Združene civilne iniciative na 3RO nikomur ničesar ne jemljejo


Združene CI Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki je na vlado in predstavnike političnih strank naslovilo odprto pismo, s katerim ponovno opozarjajo na nepravilnosti, ki se po njihovem prepričanju dogajajo pri realizaciji projekta tretje razvojne osi (3RO).

Trasa pri kateri vztraja država je namreč za Združene CI Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki že vse od predstavitve nesprejemljiva iz večih razlogov (okoljski vidik, finančni vidik, trajna izguba najrodovitnejše zemlje, itd.). Vsled temu civilna iniciativa vseskozi opozarja na nepravilnosti, ki se po njihovem prepričanju dogajajo.

V tokratnem pismu so tako ponovno odprli teme, ki so bile do sedaj preslišane, zaradi vseh kršitev pa je civilna iniciativa 24. 4. 2020 vložili tudi upravno tožbo.

Uvodoma civilna iniciativa opozori na razpoke, ki so in še nastajajo med voljo državljanov in predstavniki strank v vladah, ki jih ne bo več mogoče krpati z zakoni, amandmaji ali koronazakoni. Zakaj ključni ministri ugotavljajo, da v naši državi državnih projektov ni možno voditi, pripravljati in izvajati po sprejetih DPN, se sprašujejo.

“Zakaj je bilo treba tudi za 3. razvojno os (3RO) – kot za Magno – spreminjati zakonodajo? Da se prikrije projekt, zasnovan na zastarelih in vsebinsko popolnoma zgrešenih izhodiščih. Čedalje večji krog javnosti ga dokazano prepoznava kot škodljivega za Slovenijo, hkrati pa neusklajenega z evropsko zakonodajo in s podnebnimi cilji. Kot tak je nevaren za prihodnost ljudi, saj bodo pretirani stroški znova padli na pleča davkoplačevalcev.

Končni cilj ponarejenih podatkov v študijah variant je po nepotrebnem kar štiripasovna cesta, namenjena le uradniški »eliti« Koroške, ki bi se tako po bližnjici dnevno vozila v Ljubljano (in pridobivala povračilo potnih stroškov). Ta štiripasovnica pa je po projektu speljana po najboljših zemljiščih Savinjske doline, prek rodovitnih ravnin, po neprehodnih hribovjih in preko demografsko ogroženih območij samotnih hribovskih kmetij, kar naj bi varovali z ustavo in zakoni…” še zapišejo uvodoma.

Nadaljujejo, da bi Slovenija s to cesto znova postavila rekord v izkoriščanju lastnega prebivalstva za cilje skrite manjšine ter opozorijo, da bi v severnem delu trase – med Slovenj Gradcem in Velenjem – cena gradnje znašala kar 47,6 mio eur za kilometer štiripasovne hitre ceste, pri čemer ta poteka kar preko izvotljenega dela premogovnika Velenje. Slednje naj bi projektanti sicer reševali z viaduktom s »plavajočimi« stebri, čemur pa naj bi se že uprli tudi prebivalci Stare vasi, Pesja in Podkraja. Cesta naj bi torej potekala po večkilometrskem odseku prek ugrezajočega se rudnika, ki ga zaliva še voda, tako da nastajajo jezera, ki pretijo celo poplavitvi Šoštanja.

Kot med drugim še zapišejo so Združene civilne iniciative (ZCI) sprva združevale le savinjski del trase načrtovane 3RO, sedaj pa pristopajo posamezniki in iniciative s celotnega poteka 3RO med avstrijsko in hrvaško mejo. Celotno odprto pismo Združene CI Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki si lahko preberete tukaj.