ZD Celje ocenjen za eno najboljših izobraževalnih ustanov v Sloveniji


Zdravstveni dom Celje je bil ocenjen za eno najboljših izobraževalnih ustanov v Sloveniji. Specializanti z največjim številom ocen dodelili ZD Celje odlično povprečno oceno 4,9

V aktualni številki glasila Zdravniške zbornice Slovenije ISIS, številka 8-9, so objavljeni rezultati anonimnega ocenjevanja specializantov medicine in dentalne medicine, ki so Zdravstveni dom Celje ocenili kot eno najboljših izobraževalnih zdravstvenih ustanov v Sloveniji. ZD Celje je prejel 33 ocen, kar je največ med vsemi ocenjevanimi ustanovami, v povprečju pa je prejel oceno 4,9.

»Veseli nas, da so specializanti prepoznali naše dobro delo in ustrezen odnos mentorjev kot tudi ostalih sodelavcev v timu: medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in ostalih zdravstvenih delavcev ter tehničnega osebja. Celoten kolektiv je prispeval k temu, da so se specializanti v naši ustanovi odlično počutili, ob tem pa prejeli ustrezna znanja in nam podelili visoko oceno,« je ob objavi rezultatov anonimne ankete Sveta izobraževanja Zdravniške zbornice Slovenije povedal strokovni vodja ZD Celje Marko Drešček ter dodal: »Verjamem, da bomo nadaljevali z dobrim delom in s kakovostnim prenašanjem znanja mlajšim kolegom ter s tem pritegnili v ZD Celje nove mlade sodelavce,« je povedal strokovni vodja ZD Celje Marko Drešček.

Rezultati omenjene ankete so dostopni na tej povezavi. Tovrstne anonimne povratne informacije specializantov o najpomembnejših parametrih izobraževalnega procesa – ocenjevali so svoje neposredne mentorje, glavne mentorje ter ustanovo, kjer poteka izobraževalni proces – so ključne za ugotavljanje resničnega dogajanja v zdravstvenih ustanovah in možnosti izboljšav na področju mentorstva in izobraževalnega procesa mladih zdravnikov.