Zemlja vrtca na Hudinji je takšna, kot so si želeli tudi starši otrok


Danes so na Mestni občini Celje uradno predstavili rezultate menjave onesnažene zemljine v vrtcu na Hudinji.

Po tem, ko so se v zadnjih tednih pojavili dvomi tudi v neoporečnost na novo pripeljane zemjine, je uradno poročilo te očitke zavrglo. Zemljina je namreč popolnoma varna.

MOC napoveduje zamenjavo zemljine tudi v ostalih vrtcih.

Poročilo Biotehniške fakultete si poglejte v spodnji povezavi.

playgroundV Mestni občini Celje so zadovoljni, da je sanacija zemljine na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Hudinji končana. Kontrolni monitoring saniranih tal, ki so ga opravili na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, je potrdil, da je zemljina na otroškem igrišču z vidika potencialno nevarnih snovi varna in ustreza vsem kriterijem, ki jih predpisuje Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh.

Dr. Helena Grčman iz Biotehniške fakultete v Ljubljani je na današnji novinarski konferenci predstavila celoten potek sanacije, stanje tal pred sanacijo in rezultate kontrolnega monitoringa.

»Kar je zelo pomembno in kar so si tudi starši želeli je to, da je vsebnost vseh snovi v zgornjem sloju tal pod mejno vrednostjo, čeprav naša uredba za to predpisuje opozorilno vrednost«, je poudarila dr. Grčmanova.

Po njenih besedah je zahtevna sanacija odprla vrsto vprašanj, ki jih bo na državni ravni potrebno čim prej rešiti. Posodobiti in uskladiti je potrebno zakonodajo na področju tal in med drugim zagotoviti ustrezna odlagališča za nevarne odpadke. Ravno odlagališča so problem, ki bi ga moralo Ministrstvo za okolje in prostor prednostno rešiti.

V Mestni občini Celje so se namreč odločili, da bodo sanirali zemljino na vseh ostalih igriščih javnih vrtcev razen na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni in na igrišču Vrtca Anice Černejeve na Polulah, kjer to ni potrebno. To seveda pomeni, da bodo izkopano zemljino morali odložiti na ustreznih odlagališčih.

Kot so že večkrat pojasnili, bo sanacija iz finančnega in logističnega vidika velik zalogaj, zato se je bodo lotili postopoma, prednost pa bosta imela Vrtec Tončke Čečeve v Gaberjih in enota Sonce Vrtca Anice Černejeve ob Kajuhovi cesti.

V zadnjem času so dobili več vprašanj, povezanih z okoljsko sanacijo celotne celjske kotline. Na Mestni občini Celje državo že več let opozarjajo, da je celjska kotlina potrebna celovite okoljske sanacije, ki je občina sama brez državne in evropske pomoči ne zmore. Z odzivom države pa niso zadovoljni.

Kljub temu, da so strokovne službe Mestne občine Celje ves čas v stiku z Ministrstvom za okolje in prostor, se zadeve ne premaknejo, kar je po njihovem mnenju neodgovorno in nedopustno.

Delovna skupina, ki jo je imenovalo Ministrstvo za okolje in prostor, je v letih 2013 in 2014 pripravila osnutek predpisa za sanacijo celjske kotline, ki pa ni bil sprejet z razlago, da zanj ni ustrezne pravne podlage. Ministrica Irena Majcen je leta 2015 imenovalo novo delovno skupino, ki je pripravila nov predpis o stanju tal. Ministrstvo je ta predpis julija lani posredovalo v javno obravnavo.

Ko je bila javna obravnava zaključena, bi ministrstvo moralo nadaljevati s postopkom sprejema na vladi, vendar tega ni storilo. Na Mestni občini Celje si zato želijo, da bi odgovorni na ministrstvu opravili svoje delo, saj nenazadnje to od njih pričakujejo vsi, ki živijo celjski kotlini.

Končno poročilo Biotehniške fakultete lahko prebere TUKAJ.

pralnica-celje-polsi-klik