V državnem zboru ponovno zakon o sanaciji Celjske kotline. Okoljske grehe bi plačala Cinkarna Celje


Janja Sluga je v parlamentarno obravnavo znova vložila Zakon o sanaciji Celjske kotline. Predlog je tokrat nastal v sodelovanju z Mestno občino Celje, zakon pa predvideva, da bi morala denar za sanacijo prispevati tudi onesnaževalka Cinkarna Celje. Sredstva za sanacijo bi po zakonu prispevala tudi država.

Janja Sluga je že pred slabimi štirimi leti, tik pred volitvami, v parlament vložila predlog zakona o sanaciji Celjske kotline. Poteza se ji je takrat obrestovala z novim mandatom na listi SMC-jeve poslanke v državnem zboru, njen predlog zakona pa ni bil sprejet.

Drugi poskus sprejetja zakona je nato napovedala maja lani. Takrat napovedan predlog je nastal brez sodelovanja z Mestno občino Celje, kar je pri mestnih oblasteh povzročilo nekaj slabe volje. Sluga je nato z zakonom počakala ter v snovanje novega predloga vključila tudi Mestno občino Celje.

Sluga sicer namerava ponovno kandidirati za državni zbor. Neuradno na listi nekdanjega direktorja GEN-I, Roberta Goloba.

Prve analize tal, ki so v celjskih tleh pokazale prekomerno vsebnost težkih kovin, so nastale pred 35 leti. Od takrat se je ukrepalo bore malo. Še najkonkretnejši koraki se zadnja leta delajo v celjskih vrtcih, kjer so v teku še zadnje sanacije kontaminiranih igrišč. Novi zakon, ki ga v obravnavo vlaga Janja Sluga predvideva še sanacijo vseh preostalih vrtčevskih in šolskih igrišč, sanacijo vodotokov Voglajne in Hudinje, sanacijo drugih kritično onesnaženih lokacij, pa tudi biomonitoring otrok starih med 1 in 9 let. Poleg tega se Sluga v zakonu zavzema tudi za boljšo informiranost Celjanov, da bodo vedeli, kje je in kje ni primerno ter varno pridelovati zelenjavo ter za državne subvencije za financiranje materialov za visoke grede.

Za izvedbo predvidenih ukrepov novega zakona bi bilo treba odšteti okoli 25 milijonov evrov. Kot je pojasnila Janja Sluga v tem predlogu dosledno sledijo načelu ‘onesnaževalec plača’, kar pomeni, da so v zakonu predvideni stroški in ukrepi na račun stare in nove Cinkarne Celje.

Cinkarna bi morala po zakonu plačati 16 milijonov evrov

Po zakonu bi morala tako Cinkarna Celje v roku desetih let za sanacijo težkih kovin odšteti 16 milijonov evrov. Kot so med drugim na novinarski konferenci ob predstavitvi predloga predlagali snovalci zakona, bi bilo primerno, da bi Cinkarna Celje v ceno svojih proizvodov vštela tudi strošek sanacije onesnaženja, ki ga je podjetje povzročilo v preteklosti.

O usodi predloga zakona bo v sredo odločal pristojni parlamentarni odbor, v katerem ima večino vladajoča koalicija. Janja Sluga je dejala, da si ne predstavlja, da zakon tik pred parlamentarnimi volitvami ne bi dobil podpore koalicije. Dodala je, da je zakon potreben tudi zato, da se z njim zaveže vse prihodnje vlade k zavedanju in reševanju okoljske problematike Celja.

Mestna občina Celje podpira zakon

Mestna občina Celje je predlog zakona v celoti podrprla. Kot so dejali, na občini podpirajo vsa prizadevanja za sanacijo s težkimi kovinami onesnaženih območij v Mestni občini Celje. Ob tem so izrazili zadovoljstvo, da so v zadnjih letih naleteli tudi na posluh Ministrstvo za okolje in prostor, kar je privedlo do skorajšnjega zaključka sanacije zemljine v najbolj kritično onesnaženih celjskih vrtcih.

Predlog zakona v Cinkarni Celje zaenkrat še niso komentirali.

B.S.