Višajo se tudi cene vrtcev. Kakšne so te in kako se med seboj razlikujejo po občinah?


Mnoge občine po Sloveniji so v zadnjih tednih, zaradi vsesplošnega višanja cen podražile tudi cene vrtcev, ki so izračunane na podlagi cen stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil za obroke otrok.

Tudi Mestna občina Celje je s 1. junijem zvišala cene vrtcev. Preverili smo, kako se cene vrtcev na Celjskem za prvo starostno obdobje razlikujejo med seboj, ter kakšne cene varstva imamo na našem območju v primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami.

Cene vrtcev v Mestni občini Celje (539,81 evra – polna cena za 1. starostno obdobje) so trenutno med višjimi v regiji. Najvišje cene vrtcev imajo sicer v občini Žalec (591,34 evra), najnižje pa v občini Dobje (446,48 evra). Med mestnimi občinami se Celje uvršča v sredino lestvice. Najdražje vrtce med mestnimi občinami imajo v Ljubljani (576,00 evrov), najnižje pa v Murski Soboti (468,24 evra). Na ravni države, kot so v nedavni raziskavi ugotavljali v časniku Finance, je cena vrtcev za prvo starostno obdobje trenutno najvišja v občinah Brežice (624 evrov), Radovljica (609,04 evra), Ig (598,94 evra), Žalec (591,34 evra) ter Ormož (do 588,47 evra).

Pri trenutno aktualnih podatkih je treba upoštevati, da so mnoge občine cene nazadnje spremenile v lanskem letu, zato bo do jeseni v marsikateri občini – v nekaterih so to že napovedali – prišlo do povišanja cen vrtcev. Nekatere slovenske občine dajejo sicer tudi dodatne popuste in olajšave na plačilo vrtca.

Podrobni aktualni podatki in cene celjskih vrtcev (po vseh starostnih obdobjih):

*Za vzorec so na časniku Finance vzeli občine, v katerih je bilo po podatkih statističnega urada v šolskem letu 2020/2021 v vrtce vključenih vsaj 200 otrok, kar pomeni nekaj več kot sto občin oziroma približno polovica vseh.

Iskalnik podatkov o aktualnih cenah vrtcev v slovenskih občinah:

B.S.