V Splošni bolnišnici Celje po zamenjavi identitet bolnikov zatrjujejo, da so upoštevali priporočila in sprejeli ukrepe


Iz Splošne bolnišnice Celje so posredovali odziv na ugotovitve opravljenega sistemskega nadzora v primeru zamenjave identitete dveh pacientov

Objavljamo ga v celoti:

V Splošni bolnišnici Celje smo prejeli poročilo o sistemskem nadzoru, ki je bil opravljen v našem zavodu zaradi neželenega dogodka zamenjave identitete dveh pacientov, ki sta bila hkrati, z enim reševalnim vozilom, pripeljana na zdravljenje iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.

Tako kot naš izredni interni strokovni nadzor, je tudi sistemski nadzor ugotovil, da je do zamenjave identitete dveh pacientov prišlo v prostorih triaže Urgentnega centra Celje, pri čemer so nadzorniki ugotavljali, da je temu najverjetneje pripomogel predhodni administrativni vpis obeh pacientov, ki je bil zaporedno obrnjen glede na sam potek oz. zaporedje obravnave posameznega pacienta v triažnem prostoru. Napaka je nastala v procesu predaje pacienta, neposrednega storilca napake pa tudi ta nadzor ni definiral.

Komisija je namreč tekom nadzora ugotovila več sistemskih pomanjkljivosti, ki so najverjetneje kot splet nesrečnih okoliščin privedle do zamenjave identitete med pacientoma.

V bolnišnici smo poročilo komisije podrobno preučili in sprejeli vsa njena priporočila in ukrepe. Takoj po neželenem dogodku smo v bolnišnici preverili protokole preverjanja identitete v posameznih procesih zdravljenja, ki potekajo v bolnišnici in jih dopolnili z ustreznimi kontrolnimi mehanizmi, da bi zmanjšali možnost ponovitve takšnega dogodka. Zdaj jih bomo preverili in uskladili še s priporočili in ukrepi komisije, ki je opravila sistemski nadzor.

Ob tej priložnosti še enkrat izražamo obžalovanje zaradi neželenega nesrečnega dogodka.

Preberite tudi: Do tragične zamenjave pacientov skoraj zanesljivo prišlo v Celju