti staremu mestu.

Pri snovanju konstrukcijske zasnove so snovalci načrtov naleteli na tri navidez nepremostljive prepreke. Na eni strani na problem silno nizkih obal (asimetričnih višin), iz katerih bo potrebno omogočiti neposreden dostop na most, na drugi strani na zahtevo po večji višini podmostja zaradi poplavnosti reke, in na tretji strani  na zahtevo po max. 6% sklonu, ki bo omogočil prečkanje mostu tudi mobilno oviranim osebam. Za dosego teh ciljev so poiskali inovativno konstrukcijsko zasnovo s spremenljivo geometrijo prečnega prereza mostu.

Rezultat upoštevanja vseh vhodnih parametrov kaže v navidez enostavni, a hkrati kompleksni in dinamični prostorski obliki, ki jo je mogoče realizirati le s  pomočjo sodobne tehnologije in z računalniško podprtim projektiranjem. To je likovni jezik, ki posredno spregovori o času, ko je bil objekt zgrajen. Most je tako dematerializiran z lirično zmehčanimi linijami mostnih elementov in izborom svetlo sinje barve, ki mu dodatno odvzame njegovo tektonskost. Zato  lahko postane poleg osnovnega namena tudi abstraktna ideja, simbol in nova ikona kraja. Mostovi svetlih barv  učinkujejo v prostoru svečano, zračno, obsijano in  lahkotno. Zaradi želje, da bi ohranili nočno veduto mesta neokrnjeno, oziroma da bi ohranili nemoten  pogled v zvezdnato nebo, je osvetlitev mostne poti predvidena le iz LED svetilk, skritih pod ograjno polico mostu. Edina izjema je diskretna osvetlitev spodnje stranice mostnega loka, ki oblikuje s svojo enkratno obliko tudi v nočni panorami mesta  prepoznavno podobo. Peščeve površine bodo oblikovane podobno kot palube na jadrnici, rahlo napete ter zavarovane proti reki z ograjo, ki ima navtični zven.

Most je oblikovan kot iskren odgovor na izpostavljene urbanistične in konstruktorske parametre. Rezultat takšnega pristopa je objekt, ki  ne želi v ničemer prikriti ali olepšati tako nastale oblike. Tudi v detajlu sledi oblikovanje enaki parametrični logiki. Poseben detajl se pojavi se le tam, kjer je to nujno potrebno.

Predlagani objekt  brvi za pešce in kolesarje je mogoče vključiti v različne konceptne ureditve obale, saj je, kot rezultat inženirske estetike, brez modne trendovske etikete.

Besedilo: mag. Peter Gabrijelčič

Foto: MOC