Pred zimo obnova igrišča na Hudinji


V teh dneh so izvajalci začeli z obnovitvenimi deli športnega igrišča pri hudinjski osnovni šoli. Za 29 tisoč evrskih tisočakov, kolikor je vrednost naročenih del, bodo obnovili varovalno žično ograjo, celovito preplastili igralno površino in na novo zarisali označevalne črte za nogometno oziroma rokometno igrišče.

V letošnjem letu sta bili na območju celjske občine obnovljeni dve igrišči, in sicer na Lavi in Teharjah:

Na Lavi obnovili igrišče, teharsko v delu

V teh dneh bodo v uporabo predali tudi  nove vadbene elemente na igrišču I. gimnazije v Celju.