Po štirih letih že menjava protihrupnih ograj. Posledično dolgi zastoji na avtocestnem odseku Arja vas-Celje


Vozniki na avtocestnih odsekih Dramlje – Celje – Arja vas bodo še nekaj časa priča tudi do več kilometrov dolgim zastojem. Zastoji nastajajo zaradi menjave neustreznih protihrupnih ograj.

Protihrupne ograje, ki jih zaradi neustreznosti menjajo že po štirih letih, v teh dneh med 6. in 20. uro menjajo na odseku Arja vas – Celje v smeri Maribor. Ko bodo končali z relacijo proti Mariboru, bodo zamenjali še ograjo v smeri Ljubljane.

Zastoji bodo trajali največ 60 dni od pričetka del oz. predvidoma do konca avgusta 2018.

bty

Vozniki na avtocestnem odseku Arja vas – Celje v smeri Maribora zadnje dni pogosto obtičijo v tudi do več kilometrov dolgi koloni. Razlog za zastoje je menjava protihrupnih ograj ob avtocesti, ki poteka vsak dan med 6. in 20. uro. Trenutno menjava ograje poteka v smeri proti Mariboru, kasneje pa bodo ograjo menjali še v smeri proti Ljubljani.

Menjava nebi bila nič posebnega, glede na tradicionalno povečanje cestnih del v poletnem času, če nebi obstoječo protihrupno ograjo postavili pred komaj štirimi leti. Takrat so bili uporabljeni paneli šestih proizvajalcev, naknadno pa se je izkazalo, da so paneli enega od teh neustrezni oziroma ne omogočajo zadostno izolativnost. Posledično prebivalci ob avtocesti izboljšanja po postavitvi ograje niso občutili, ponekod pa naj bi se stanje celo poslabšalo. Neustrezne panele je priskrbelo podjetje Werkos iz Osjeka. Teh je na tem odseku polovica. Ostala polovica panelov pa je ustreznih in so jih postavljali drugi izvajalci.

DARS je zaradi ugotovitev o neustreznosti in neuspešnih pozivov izvajalcem, da neustreznosti na ograji sanirajo, leta 2016 odstopil od 18 milijonske pogodbe z vsemi izvajalci ter vnovčil bančne garancije. Zaradi prekinitve pogodbe sta tožbo proti DARS-u sprožila dva izvajalca, katerih paneli so bili ustrezni. Prav tako je tožbo proti DARS-u vložil postavljalec neustreznih panelov Werkos, vendar je pred epilogom podjetje pristalo v stečaju. Ostali dve tožbi še nista dobili epiloga.

Zaradi potrebne menjave neustreznih ograj je DARS lani odprl razpis za menjavo in izbral najugodnejšega ponudnika, to sta postala avstrijski podjetji Delta Bloc International Gmbh in MABA Gmbh. Pogodbena vrednost del brez DDV-ja znaša 3,3 milijone evrov, dela pa naj bi bila zaključena najkasneje v roku 60 dni oziroma do konca avgusta. DARS je sicer iz naslova vnovčenih bančnih garancij dobil 2,85 milijona evrov, razliko bo moral poravnati sam oz. davkoplačevalci.