Z današnjim dnem višja postavka za delo upokojencev, državna štipendija, otroški dodatek, …


Zvišala sta se najnižja bruto postavka za opravljeno delo upokojencev in omejitev za to delo v letu 2023. Prav tako so se zvišali otroški dodatek, državna štipendija ter denarna socialna pomoč.

Najnižja urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev se je tako iz 6,17 dvignila na 6,92 evra bruto, obseg dela pa se je iz 9237,96 evrov bruto v koledarskem letu zvišal na 10.346,52 evra bruto. Povišanje minimalne postavke ter omejitev obsega dela je sicer posledica uskladitve z minimalno plačo. Upokojenci lahko začasno ali občasno delo opravljajo največ 60 ur na mesec, razen pod nekaterimi izjemami, ko se število ur lahko poveča na 90 mesečno.

Povišan tudi otroški dodatek, državne štipendije ter subvencije za obroke

V luči vsesplošne draginje pa se je povečal tudi znesek otroškega dodatka, državne štipendije ter denarne socialne pomoči in prag za upravičenost do denarne socialne pomoči. Prav tako so se na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju lanskega leta za 10,3 % zvišale meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev, pod katere spadajo znižano plačilo vrtca, državna štipendija, otroški dodatek ter subvencija malice in kosila.

Nova meja za pridobitev državne štipendije ter otroških dodatkov od danes naprej znaša povprečno 1218,08 evra mesečno na osebo. Najvišja možna osnovna državna štipendija sedaj znaša 258,87 evra, najvišji znesek mesečnega otroškega dodatka pa 162,53 evra.

Z današnjim dnem pa bodo prav tako cenejši študentski obroki, saj se je subvencija študentske prehrane dvignila iz 3,5 na 3,86 evra. Do novih sprememb pa naj bi ponovno prišlo v začetku aprila, ko se bodo med drugim zvišale posmrtnine, pogrebnine in izredna denarna socialna pomoč.