V zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše na Celjskem visok delež cepljenih in prebolelih


Zdravstvene ustanove in domovi za starejše na Celjskem se lahko trenutno pohvalijo s kar visoko zaščito med zaposlenimi in stanovalci. Najvišji, kar 100 odstotni delež zaščitenih (cepljeni + preboleli covid-19), je med stanovalci Zavoda Sv. Rafaela na Vranskem. Najnižji delež zaščitenih pa je med zaposlenimi v Domu Lipa Štore.

Med zaposlenimi v zdravstvenih ustanovah pa je najvišji delež cepljenih trenutno med zdravniki Splošne bolnišnice Celje, medtem ko je precepljenost med ostalim zdravstvenim in nezdravstvenim kadrom celjske bolnišnice veliko manjša v primerjavi z zdravniki.

V Sloveniji je trenutno z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih okoli 9 % vseh državljanov. Zadnji podatki glede precepljenosti po regijah pa kažejo, da se je doslej z vsaj enim odmerkom cepiva največji delež prebivalcev, skoraj 10 %, cepil v goriški regiji, najmanjši delež teh (7,06 %) pa je v obalno-kraški regiji. Savinjska regija je med 12 regijami na osmem mestu s 7,75 % tistih, ki so prejeli vsaj en odmerek cepiva.

Med tistimi, ki so že prejeli vsaj en odmerek cepiva so v največji meri zdravstveni delavci, starejši/ranljive skupine in učitelji. O precepljenosti na šolah smo pisali pred dnevi v prispevku tukaj. Tokrat pa nas je, tudi na pobudo nekaterih bralcev, zanimalo kakšna je trenutna precepljenost v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše, ter kakšen delež zaposlenih/stanovalcev v določeni ustanovi je covid-19 prebolel v zadnjih šestih mesecih in do cepiva ni upravičen.

Ker je bilo zadnje tedene veliko polemik tudi okrog cepiva proizvajalca AstraZeneca, s cepivom katerega je bilo cepljenje za nekaj dni tudi preventivno prekinjeno, smo od ustanov pridobili še informacijo o tem s katerim cepivom so bili cepljeni.

Informacije z nekaterih ustanov še čakamo in jih bomo dodali takoj, ko nam jih posredujejo.

Splošna bolnišnica Celje:

Z vsaj enim odmerkom cepiva je bilo v celjski bolnišnici cepljenih skoraj 77 % vseh zaposlenih zdravnikov, 43 % vseh zaposlenih v zdravstveni negi in 36 % zaposlenih ostalih zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev.

V prvem in drugem valu je covid-19 prebolelo 794 zaposlenih v SB Celje (vseh zaposlenih je okoli 2100). Od vseh prebolevnikov je bilo 31 % vseh zaposlenih zdravnikov, 44 % vseh zaposlenih v zdravstveni negi in 32 % zaposlenih ostalih zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev.

V SB Celje so se cepili s cepivi Pfizer Biontech in AstraZeneca. Zaradi stranskih učinkov cepljenja pa niso imeli pomembnih izpadov zaposlenih iz delovnega procesa.

V Splošni bolnišnici Celje sicer ne izvajajo množičnega cepljenja.

ZD Celje:

V ZD Celje je cepljenih okvirno 60 % vseh zaposlenih. Delež zaposlenih, ki so preboleli covid-19 pa znaša okvirno 20 % vseh zaposlenih.

Zaposleni v zdravstvenem domu Celje so bili cepljeni s cepivom Pfizer Biontech. Po cepljenju je bilo nekaj posameznih bolniških odsotnosti, glede na število cepljenih pa je to število zanemarljivo.

Na precepljenost v določeni regiji/občini/ustanovi po njihovem mnenju vplivata tako dobavljivost cepiv, kot tudi volja prebivalcev. Kot primer dodajo, da imamo cepivo, s katerim bi lahko cepili, pa ljudje niso najbolj navdušeni nad njim in imajo veliko željo po cepljenju s cepivom, ki ga primanjkuje.

ZD Žalec:

V ZD Žalec se je cepilo 50 % vseh zaposlenih in koncesionarjev, 23 % pa jih je bolezen covid-19 že prebolelo. Eden izmed zaposlenih se zaradi zdravstvenih razlogov ne sme cepiti.

Večina se je cepila s cepivom Pfizer Biontech, 3 zaposleni pa s cepivom AstraZeneca. Bolniških odsotnosti po uporabi cepiva ni bilo, nekateri zaposleni so imeli le blažje stranske učinke, ki pa so hitro izzveneli.

