V prvem branju sprejet proračun MOC za leto 2022. V njem prvič omenjena tudi 506-metrska turistična brv (video)


Mestni svet Mestne občine Celje je na današnji 19. redni seji v prvi obravnavi sprejel odlok o proračunu za leto 2022.

V proračunu MOC za leto 2022 je prvič vključena tudi postavka namenjena projektu turistične brvi v višini 180 tisoč evrov.

Kljub temu da je projekt turistične brvi oz. visečega mostu, potem ko je občina pred dnevi na Upravno enoto že podala vlogo za gradbeno dovoljenje, med nasprotniki znova dvignil nekaj prahu, o čemer smo pisali tukaj, pa na tokratni seji obširnejše razprave na to temo ni bilo.

Svetnik Matija Kovač, ki projektu turistične brvi nasprotuje od samega začetka, je znova opozoril na manko javne razprave ter visoko ceno izvedbe projekta. Po njegovo bi namreč bilo smotrneje sredstva usmeriti v nekatere, tudi še nedokončane, projekte povezane z bogato zgodovino in kulturno dediščino Celja.

Svoje stališče je predstavila tudi mag. Marijana Kolenko, ki je uvodoma dejala, da bi se z boljšo komunikacijo in obširnejšo javno razpravo danes o brvi pogovarjali popolnoma drugače. Tako pa je eden izmed večjih celjskih projektov v zadnjih letih, ljudi le razdvojil. Dodala je, da bo brv nedvomno predstavljala neko dodano vrednost Celju, vendar pa da je projekt v nasprotju s smernicami svetovnega turizma, ki se odmika od množičnega turizma. Poleg tega se je vprašala, ali imamo v Celju dovolj ozaveščene, usposobljene in v projekt prepričane javne zavode, ki bodo po realizaciji morali v ozadju postoriti veliko dela, da bo brv po tem, ko bo zaživela, tudi dolgoročno turistično živela. Kolenko se prav tako sprašuje, kako bo z vzdrževanju takšne arhitekture. Ob koncu pa je izpostavila še problematiko celjske ljubiteljske kulture, ki je na robu preživetja in nemudoma potrebuje več pozornosti občine. Zato si je zaželela, da bi v drugem branju več sredstev bilo usmerjenih tudi v to.

Podžupanja Breda Arnšek je na to odgovorila, da je občutek razdvojenosti ljudi glede turistične brvi ustvarjen predvsem medijsko ter da jo po drugi strani veseli, da turistična brv, še preden se je sploh začela graditi, žanje toliko vsesplošne pozornosti, kar je že sedaj velika promocija prihodnji celjski atrakciji.

Tudi svetnica Brigita Čokl se je dotaknila turistične brvi. Dejala je, da je glede projekta pogrešala več javne razprave ter, da je bil leta 2018 s strani Nandeta Korpnika projekt mestnim svetnikom le predstavljen, ni pa bilo razprav o stroških, predvidenih prihodkih, itd., ki bi morale biti del načrtovanja takšnega projekta. Prav tako jo je zmotilo razmišljanje, ki ga je izpostavil tudi sam župan, češ da se bo investicija povrnila v manj kot desetih letih, ko pa brv morda ne bo več turistično zanimiva, pa se jo lahko tudi enostavno odstrani, saj da ne gre za zahtevno arhitekturo. Čokl je ob tem še predlagala, da se kljub že oddani vlogi za gradbeno dovoljenje vseeno odpre široka javna razprava glede projekta.

Proračun 2022: prihodki 70,7 mio evrov, odhodki 75,1 mio evrov

Skupni prihodki v proračunu MOC so predvideni v višini 70,7 milijonov evrov, načrtovanih odhodkov pa je za 75,1 milijona evrov. V proračunu so predvidene investicije v višini 28,27 milijonov evrov.

Med večjimi investicijami, katerim so namenjena sredstva v proračunu, so investicije na področju gospodarskih javnih služb, kot so zbiranje in ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo, oskrba s toploto in s plinom, projekt več občin s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Savinje, obnove in gradnja cest, med drugim cesta v Košnici, Obrtna cesta, Cesta na Lopato, Cesta v Lokrovec, ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC ter druga infrastruktura za pešce in kolesarje, ureditev javnih površin na območju Zdravstvenega doma Celje in območja pri tržnici.

Sredstva v proračunu za leto 2022 so namenjena tudi dokončanju izgradnje prizidka k OŠ Hudinja, gradnji prizidka v II. OŠ, za intervencijske obnove  v vrtcih in osnovnih šolah, stanovanjsko sosesko DN 10, energetsko sanacijo javnih objektov in posodobitev naprav javne razsvetljave, ureditev sanitarij v Celjskem domu, obnovo fasad itn.

Proračunski primanjkljaj bo znašal 4,3 milijona evrov, v proračunu za leto 2022 pa je predvideno zadolževanje v višini do 5 milijonov evrov. Zadolževala se bo za investicije opredeljene v proračunu, vendar le do višine, ki se bo med letom izkazala za potrebno.

Podroben proračun MOC 2022 je na voljo tukaj.


B.S., foto: MOC