V Starem piskru in Celjskem domu obeležili 68-letnico osvoboditve političnih zapornikov iz Starega piskra (foto in video)


V začetku tedna je v Starem piskru celjsko Združenje borcev za vrednote NOB pripravilo spominsko slovesnost ob 68-letnici osvoboditve političnih zapornikov iz Starega piskra. 15. decembra 1944 so iz zloglasnega celjskega zapora osvobodili 130 zapornikov. Slednje lahko nedvomno štejemo kot največjo, pa čeprav v veliki meri spontano in improvizirano akcijo odporniškega gibanja, izpeljano v obdobju okupacije in nemške zasedbe Celja.

Prvi del spominske slovesnosti se je odvijal na dvorišču Starega piskra, kjer so dijaki I. gimnazije Celje prebirali pretresljiva poslovilna pisma, ki so jih talci pisali v času nemške okupacije Celja. Za slovensko pesem je poskrbel mešani pevski zbor Orfej iz Celja.

Slavnostni govornik v Celjskem domu, kjer se je slovesnost nadaljevala, je bil direktor Pokrajinskega muzeja Celje Stane Rozman, ki je v govoru predstavil pomen osvoboditve političnih zapornikov v luči preteklosti in aktualiziral dogodke v luči sedanjosti. Ob tej priložnosti je Marijan Petan, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB, Božu Juraku podelil zlato plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB, eno najvišjih priznanj za delovanje v organizaciji.

Kot lahko razberemo v izboru gradiva Muzeja Novejše zgodovine Celje, povezanega z II. svetovno vojno na Celjskem, je že nekaj mesecev po nemški okupaciji aktivni odpor slovenskega prebivalstva tudi tam privedel do odmevnih akcij, na katere je okupator nemudoma odgovoril z neusmiljenim in nebrzdanim nasiljem. Zato se je že v drugi polovici leta 1941, še posebej pa spomladi in poleti 1942, Stari pisker začel polniti s pripadniki in sodelavci narodnoosvobodilnega gibanja, šef nemškega urada policije in varnostne službe Lurker pa je junija 1942 začasno celo prestavil svoj sedež iz Maribora v Celje. Ob grozovitih mučenjih je okupator na dvorišču zaporov izvajal množične likvidacije zapornikov. Od 4. septembra 1941 pa do 15. 8. 1942 je bilo v skupaj šestih streljanjih brez kakršnekoli obsodbe pobitih 374 ljudi, od tega 325 moških in 49 žensk. Talci so pred večino streljanj v letih 1941 in 1942 lahko napisali poslovilna pisma, ki predstavljajo enega najpretresljivejših dokumentov vojnega časa.

Nov val aretacij, zapiranj in streljanj talcev je pozimi leta 1944/45 sprožila nemška ofenziva. Slednje je pripomoglo, da se je ponovno povečalo število zapornikov v Starem piskru, zlasti ujetim borcem in terenskim delavcem osvobodilnega gibanja je grozila neposredna smrtna nevarnost. V noči iz 14. na 15. december 1944 se je skupina šestih, v nemške uniforme preoblečenih partizanskih aktivistov okrajnega komiteja KPS in OF za Celje-mesto mimo močnih nemških postojank prikradla v sam center mesta ter ob pomoči zaporniškega paznika razorožila stražarsko posadko zapora. Brez enega izstreljenega naboja jim je uspelo osvoboditi večje število zapornikov (nemško poročilo jih navaja 129) ter se po isti poti uspešno vrniti. Del osvobojenih zapornikov so Nemci kasneje sicer ujeli, večini pa je vendarle uspelo uiti zasledovalcem, priti na varno ali pa se pridružiti partizanom. (vir: Muzej novejše zgodovine Celje)

Na slovesnosti, ki jo je povezovala Marijana Kolenko, je bil prisoten tudi Ivan Grobelnik, ki je skupaj s soborci v noči iz 14. na 15. december 1944, izvedel znamenito smelo dejanje, akcijo Stari pisker. Takrat štiriindvajsetletni Ivan Grobelnik, Jože Gaber-Brus, Riko Presinger-Žarko, Martin Klančišar-Nande, Jože Zelinka-Očka, Dominik Lebič-Boris in zaporniški paznik Ivan Grad so fantje, ki so osvobodili približno 130 zapornikov iz zloglasnega celjskega zapora. Fantje so se oblekli v nemške uniforme ter kot Nemci in njihovi navidezni ujetniki izvedli podvig, drzno dejanje, za katero so si nekaj dni zatem neupravičeno pripisovali zasluge v celjskem odboru OF. Fantje so se seveda temu odločno uprli, posledično jim oblastniki še dolga leta zatem niso hoteli priznati njihovih zaslug.

Vabljeni k ogledu video posnetka celotnega govora slavnostnega govornika Staneta Rozmana, v spodnji galeriji pa si lahko ogledate utrinke iz slovesnosti ob 68-letnici osvoboditve političnih zapornikov iz Starega piskra.

[simpleviewer width=100% height=700 id=294]

v/t/f: eH