ZD Šentjur:

V Zdravstvenem domu Šentjur se je cepilo 45 % zaposlenih. Delež prebolelih 32 % in še trenutno niso upravičeni do cepljenja. Prav tako je 6 % takih, ki se zaradi stanja trenutno ne morejo cepiti.

Zaposleni v ZD Šentjur so bili v začetni fazi po večini cepljeni s cepivom Pfizer Biontech, kasnejše cepljenje pa se je opravljalo s cepivom AstraZeneca. Nekaj zaposlenih je imelo pričakovane stranske učinke po cepljenju, ena oseba je bila bolniška odsotna krajši čas (1,2 %).

Po njihovem mnenju na precepljenost trenutno vpliva predvsem omejena dobava cepiv, opažajo pa tudi nizko stopnjo interesa za cepljenje.

ZD Šmarje pri Jelšah:

V ZD Šmarje z enotami se je z vsaj enim odmerkom cepiva doslej cepilo 42 % vseh zaposlenih. Če bi temu prišteli še tiste, ki so covid-19 že preboleli pa je delež 57 %.

Delež tistih zaposlenih, ki so covid-19 že preboleli in trenutno niso upravičeni do cepiva ter tistih, ki se bodisi zaradi akutnih bodisi zaradi kroničnih zdravstvenih stanj ne smejo cepiti pa je med zaposlenimi v ZD Šmarje skupaj 20 %.

Zaposleni v ZD Šmarje so bili cepljeni s cepivi proizvajalca Pfizer Biontech, sedaj pa se cepijo tudi z AstraZeneco.

Po oceni ZD Šmarje na precepljenost v določeni regiji/občini/ustanovi v večji meri vpliva dobavljivost cepiv (dobivajo jih tedensko).

Dom Nine Pokorn Grmovje:

V Domu Nine Pokorn Grmovje pri Žalcu je 171 zaposlenih, od teh jih je trenutno 12 na bolniškem staležu ali na porodniškem dopustu. Izmed trenutno aktivnih 159 se jih 22 ne želi cepiti, kar predstavlja 14 % nezaščitenih. 50 zaposlenih je covid-19 prebolelo, 87 (60 %) se jih je cepilo, tako je zaščitenih 137 ali 86 % zaposlenih.

V Domu Nine Pokorn imajo 245 stanovalcev, od tega se jih 7 ne želi cepiti, kar predstavlja 3 % vseh. 203 stanovalci so cepljeni, kar predstavlja 83 %. Zaščitenih, skupaj s prebolevniki, pa je medstanovalci kar 97 %. Skozi cepljenja sicer niso opažali nobenih posebnosti, le dva zaposlena sta imela povišano telesno temperaturo, ostali lokalne otekline ali bolečine.

Do sedaj so uporabljali le cepivo Pfizer Biontech.

Sicer pa v Domu Nine Pokorn menijo, da bomo interes za cepljenje povečali samo v primeru, da bo potekala odprta in transparentna komunikacija, s čim več verodostojnimi informacijami.

Lambrechtov dom Slovenske Konjice:

V Lambrectovem domu je nastanjenih 159 stanovalcev. Doslej je bilo z dvema odmerkoma  cepiva Pfizer Biontech cepljenih 79 stanovalcev (50 %) in 5 stanovalcev s prvim odmerkom. 3 stanovalci se ne želijo cepiti. Ostali so covid-19 preboleli in še čakajo, da preteče 6 mesecev od prebolele okužbe.

Med zaposlenimi se jih je cepilo 24 , od tega 3 s cepivom AstraZeneca, ostali s Pfizer Biontech. Nihče ni imel omembe vrednih stranskih učinkov in ni potreboval bolniškega staleža. Covid-19 je prebolelo 39 zaposlenih.

Po oceni Lambrechtovega doma na precepljenost v določeni regiji/občini/ustanovi v večji meri kot dobavljivost cepiv vpliva volja in ozaveščenost prebivalcev.

Dom starejših občanov Vojnik:

V Domu starejših Vojnik je trenutno cepljenih 54 stanovalcev (33 %), 102 stanovalca sta covid-19 prebolela v zadnjih šestih mesecih. Skupaj je torej zaščitenih kar 96 % stanovalcev. 6 stanovalcev se za cepljenje ni odločilo.

Med zaposlenimi je trenutno cepljenih 20 oseb (22 %), za cepljenje se ni odločilo 31 zaposlenih med njimi se dva zaradi zdravstvenega stanja ne smeta cepiti. Na cepljenje čaka še 40 zaposlenih, ki so covid-19 preboleli v zadnjih 6 mesecih. Med zaposlenimi jih je torej zaščitenih 66 %.

