V Celju prenova 8 javnih objektov

18. 10. 2019 08:15

V zadnjem času je bila v Celju zaključena energetska sanacija osmih javnih objektov v javno-zasebnem partnerstvu s podjetjem Energetika Celje.

Celjska občina je s projektom kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov in ima odobrenih do 1.600.460,51 evrov nepovratnih sredstev. Vrednost celotne investicije za upravičene stroške znaša 4.054.573 evrov. V tem tednu smo izdali drugi zahtevek za izplačilo sredstev sofinanciranja.

celjski_dom_2019_oktoberTako so v omenjenem smislu obnavljali: Celjski dom, II. osnovno šolo Celje, IV. osnovno šolo Celje, Osnovno šolo Glazija, Osnovno šolo Hudinja, Vrtec Zarja (enoti Živ žav in Iskrica), Vrtec Anice Černejeve (enoto Mavrica).

V vrtcih in šolah je bil izveden toplotni ovoj stavbe, zamenjali so energetsko neučinkovito stavbno pohištvo in toplotno zaščitili strope proti podstrešju. Na grelna telesa so bili nameščeni termostatski ventili s termostatskimi glavami, rekonstruirane oz. posodobljene so bile toplotne podpostaje, kjer je bilo to potrebno, so namestili toplotne črpalke, uredili prezračevanje kuhinj, telovadnic in nekaterih drugih prostorov. Zamenjana je bila tudi energetsko neučinkovita razsvetljava. V vrata je izvajalec vgradil samozapirala za zmanjšanje ventilacijskih izgub, hidravlično uravnotežil ogrevalni sistem in optimiziral urnike delovanja ogrevalnih sistemov. Za učinkovit nadzor nad porabo energentov so v vsaki stavbi namestili digitalni obratovalni monitoring.

Celjski dom je poleg vseh energetskih ukrepov v sklopu energetske sanacije dobil še novo strešno kritino, zaradi dotrajanosti so bile obnovljene tudi piramide. Istočasno so obnavljali historično fasado Celjskega doma, vključno z balkoni. Dela so tik pred zaključkom. Za sanacijo fasade je MOC iz proračuna zagotovila nekaj manj kot 550.000 EUR.

Mestna občina Celje zdaj nadaljuje s prvo fazo obnove dvorišča za Celjskim domom. Prenavlja se kompletna komunalna infrastruktura, umešča se dvigalo za dostop gibalno oviranih oseb do dvoran in za lažjo dostavo opreme za prireditve.

Vsa dela se izvajajo pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Celje, ki aktivno in konstruktivno bdi nad deli in sodeluje pri sanaciji kulturnega spomenika.

*foto: Gregor Katič

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
160 queries in 1,198 seconds.