Zlata vrtnica za ocvetličenje mesta, Zlata metla dvema podjetjema


Turistično in kulturno društvo Celje je sinoči izvedlo jubilejno 50. podelitev priznanj za lepo urejeno okolje, vrt in cvetlice v okviru projekta Zlata vrtnica in metla.

Podelitev je tudi letos potekala v Kvartirni hiši.

Najvišje priznanje, Zlato vrtnico 2019, je prejela Mestna občina Celje za novo cvetličenje na mostovih in podvozih po mestu Celje. Prejemnika Zlate metle pa sta letos podjetji Žična kovina iz Petrovč ter Samson iz Bukovžlaka.

zlata-vrtnica-2019
Podžupanja MOC Breda Arnšek ob prejemu Zlate vrtnice (foto: Andraž Purg)

Zlato vrtnico je v imenu Mestne občine Celje prevzela podžupanja Breda Arnšek, ki je poudarila, da ima poleg Mestne občine Celje in njenega Režijskega obrata, ki vestno skrbi za zelene površine v mestu, pomembno vlogo pri cvetličenju mesta tudi javno podjetje Simbio. Seveda pa ne gre pozabiti niti vseh vestnih vrtnarjev, ki so cvetlice vseskozi negovali in zalivali.

Zlata metla je letos pripadla dvema podjetjema, ki sta odgovorna za to, da se na zemljiščih ob Mariborski cesti, katerih lastnika sta, zadnje čase pojavljajo večje količine gradbenih odpadkov in smeti. Prejemnika Zlate metle sta tako postala podjetje Žična kovina iz Petrovč in podjetje Samson iz Bukovžlaka, ki sta omenjeno zemljišče spremenila v začasno deponijo.