Do sedaj so se v Domu starejših Vojnik v večji meri cepili s cepivom Pfizer Biontech, 6 stanovalcev pa je bilo cepljenih z Moderno. Med vsemi cepljenimi je imela ena zaposlena stresno tahikardijo (hitro in neenakomerno bitje srca) po cepljenju (Pfizer). Sicer pa pri zaposlenih ni bilo bolniških odsotnosti, prav tako ni bilo težav pri stanovalcih.

Po njihovi oceni na precepljenost v določeni regiji/občini/ustanovi vpliva več dejavnikov. Menijo, da v največji meri dobavljivost cepiva, pa tudi odnos in ustrezna poučenost prebivalstva/zaposlenih.

Naš dom – Zavod sv. Rafaela Vransko:

V Zavodu sv. Rafaela so se cepili čisto vsi stanovalci, 100 % to je 61 oseb.

V Zavodu sv. Rafaela Vransko imajo med zaposlenimi 4 prebolevnike, 3 zaščitene s prvim odmerkom AstraZenece in 20 zaposlenih zaščitenih z obema odmerkoma Pfizer Biontech. Cepljenih je torej 64 % zaposlenih, skupaj s prebolevniki pa je zaščitenih 75 % zaposlenih, ki so trenutno aktivno vključeni v delovni proces v zavodu.

Vsi stanovalci so bili cepljeni s Pfizer Biontech. Po cepljenju niso zaznali kakšnih posebnosti v zdravstvenem. Zaposleni so v le redkih primerih poročali o reakciji na cepivo in sicer v blagi obliki, ki je izzvenea v dnevu ali dveh. Nihče od zaposlenih zaradi tega ni bil odsoten z dela.

Na Vranskem ocenjujejo, da je precepljenost odvisna predvsem od volje prebivalcev. V njihovem domu pa je bila precepljenost odvisna od volje posameznika, individualnega razmisleka, osveščanja na to temo, notranje klime v zavodu in predizkušenosti v smislu kovidnih posledic v mikrookolju posameznika.

Dom upokojencev Polzela:

V DU Polzela se je za cepljenje odločilo 63 stanovalcev od 224, kar znese 28 %. 147 s stanovalcev je covid-19 prebolelo v zadnjih šestih mesecih, kar predstavlja 66 %. Skupaj je torej zaščitenih 94 % vseh stanovalcev. Sedem stanovalcev se ne želi cepiti in covida-19 niso preboleli, kar predstavlja 3 %.

Od 108 zaposlenih se je cepilo 26 oseb, kar znese 24 %, 43 jih je covid-19 prebolelo kar predstavlja 40 %. Skupaj je torej zaščitenih (cepljeni + prebolevniki) 64 % zaposlenih. Necepljenih in tistih, ki covida-19 niso preboleli je 39, kar predstavlja 36 %.

V DU Polzela so se cepili s cepivom proizvajalca Pfizer Biontech. Cepljenje so v večji meri zaključili. Sicer pa pri stanovalcih in zaposlenih ni bilo opaziti kakršnih koli reakcij, razen rahle bolečine ali rdečine na mestu vboda. Stanovalci, kateri covida-19 niso preboleli so izkazali veliko zanimanje, glede cepljenja in se ga tudi udeležili. Zaposleni so se cepili v manjšini, predvsem zaradi pomislekov glede stranskih učinkov cepiva na telo. Bolniške odsotnosti zaradi stranskih učinkov niso zabeležili.

Na prelepljenost v DU Polzela je najbolj vplival pozitiven pristop in strokovne obrazložitve pomena cepljenja.

Dom Lipa Štore:

Delež precepljenosti med stanovalci v Domu Lipa je 70 %, med zaposlenimi pa 20 %. Delež zaposlenih, ki še ni upravičen do cepljenja zaradi prebolelega covida-19 je 27 %, med stanovalci pa 24 %.

Glavnina stanovalcev in zaposlenih v Domu Lipa je bila cepljena s cepivom Pfizer Biontech. 4 stanovalci so bili cepljeni z Moderno ter 4 zaposleni z AstraZeneco. Nihče ni bil zaradi cepljenja bolniško odsoten.

V Domu Lipa menijo, da ima precejšen vpliv na precepljenost, poleg nerednih dobav in različnih cepiv, ki jih ni mogoče izbirati, tudi volja prebivalcev. V njihovem primeru gre za mlad, ženski kolektiv, ki cepljenju ni najbolj naklonjen zaradi ne najbolj cepivom naklonjenih informacij v samem začetku dobav.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah:

Delež precepljenosti pri stanovalcih DU Šmarje je 70 % z dvema odmerkoma in 4 % z enim odmerkom, 18 % stanovalcev je prebolevnikov v zadnjih 6 mesecih, tako je trenutna predvidena zaščitenost pri stanovalcih 92 %. 8 % stanovalcev se ni odločilo za cepljenje. Med njimi je tudi nekaj oseb, ki so bolezen prebolele v prvem valu.

Delež precepljenosti pri zaposlenih je 34 % z dvema odmerkoma in 3 % z enim odmerkom, 20 % zaposlenih je prebolevnikov v zadnjih 6 mesecih, tako je trenutna predvidena zaščitenost pri zaposlenih 57 %. 43 % zaposlenih se ni odločilo za cepljenje, med njimi je tudi delež, ki so preboleli okužbo v prvem valu in imajo še prisotna protitelesa.

V DU Šmarje so se cepili večinoma s cepivom Pfizer Biontech, zadnji zaposleni (3 osebe) so bile cepljene z AstraZeneco. V večini primerov stranskih učinkov je prišlo do reakcije na mestu vboda, blago povišane telesne temperature in slabega počutja, ki so trajali kakšen dan ali dva. 3 zaposleni so bili v kratkotrajnem bolniškem staležu zaradi nekoliko intenzivnejše reakcije.

Dobra organizacija cepljenja in ozaveščenost ljudi so po njihovem mnenju ključni dejavniki za stanje precepljenosti. Vsekakor imajo velik vpliv podane informacije v javnosti in na družbenih omrežjih, kjer se širijo vse vrste informacij.

Dom starejših Šentjur:

V Domu starejših Šentjur je delež polne precepljenosti (oba odmerka) pri stanovalcih 29 %, pri zaposlenih pa zaposlenih 19 %. Komulativna zaščita precepljeni + prebolevniki je tako med stanovalci 93 %, med zaposlenimi pa 80 %. Delež zaposlenih prebolevnikov, ki še niso upravičeni do cepljenja znaša 60 %, delež stanovalcev prebolevnikov pa 64 %.

V Domu starejših Šentjur so se v večini cepili s cepivom proizvajalca Pfizer Biontech. Dva zaposlena pa sta se cepila z AstraZeneco. Zaradi stranskih učinkov je morala biti bolniško odsotna ena zaposlena.

Menijo, da na precepljenost vpliva tako dobavljivost cepiv kot tudi volja in ozaveščenost ljudi. Pri njih bi si tako mnogi stanovalci in zaposleni želeli biti revakcinirani že pred iztekom 6 mesecev po prebolevnosti, vendar te možnosti nimajo. Menijo, da na precepljenost v veliki meri vplivajo tudi mediji.

Pegazov dom Rogaška Slatina:

V Pegazovem domu je precepljenih 62 % stanovalcev, 30 % pa jih je covid-19 prebolelo v decembru 2020 in še niso upravičeni do cepljenja. En stanovalec (0,8 %) se ne sme cepiti, 7,2 % pa se jih ne želi cepiti.

Med zaposlenimi je precepljenih 23 %, 36 % pa jih je covid-19 prebolelo v decembru 2020 in še niso upravičeni do cepljenja. 41 % zaposlenih se ne želi cepiti (od tega jih je 12 % covid-19 prebolelo v septembru in oktobru).

Do sedaj so v Pegazovem domu vse cepili s cepivom Pfizer Biontech, zaradi stranskih učinkov ni bil nihče bolniško odsoten. Po drugem odmerku se je pri nekaterih pojavila le kratkotrajno povišana temperatura.

Glede ocene, kaj vpliva na precepljenost oz. na odločitev za cepljenje, so nam v Pegazovem domu podali le opažanja med njihovimi zaposlenimi. Za cepljenje se mnogi, kljub velikim prizadevanjem, posredovanjem dodatnih informacij o varnosti cepiva, itd. ne odločijo, ker ne zaupajo v varnost cepiva. Menijo namreč, da stranski učinki še niso dovolj raziskani. Menijo tudi, da se je pozitivna propaganda za cepivo prepozno odvila, veliko »škode« je bilo narejeno v mesecu decembru, ko se je preko medijev in na socialnih omrežjih postavljal dvom v varnost cepiva.

B.S.